W latach 2018-2023 skupimy się na kontynuacji rozpoczętych już zadań, a także zainicjujemy kolejne wynikające z potrzeb zgłaszanych nam w minionej kadencji przez mieszkańców. Za najpilniejsze w Chyloni, Cisowej oraz Pustkach Cisowskich-Demptowie uznajemy następujące zadania:

 • Bezkolizyjny przejazd w ciągu ul. Puckiej
 • Kompleksowa przebudowa placu dworcowego przy przystanku SKM Gdynia Chylonia oraz po drugiej stronie torów – stworzenie węzła integracyjnego
 • Będziemy podejmować działania na rzecz przedłużenia Obwodnicy do Portu (Droga Czerwona) i współpracować z rządem i Zarządem Morskiego Portu Gdynia w realizacji tej inwestycji. Budowa tej drogi to zwiększenie potencjału rozwojowego portu, ale również odciążenie układu drogowego miasta (w tym Estakady Kwiatkowskiego) od TIRów wyjeżdzających z terminali portowych a także bezkolizyjne połączenie pomiędzy dwoma częściami miasta rozdzielonymi obecnie torami kolejowymi
 • Realizacja dróg i chodników na Meksyku
 • Zakończenie inwestycji w ramach rewitalizacji Osiedla przy ul. Zamenhofa i Opata Hackiego – realizacja dróg, terenów rekreacyjnych i zielonych
 • Realizacja buspasów i dróg rowerowych wzdłuż ul. Morskiej
 • Modernizacja dojść do przystanków SKM Leszczynki, Chylonia, w tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych, starszych, wózków
 • Uporządkowanie terenu wokół przystanku SKM Gdynia Leszczynki
 • Urządzenie terenu rekreacyjnego i boiska sportowego w dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo (przy dawnym Domu Dziecka)
 • Doinwestowanie terenów rekreacyjnych; Parku Kilońskiego oraz terenu przy ul. Swarzewskiej
 • Budowa kompleksu sportowego (plac zabaw, boisko, bieżnia) przy SP 31 na Cisowej
 • Rozbudowa kompleksu sportowego przy SP 10 na Chyloni
 • Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej w SP 40 przy ul. Rozewskiej
 • Plac zabaw przy ul. Zbożowej na Cisowej • Nasadzenia w każdej dzielnicy co najmniej 200 drzew i krzewów, obejmujących już istniejące tereny zielone a także tworzenie nowych przestrzeni parkowych w dzielnicach
 • Ograniczenie niskiej emisji – likwidacja pieców opalanych węglem, szczególnie na Pustkach Cisowskich-­‐Demptowie i Meksyku
 • Uruchomienie Domów Sąsiedzkich na Cisowej i w Chyloni – remonty budynków i modernizacja ich otoczenia. Realizacja zajęć, których oczekują mieszkańcy: świetlicy dla seniorów, kawiarenki, aktywności sportowych, zajęć edukacyjnych i wychowawczych, pracowni hobbystycznych, zajęć artystycznych.
 • Uruchomienie nowoczesnej biblioteki (mediateki) na Cisowej
 • Budowa nowej sali gimnastycznej przy SP 16
 • Kompleksowy remont budynku SP 40 przy ulicy Gospodarskiej (po gimnazjum nr 3) dla potrzeb najstarszych roczników uczniów szkoły Modernizacja budynków i elewacji SP 31 (ZS 9), XIV LO (ZSO 5), Zespołu Placówek Specjalistycznych,
 • Co najmniej 17 stacji Roweru Metropolitalnego
 • Uruchomienie działalności przychodni zdrowia (POZ) dla mieszkańców Cisowej w Przystani Morskiej
 • Docieplenie i kompleksowy remont elewacji Przedszkola nr 27 przy ul. Wiejskiej
 • Kompleksowa modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 31 przy ul. Zamenhofa
 • Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 10
 • Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 31
 • Kompleksowa modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 31
 • Kompleksowa modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 40
 • Wsparcie dla klubów seniora na Chyloni, Cisowej oraz Pustkach Cisowskich-Demptowie
 • Stworzenie nowych i prowadzenie placówek/świetlic dla seniorów w dzielnicach
 • Zwiększenie środków remontowo-inwestycyjnych dla rad dzielnic
 • Zwiększenie środków na Budżet Obywatelski do wykorzystania w dzielnicach