W latach 2018-2023 skupimy się na kontynuacji rozpoczętych już zadań, a także zainicjujemy kolejne wynikające z potrzeb zgłaszanych nam w minionej kadencji przez mieszkańców. Za najpilniejsze na Dąbrowie, Karwinach, w Wielkim i Małym Kacku uznajemy następujące zadania:

 • Budowa wokół przystanku PKM Karwiny węzła integracyjnego
 • Będziemy współpracować z PKP i Samorządem Województwa by wspólnie wybudować Przystanek PKM Mały Kack/Leśniczówka
 • Buspas w ul. Wielkopolskiej w kierunku Dąbrowy i z Dąbrowy na wysokości Karwin, w kierunku Centrum
 • Droga rowerowa wzdłuż ul. Wielkopolskiej łącząca się z drogami rowerowymi w Al. Zwycięstwa w kierunku Centrum i w kierunku Sopotu
 • Droga rowerowa z Karwin do Sopotu
 • Budowa ul. Strzelców/Żniwnej wraz z chodnikiem od ul. Wielkopolskiej do pętli autobusowej
 • Modernizacja Skrzyżowania Wielkopolska/Sopocka
 • Połączenie nad torami ul. Strzelców i Buraczanej
 • Remonty i modernizacje ulic i chodników w dolnej części Wielkiego Kacka (między ul. Starodworcową i Nowodworcową)
 • Budowa dróg, chodników, oświetlenia na Kaczych Bukach
 • Remont ulicy Rdestowej, położenie nacisku na bezpieczeństwo pieszych
 • Modernizacja ul. Starodworcowej
 • Kompleksowa modernizacja ul. Nowodworcowej
 • Remonty chodników na drogach gminnych Karwinach
 • Budowa chodników na Dąbrowie
 • Remonty i modernizacje dróg i chodników w Małym Kacku
 • Uporządkowanie parkowania i przestrzeni wokół Placu Górnośląskiego
 • Odbudowa mostu na ul. Nałkowskiej
 • Odbudowa mostków na rzece Kaczej w Małym Kacku przy ul. Radomskiej i ul. Łęczyckiej
 • Spacerowo – rekreacyjne zagospodarowanie ciągów wzdłuż rzeki Kaczej w Małym Kacku
 • Nowe place zabaw na Karwinach I i III
 • Budowa boiska w rejonie ul. Spokojnej w Małym Kacku
 • Urządzenie lub doinwestowanie zielonych terenów rekreacyjnych przy ul. Spokojnej, na Leśnej Polanie na Dąbrowie oraz przy ul Sieradzkiej/Wieluńskiej w Małym Kacku
 • Budowa zespołu basenów w Małym Kacku
 • Modernizacja obiektów sportowych (bieżnia, boiska o nawierzchni poliuretanowej, wymiana nawierzchni sztucznej na boisku do piłki nożnej) przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Nagietkowej na Dąbrowie
 • Budowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 46 na Karwinach (boiska wielofunkcyjne z poliuretanu, bieżnia),
 • Modernizacja nawierzchni boiska do piłki nożnej w SP 13, przy ul. Halickiej
 • Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Racławickiej w Małym Kacku
 • Boisko ze sztuczną trawą przy ul. Wieluńskiej w Małym Kacku
 • Nasadzenia w każdej dzielnicy co najmniej 200 drzew i krzewów, obejmujących już istniejące tereny zielone a także tworzenie nowych przestrzeni parkowych w dzielnicach
 • Ograniczenie niskiej emisji – likwidacja pieców opalanych węglem, szczególnie w Małym Kacku
 • Stworzenie mediateki dla dzielnic południowych
 • Wybudowanie nowej placówki oświatowej dla najmłodszych w Wielkim Kacku
 • Nowy żłobek w dzielnicach południowych
 • Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy SP 47 (Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3)przy ul. Nagietkowej na Dąbrowie
 • Budowa sali gimnastycznej przy SP 20 w Wielkim Kacku
 • Modernizacja budynku i elewacji Szkoły Podstawowej nr 11
 • Rozbudowa biblioteki na Dąbrowie
 • Budowa nowoczesnej biblioteki oraz siedziby Rady Dzielnicy w Małym Kacku, przy ul. Łowickiej.
 • Co najmniej 25 stacji Roweru Metropolitalnego
 • Wsparcie tworzenia i funkcjonowania klubów seniora na Karwinach, w Wielkim i Małym Kacku i na Dąbrowie
 • Uruchomienie świetlicy dla seniorów w dzielnicach południowych