2. dr Jarosław Kłodziński

Kandydat na radnego w dzielnicach: Babie Doły, Oksywie, Obłuże, Pogórze

Empatyczny dla ludzi i zwierząt. Ma czas dla dzieci i młodzieży, dorosłych i seniorów.

„Tylko życie poświęcone innym, jest warte przeżycia” Albert Einstein
dr Jarosław Kłodziński
– Bezpartyjny. Jego rodzicami byli Krystyna i Jan Kłodzińscy.

Żona Celina jest nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 6 na Obłużu. Naucza i wychowuje dzieci z klas I – III oraz uczy ich języka kaszubskiego. Ich dzieci to małżeństwo Rafała z Magdaleną, Marta, Katarzyna, Alvaro, Kasia. Od lipca 2023 Celina i Jarosław są dziadkami, Łucja jest ich pierwszą wnuczką. Najbliższa rodzina jest czteropokoleniowa.

W naszych rodzinach są nasi bracia mniejsi, pieski: Franek, Bako, Lucjan, Setka i Fazi
oraz koty: Geralt, Pipka (kaszub. Fajka) oraz Jaskier.

Jarosław to Judoka z czarnym pasem, medalista Mistrzostw Polski Juniorów. Już w szkole podstawowej był Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego, jednak za zorganizowanie wyjazdu uczniów pod Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 zdegradowany z tej funkcji
i zawieszony w prawach ucznia. Odbył zasadniczą służbę wojskową w Marynarce Wojennej (Akademia Marynarki Wojennej) z unitarką w Ustce.

Radny w Dzielnicy Obłuże od 1999 do 2010. Od 2010 roku do teraz Radny Miasta Gdyni. Niezwykle aktywny, którzy pracuje na rzecz mieszkańców od początku każdej kadencji (więcej o działalności na www.klodzinski.info.pl lubwww.f-pp.pl). Inicjator powstania Fundacji Pozytywne Pomorze. Jest jej partnerem do dzisiaj. Aktywny członek Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, Part Gdynia. Wielu jego znajomych zgodnie mówi, że jest konsekwentny w działaniu, aby nie napisać, że uparty. „Bardzo dobrze zorganizowany manager i negocjator, przyjaciel sportu i wielu klubów sportowych”, w opinii Tomasza Bobryka ze Stowarzyszenia Inicjatywa Arka Gdynia. Jego wiodącymi cechami jest uczciwość w działaniu, lojalność wobec przełożonych i podwładnych oraz pracowitość. Do jego wad zaliczyć można pracoholizm oraz wytrwałe dążenie do wyznaczonego celu.
BEZPARTYJNY. AKTYWNY I SKUTECZNY RADNY DLA GDYNI.

