Joanna Zielińska

Przewodnicząca Rady Miasta

Jestem gdynianką od urodzenia, z miastem związałam moją edukację i pracę. Po ukończeniu II LO w Gdyni kontynuowałam naukę na Uniwersytecie Gdańskim, ukończyłam Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii. Po studiach rozpoczęłam pracę nauczyciela matematyki w gdyńskich szkołach – najpierw w SP 10, a 3 lata później w SP 12 na Witominie, od 2014 uczę w SP 8 w Orłowie. Praca zawodowa pozwala mi na możliwość konsultowania pomysłów z młodzieżą i ludźmi młodymi. Patronuję Młodzieżowej Radzie Miasta i mocno ich wspieram. Cieszę się z możliwości wymiany pomysłów na miasto z młodymi ludźmi.

Jako nauczycielowi szczególnie bliskie były mi decyzje dotyczące programów edukacyjnych, budowy oraz remontów budynków oświatowych. Wielokrotnie postulowałam o zwiększenie liczby miejsc dla dzieci w przedszkolach i żłobkach, teraz mogę uważać się za współtwórcę systemu opieki przyjaznemu dzieciom i ich rodzicom. Cieszy mnie, że ta wieloletnia konsekwentna polityka Miasta skutkują wysokim poziomem gdyńskiej edukacji i wielu nowatorskim rozwiązaniom.

Jestem honorowym dawcą krwi, pomagam przyjaciołom w organizacji Wigilii i śniadań wielkanocnych u oo. Franciszkanów, aktywnie działam w parafialnym zespole Caritas.
Podróże to moja pasja, ale nie wyobrażam sobie spędzenia dłuższego czasu poza Gdynią. Najlepiej wypoczywam w towarzystwie najbliższych i spacerach brzegiem morza. Niedawno odkryłam kolejna pasję – pielęgnację ogrodu, dużą radość daje mi aktywny kontakt z przyrodą i chętnie tak odpoczywam.

Interesuję się sportem, kibicuję gdyńskim sportowcom. Przez prawie 20 lat byłam Pełnomocnikiem Prezydenta do spraw Sportu i wiceprezesem Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki. Bliskie są mi tematy związane z żeglarstwem i gdyńskim sportem.

  • Organizowałam Zloty Żaglowców w latach 2003, 2009, 2011 i 2014.
  • Kieruję zespołem przygotowującym Święto Morza.
  • Będąc członkiem komisji sportu RM zabiegałam o budowę obiektów sportowych ogólnomiejskich, ścieżek rowerowych, boisk sportowych, sal gimnastycznych przy szkołach, placów zabaw dla dzieci.

Praca dla Miasta jest źródłem osobistej satysfakcji, a co najważniejsze pretekstem do spotkań z ludźmi. Utrzymuję stały kontakt z mieszańcami, nie tylko na regularnych cotygodniowych dyżurach, ale także poprzez spotkania organizowane przez stowarzyszenia, kluby seniora, czy organizacje sportowe. Reprezentuję Radę Miasta i Gdynię podczas uroczystości patriotycznych i religijnych.

Od wielu lat jestem radną Miasta Gdyni, w latach 1998 – 2002 byłam członkiem Zarządu Miasta odpowiedzialnym za kulturę, sport i mieszkalnictwo. Od 2016 roku jestem Przewodniczącą Rady Miasta, wcześniej od 2002 roku byłam jej wiceprzewodniczącą. Samorządności uczyłam się od Franciszki Cegielskiej i dlatego zainicjowałam uhonorowanie szczególnej gdyńskiej postaci – rok 2015 był w Gdyni rokiem Franciszki Cegielskiej.

Angażuję się w tematy społeczne a szczególnie mieszkaniowe gdynian, jestem przewodniczącą Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Dbałam, aby w budżecie miasta zawsze były środki na pomoc społeczną, edukacje, zdrowie, naprawę i budowę dróg i chodników. Działając w komisji kultury popierałam rozbudowę Teatru Muzycznego i Szkoły Muzycznej, budowę Gdyńskiego Centrum Filmowego, utworzenie Muzeum Emigracji, Konsulatu Kultury, organizację koncertów – Niedziela Melomana, letnie koncerty na Kamiennej Górze, Festiwal Classica Nova.

Jestem wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, reprezentuję tam Gdynię i Pomorze wspólnie zabiegamy o zwiększanie środków unijny na rozwój gmin i wzmacnianie kontaktów w rejonie morza bałtyckiego.

Nie ograniczam swojej aktywności tylko do spraw samorządowych. Jestem przewodniczącą Rady Uczelni Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i członkinią Rady Muzeum Marynarki Wojennej.