Radny Gdyni 2010 do teraz. Obecnie Przewodniczący Komisji Sportu. Jest także członkiem Komisji Oświaty i Komisji Budżetowej. Zasiada w gdyńskiej Radzie Sportu. Przygotowuje comiesięczne spotkania w tematyce: Kultura Fizyczna i sprawy ogólne związane z funkcjonowaniem Gdyni. Ma swoje zdanie i potrafi jego bronić. Jest konsekwentny w działaniu i zawsze dociera do obranego celu. Inicjator wielu inicjatyw
i nowatorskich pomysłów. Tak było m.in. przy głosowaniu w Komisji Oświaty nad podwyżkami dla gdyńskich nauczycieli na stanowisku zastępca dyrektora w szkołach
i przedszkolach. Był jedynym Radnym, który zagłosował za podwyżkami. Pozostałych pięcioro Radnych wstrzymało się od głosu. I tak projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. Ma spory udział w tym, że w dniu święta Edukacji Narodowej przyznaje się Nagrody Prezydenta dla pracowników administracji i obsługi. Wcześniej nie było takich praktyk. Jako członek Komisji Oświaty zabiega o podwyżki płac i lepsze warunki pracy dla wszystkich pracowników gdyńskiej oświaty. W wyniku negocjacji udało się kilka razy
to świadczenie zarobkowe podnieść. Należy pamiętać, że pensje nauczycieli wypłacane są
z subwencji krajowej, a płace pracowników administracji i obsługi z funduszy pochodzących z budżetu Miasta. Jako Radny przedstawił Wysokiej Radzie Miasta blisko 200 uchwał prawa miejscowego. Wszystkie uchwały zostały zaakceptowane i przyjęte przez Radnych, większość jednogłośnie. Inicjator remontów gdyńskich piaszczystych dróg płytami YOMB (ks. Muchowskiego, Rybaków, Złota i boczne, Kępa Oksywska, Brukarska, Miedziana, Andaluzyjska, Petyhorska, Pancerna, Rycerska i inne). Zadbał o odtworzenie chodnika łączącego ulice Jantarową z płk. Dąbka. Zorganizował żwir, krawężniki i płyty chodnikowe. Dzięki temu można „suchą stopą” dojść do kościoła pw św. Andrzeja Boboli i do Banku PKO BP przy Dąbka. Zapłacił za pracę spychacza, zaprosił sąsiadów do pomocy. Na prośbę mieszkańców Pogórza Dolnego uratował przed likwidacją sklepik osiedlowy na końcu
ul. Złotej. Wymusił zmianę linii autobusu nr 198 przez ulicę Stolarską, ponieważ tym sposobem mieszkańcy ze sklepu Kaufland mogą podjechać kilkaset metrów pod górkę
do bloków. Zaangażowany w przygotowywanie zadań z Budżetu Obywatelskiego. Razem
z mieszkańcami wygrali remonty boisk: szkolnego w Szkole Podstawowej nr 33. Projekt zgłosiła Radna z Oksywia. Na Obłużu wygrał projekt budowy boiska wielofunkcyjnego pomiędzy ulicami Stolarska i Krawiecka. Projekt zgłosił Radny z Obłuża. Wcześniej było tam zapuszczone boisko. Kłodziński zapłacił za wyrównanie traktorem powierzchni ziemi, posiał trawę, wymienił bramki i razem z sąsiadami przygotowali boisko piaszczyste
do grania. Teraz w tym miejscu jest ogrodzone boisko ze sztuczną nawierzchnią czynne całą dobę. Kolejnym wygranym projektem jest remont boiska trawiastego w CKZiU 2. Projekt zgłosiła Radna z Grabówka. Właśnie trwa realizacja tego projektu. Będzie to unikalne boisko z 8 bramkami. Pojawiła się nadzieja na znalezienie funduszy na realizacje stadionu lekkoatletycznego, boiska do rugby i piłki siatkowej plażowej na terenie CKZiU 2. Kilka lat temu Jarosław Kłodziński był fundatorem bramek do piłki nożnej na boisku osiedlowym przy ulicy Modrej i Błękitnej. Boisko wykonała spółdzielnia mieszkaniowa RSM. Pasjonat obiektów militarnych. Jest współautorem mapy „Fortyfikacje Gdyni i okolic”. Przewodzi licznym wycieczkom po gdyńskich bunkrach i podziemiach. Był kilkukrotnie z wycieczką
w Porcie Wojennym Gdynia Oksywie za zgodą dowódcy 3. Flotylli Okrętów. Eksplorował podziemne sztolnie i obiekty wojskowe w Czechach, Polsce i na Słowacji. Prowadził badania naukowe i kwerendy historyczne w polskich archiwach, Bibliotece Narodowej
i BundesArchiv. Badacz dziejów Gdyni i pasjonat obiektów militarnych po których społecznie oprowadza gdyńskich uczniów, między innymi ze szkoły podstawowej nr 18, 33
i 28. Uczestnikami spacerów po bunkrach byli też chłopcy ze Stowarzyszenia Effatha
i Stowarzyszenia Kibica Niepełnosprawnego Arka Gdynia.

Pamiętacie najsłynniejszy w Europie bunkier T – 750 na Oksywiu przy figurze św. Rocha ? Jarosław mógł go kupić za złotówkę, ale wystawił go ponownie na sprzedaż. Oferty napływały z wielu krajów. A on zdecydował, aby przekazać go w użytkowanie dla Muzeum Marynarki Wojennej. Ten obiekt militarny został w gdyńskich rękach. Polany piknikowe na Oksywiu i Babich Dołach – pomysł Radnej Mariki, jednak kształt został zbudowany na podstawie ankiet stworzonych i dostarczonych dla mieszkańców przez Kłodzińskiego. Skuteczność ankiet blisko 60%.

Jarosław dla działkowców. Sprawił, że osoby z Rodzinnego Ogrodu Działkowego
im. „Mikołaja Reja” od ul. płk. Dąbka obok delikatesów „ANNA” mogą iść do działek
po płytach yomb (kilkaset metrów utwardzonej drogi). Przekazał także za darmo kilkaset płyt chodnikowych na chodniki w alejkach w tym ogrodzie.

Jarosław Kłodziński dla dzieci i młodzieży. Fundator stypendiów: naukowego
i sportowego. Od roku 2016 pomysłodawca, fundator i organizator Sportowej Olimpiady Przedszkolaków (za każdym razem 150-200 uczestników), Sportowych Potyczek Przedszkolaków (udział biorą dzieci i rodzice), konkursu fotograficznego ( 7 dni z życia dziecka), Konkursu wiedzy o Kulturze Fizyczne dla uczniówj, Konkursu wygraj Manewry Morskie, organizator licznych turniejów sportowych. Dla szkół, przedszkoli i żłobków dostarczył za darmo 100 tysięcy kg jabłek (100 ton), gdy było embargo dla Rosji. Wspierał działalność dziecięcego klubu hokejowego Huks-Niedźwiadki. Specjalnie dla dzieciaków ufundował w szkole na Dąbka akwaria z rybkami, aby mogli podglądać podwodny świat. Miejsce licznie odwiedzane przez rodziców z dziećmi i dziadków z wnukami. Fundator Różowych Skrzyneczek z podpaskami dla dziewcząt. Można je spotkać w gdyńskich szkołach i miejscach publicznych. Współorganizator Festiwalu Iluzji w Gdyni (Teatr Muzyczny). Założyciel Komitetu Społecznego w celu organizacji zbiórki dla Maksymiliana w roku 2023. Czterolatek potrzebuje protezę lewego przedramienia. Uważa, że trzeba pomóc jego rodzicom i to robi. Zbiórka zgłoszona do MSWiA. Maksiu na Sportowe Potyczki Przedszkolaków przyszedł z mamą jako kibic. Jednak został zawodnikiem. Zyskał nasze serca swoją determinacją i uśmiechem. Pomagamy. Datki dla niego w kwocie po 20.00, 30.00
i 50.00 wrzucali do puszki uczestnicy spacerów po bunkrach zorganizowanych przez Jarosława Kłodzińskiego. 100% wpływów zostało przekazanych na ten cel dla jego Rodziców Macieja i Aleksandry w dniu 21 sierpnia 2023. Zebrano razem 2130.00 złotych. Coraz bliżej zakupu protezy. Orędownik i propagator powstania nowych obiektów sportowych
w Gdyńskich szkołach lub ich generalnych remontów. Dla przykładu nowe obiekty w SP 44, SP 39, SP 6, SP 33, SP 28, V LO, CKZiU 2. Sprzyja działalności Zuchów i Harcerzy.
W CKZiU 2 bezpieczny port znalazły Zuchenki ZHP po wydaleniu ich z jednej ze szkół. Zbiórki i szkolenia trwały przez kilka lat do awansu na harcerki. Czarna Czwórka z ZHR
na terenie szkoły miała swoja bazę i magazyn sprzętu obozowego. Nadal jesteśmy otwarci
na zorganizowaną działalność dzieci i młodzieży w mundurkach. Przez kilkanaście lat harcerze z ZHR wspierali organizację wigilii i śniadań wielkanocnych za których organizację współodpowiedzialny był Jarosław Kłodziński. Zaprosił do Gdyni uczniów z Chojnic na konkurs geograficzny. Przy okazji wizyty uczniowie zwiedzili Port Wojenny Gdynia Oksywie a super atrakcją było wejście do okrętu podwodnego. Przewodnikiem po porcie MW był zapraszający.

Jarosław Kłodziński dla dorosłych i seniorów. Wyjątkowo empatyczny. Pomaga rodzinom w trudnych sytuacjach. Mocno zaangażowany w pomoc pogorzelcom ze spalonego mieszkania na Pogórzu. Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pomaga rodzinom w dramatycznych sytuacjach. Wspiera działania stowarzyszeń zajmujących się dziećmi i osobami z niepełnosprawnościami (Wiara i Światło, Stowarzyszenie „DLACZEGO NIE”, Gdyńska fundacja „Dom Marzeń”). Współorganizator Turnieju Boccia dla osób specjalnej. Fundator paczek żywnościowych i z chemią domową dla potrzebujących seniorów z Centrum Aktywności Seniora. Organizator przez kilka lat na Obłużu bezpłatnych zajęć ZUMBA i TY dla dorosłych, rodzin i seniorów. Współorganizator Wigilii i Śniadań Wielkanocnych razem z Bożeną Zglińską – Dyrektor Centrum Aktywności Seniora. Fundator oznakowanej Oksywskiej Ścieżki Turystycznej wokół Oksywia
– ulubionego miejsca do spacerów wzdłuż ulicy Zielonej. Organizator festynu i ogniska ku pamięci Jana Pawła II. Nie odmówił pomocy dla zespołu wokalnego seniorek z Oksywia
i Obłuża „Ależ babki”
Szczególny sentyment i szacunek kieruje do zacnego seniora Ryszarda Wolińskiego. Zdecydowanego europejskiego lidera w oddanej krwi i osoczu jako Honorowy Dawca. Jarosław Kłodziński podjął inicjatywę nadania Panu Wolińskiemu najwyższego gdyńskiego wyróżnienia, medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Sukces cieszy tym bardziej, że znaczna część radnych temu pomysłowi była przeciwna, może dlatego, że nie mieli okazji poznać Pana Ryszarda bliżej.

Wyróżnienia. Marszałek województwa pomorskiego wręczył jemu medal z bursztynem za tytuł Samorządowiec Pomorza 2016. Dwukrotnie otrzymał tytuł od Dziennika Bałtyckiego Osobowość Roku w Gdyni 2015 i 2017 za organizację bezpłatnych i niezwykle popularnych spacerów po gdyńskich fortyfikacjach, drugie wyróżnienie za szybkie zorganizowanie wyprawy ratunkowej do Rytla po przejściu gigantycznej trąby powietrznej. Z Gdyni do Gminy Dziemiany trafiły agregaty prądotwórcze i pół miliona złotych. To on spowodował tsunami pomocy dla mieszkańców Kaszub i Pomorza w ramach akcji „Gdynia Pomaga”. W plebiscycie dziennikarzy trójmiejskich został ulokowany w gronie 50 najbardziej wpływowych osób w Gdyni. Wyróżniony wpisem do encyklopedii „Who is Who” w Polsce dla osób aktywnych społecznie i zawodowo. Nominowany do Nagrody „Anody”
z Powstania Warszawskiego
za sprawną akcję pomocową na Kaszubach po sierpniowej nawałnicy. Jego ekipa ratunkowa była tak duża, że była potrzeba wynajęcia autobusu z Gdyni do Gminy Dziemiany. Wyjeżdżając do Gminy Dziemiany i Gminy Brusy Prezydent Gdyni
dr Wojciech Szczurek mówił na zbiórce przed Urzędem Miasta „Wy jesteście naszymi bohaterami, zróbcie tak, abyście wszyscy wrócili”. Byli doskonale wyposażeni: piły spalinowe i elektryczne, kaski, bluzy odblaskowe, mapy, warsztat naprawczy pił, zapas wody i żywności, młoty, siekiery i długie gwoździe. Pierwszym miejscem pomocy to był Rytel
i współpraca z sołtysem Łukaszem Ossowskim (Człowiek Roku w Polsce w roku 2017)
. Ponownie spotkali się po pięciu latach na konferencji naukowej poświęconej tamtym tragicznym wydarzeniom. Ekipa Kłodzińskiego jako pierwsza wyciągnęła wielkie drzewo
z kanału Brdy w okolicy zapory Konigort, jedynie przy pomocy Jeepa i małej koparki usuwając konary drzewa zanurzonego w wodzie. We dwóch stali na drzewie i konsekwentnie zmniejszali wagę zatopionego drzewa. Film z tej akcji obejrzało w internecie kilkadziesiąt tysięcy osób. Altruista – Bohater Czasu Wojny 2022 nadany przez Helską Fundację Sapere Aude za błyskawiczne zorganizowanie miejsc noclegowych dla 140 Ukraińców uciekających przed rosyjską agresją. Gdy wojna w Ukrainie wybuchła w czwartek to już w następnego dnia w szkole na Dąbka (CKZiU 2) było przygotowanych 140 miejsc noclegowych z kołdrami i poduszkami, kabiny natryskowe ze środkami higieny osobistej, punkty pierwszej pomocy medycznej, opieka psychologów i pedagogów, obecność tłumaczy języka ukraińskiego i rosyjskiego, był bufet szwedzki w którym można było sobie przygotować posiłki zimne i gorące. Pewnie, że nie mógł zrobić tego sam. Porwał do pomocy setki osób i wolontariuszy, którzy zapewnili funkcjonowanie „hotelu” na kilka miesięcy. Ostatnie osoby opuściły szkołę we wrześniu 2022 roku. Laureat Gdyńskiego DyktandaA.D. 2014. Członek komitetu naukowego Konkursu wiedzy o Gdyni oraz autor pytań. Podczas strajków nauczycieli był chyba pierwszym Radnym, który poparł ten strajk odwiedzając szkoły ze skrzynkami pełnymi jabłek (SP 6, SP 33, SP 44, SP 43, SP 28, V LO). Otrzymał liczne podziękowania za pomoc od instytucji samorządowych (Polski Czerwony Krzyż za wspieranie Honorowych Dawców Krwi) i klubów sportowych (WKS „FLOTA, UKS DRAGON, UKS OPTY, UKS GALEON, SI ARKA GDYNIA, EJSMOND CLUB, SPORT MASTER, MDK GDYNIA, KS BOMBARDIER, HUKS – NIEDŻWIADKI), Przyjaciel Judo, Boksu, Piłki Nożnej, Koszykówki, Gimnastyki, gier Karcianych, Żeglarstwa oraz Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Fundator płyty w hołdzie
i z szacunku dla starszych od siebie koleżanek i kolegów, którzy sadzili las na Oksywiu
w latach 50. XX wieku. Płyta znajduje się na kamieniu przy ul. Bosmańskiej.

Wykształcenie i umiejętności. Absolwent Przedszkola nr 11 „Pod Kasztanami” i Szkoły Podstawowej nr 33 na Oksywiu za czasów, gdy dyrektorem był Wacław Rędziak. Ukończył Technikum Gastronomiczne w zawodzie kucharz na ul. Morskiej (ZSHG) Następnie zasadnicza służba wojskowa w Ustce – CSSMW 13. kompania, w Gdyni – WSMW, później AMW. Nie są jemu obce terminy z żargonu wojskowego: Kotek, Tygrys i Sandokan. Dalsze wykształcenie to Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni i Zarządzanie Oświatą. Akademia Pedagogiczna (obecnie uniwersytet) w Słupsku i Przygotowanie Pedagogiczne. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku – licencjat, magisterium i doktorat. Wszystkie poziomy studiów ukończył z wyróżnieniem. Podczas studiów był przedstawicielem uczelni w Krajowej Reprezentacji Doktorantów
w Warszawie, gdzie był we władzach jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Podczas studiów organizator między innymi Mistrzostw Polski Doktorantów w siatkówce plażowej o Puchar Prezydenta Gdyni w Łodzi. W Gdyni zorganizował Ogólnopolski Zjazd Doktorantów ze wszystkich państwowych uczelni. Nauczyciel akademicki na AWFiS
w Gdańsku (historia kultury fizycznej) oraz Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania
w Słupsku
(gastronomia i hotelarstwo). Posiada licencje pilota wycieczek. W PTTK Gdynia o/morski prowadził szkolenia dla przyszłych pilotów wycieczek, miejskich oraz terenowych przewodników turystycznych po Kociewiu i Kaszubach. Wówczas był wojewódzkim egzaminatorem kandydatów na pilotów wycieczek.

Doświadczenie zawodowe: Przeszedł cały cykl pracownika w gastronomii. Od pomocy kuchennej, przez młodszego czeladnika, czeladnika, młodszego kucharza, kucharza, starszego kucharza i mistrza w zawodzie kucharz. Posiada uprawnienia szkolenia nowych kadr gastronomicznych. Założyciel jednej z pierwszych w Polsce autentycznych firm cateringowych PARTY – SERVICE. Jego firma organizowała bankiety i promocje polskiej turystyki w polskich ośrodkach za granicą (ambasady, konsulaty, domy kultury polskiej) Współpracował z oddziałami Polskiej Organizacji Turystycznej w Kopenhadze, Brukseli, Pradze, Berlinie i Paryżu. Był wizytówką polskiej kuchni na Europalia 2002 w Brukseli, Gandawie i Luksemburgu. Razem z Pomorską Izbą Turystyki zorganizował koncert promocyjny w Grand Royal Opera w Liege (Belgia) – występu zespołu kaszubskiego „Neptun” z AWFiS w Gdańsku oraz uroczysty bankiet wykonany z polskich produktów
i napojów. Należy pamiętać, że wówczas Polska jeszcze nie była w Unii Europejskiej i takie wydarzenia to był szczyt organizacyjny. Obsługiwał polskie misje turystyczno – gospodarcze do Szwecji, Danii i krajów Beneluxu. W dniu 1 maja 2004 roku ugotował razem
z kucharzami z Klubu Szefów Kuchni (Jarosław Walczyk i Grzegorz Labuda) w jego wielkim garnku (4000 litrów) potrawę o nazwie Euro Mega Bigos – 1500 kg w jednym garnku. Wydano wówczas ponad 3 tysiące porcji. Działo się to przy Akwarium Morskim na Molo Południowym. W tym samym miejscu ugotował tonę grochówki na Zjazd Kaszubów.
Do niego należy pierwszy Rekord Europy w smażeniu jajecznicy (z 1500 jajek) a także rekordowe porcje zupy wiśniowej, rybnej, flaków, gulaszu z borowików i zupy truskawkowej. Przy niektórych rekordach towarzyszyli jemu śp. Maciej Kuroń i Robert Makłowicz.
Za każdym razem przychód z gotowania był przeznaczany na cele dobroczynne. Obecnie
(06-08.2023) zorganizował zbiórkę finansową dla czteroletniego Maksymiliana z Gdyni na protezę lewego przedramienia, którego nie ma. Przygotowywał potrawy dla dwóch Prezydentów Polski: Aleksandra Kwaśniewskiego (Poligon Rakietowy) i Lecha Kaczyńskiego (konwent w hali Olivia). Po zakończeniu kariery w gastronomi oraz tej naukowej napisał wiele artykułów publicystyczno – naukowych do lokalnych i zagranicznych periodyków. Obecnie od kilkunastu lat pracuje na stanowisku kierownika administracyjnego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (CKZiU 2). (przedtem ZSO nr 4, XIII LO i Gimnazjum nr 14) i SP41. Jarosław jak opowiada wykonywał wiele profesji: był kierowcą, kucharzem w żłobku, maserem w rzeźni, „rozbieraczem” półtusz trzody chlewnej i dziczyzny, wyprawiał skóry, masażystą, stawiał rusztowania, kosił trawniki, odbierał poród cielaka, przez kilka lat był cieciem w kamienicy, który zamiatał chodniki
i klatki schodowe a zimą latał z szuflą i odgarniał śnieg. W swojej karierze był kierownikiem Klubu Kultury „Dziupla” na Obłużu. A potem przedstawicielem handlowym rozprowadzającym artykuły piśmiennie – długopisy, ołówki, gumki i artykuły biurowe.

Praca zawodowa w CKZiU 2. Ta szkoła wyróżnia się za sprawą Jarosława Kłodzińskiego
na tle innych szkół gdyńskich. Na terenie szkoły znajduje się kilkadziesiąt miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 25 miejsc postojowych dla motocykli i rowerów. Wokół budynku zadbał o posadzenie ponad 1000 mb żywopłotu i szlachetnych krzewów (co 15 metrów inny gatunek) oraz kilkuset drzew w ramach nasadzeń rekompensacyjnych tak, aby w przyszłości na terenie szkoły powstało arboretum – czyli mały ogród botaniczny. Przy wejściu do budynku szkolnego znajduje się oczko wodne z mini fontanną. Dekadę lat temu Jarosław Kłodziński zakupił kolorowe rybki, które oglądają rodzice z dziećmi i dziadkowie z wnukami. Zimową porą obserwowanie rybek jest utrudnione, dlatego ufundował 4 akwaria (największe 300 litrów), aby przez cały rok dzieciaki mogły oglądać ziemiojady brazylijskie, pielęgnice, żaby, glonojady wraz z olbrzymim osobnikiem. Pokrywa koszty utrzymania i pokarmu dla rybek. Na terenie szkoły gniazda ma kilkanaście gatunków ptaków i żyje kilka gatunków ssaków. Budynek szkolny jak wiele innych w Gdyni przeszedł pełną termomodernizację.

Tylko kilka placówek oświatowych w Gdyni może pochwalić się strzelnicą pneumatyczną, jednak automaty tarczowe (jeżdżące do strzelca) są tylko w CKZiU 2. Zadbał o remont generalny hali sportowej. Uzgadniał wersję ostateczną wyposażenia sali i jakość parkietu na drewnianych legarach. Kilka milionów złotych zwraca się w jakości prowadzonych lekcji wychowania fizycznego, bezpieczeństwie uczniów i nauczycieli. Uczniowie mają
do dyspozycji hale sportową o wymiarach boiska do piłki ręcznej, (ponadto linie do siatkówki i koszykówki) salkę z lustrami do tańca, salę ze stołami do tenisa stołowego, wspomnianą strzelnicę, siłownię z atlasem, siłownię ze sztangami. Od kilku miesięcy w szkole funkcjonuje nowoczesne dojo – salka do judo o powierzchni 220 metrów kwadratowych zorganizowana wspólnie razem z Akademia Judo UKS DRAGON. Na hali sportowej odbywają się treningi młodych gimnastyczek ze SPORT – MASTER, zajęcia piłkarskie SI ARKA GDYNIA, wcześniej był EJSMOND KLUB. Byli też młodzi adepci karate pod nadzorem Marka Bajkowskiego. Przez kilka miesięcy w roku trwają rozgrywki Trójmiejskiej Ligi Koszykówki seniorów i seniorek. Organizowane są treningi strzelectwa pneumatycznego, futsalu i gier zespołowych. W piątki przez kilka lat swoje treningi miały dziewczynki
z Młodzieżowego Domu Kultury. Do tradycji weszły turnieje ogólnopolskie i międzynarodowe w siatkówkę kobiet oraz mężczyzn, m.in. Kaszubska Liga Minisiatkówki czy Festiwal Piłki Siatkowej organizowany wspólnie zGdyńska Akademia Siatkówki. Obecnie siatkarki korzystaja ze szkolnych siłowni do atletyki ciężkiej. Hala sportowa gości pięściarzy walczących na ringu, judoków na matach czy karciarzy przy stolikach. Prawie od dziesięciu lat ta szkoła i Jarosław Kłodziński są partnerami przy organizacji Opener Festival. Kilka lat temu ściągnął do Gdyni i znalazł miejsce garażowania pojazdów dla Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy mają w budynku szkoły biuro, prowadzą szkolenia, magazynują sprzęt i pojazdy z karetką ratunkową włącznie. Jarosław Kłodziński jest pomysłodawcą i organizatorem Sportowych Potyczek Przedszkolaków (pierwsza sobota czerwca) oraz Sportowej Olimpiady Przedszkolaka (ostatni czwartek września) w których udział brały dzieci z takich przedszkoli: 11, 18, 30, 35, 43, 47, 48, 49, 60, ochronki przedszkolnej i MDK. Dzieci otrzymały medale i słodycze,
a placówki nagrody rzeczowe związane ze sportem. Obie imprezy odbywały się
z ceremoniałem olimpijskim i pod patronatem Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. Olimpiady przedszkolaków odbyły się także w SP 31 i na sali judo UKS Galeon. Do tej pory udział brało ponad tysiąc dzieciaków z ich rodzicami.

W czerwcu 2023 otwarto przygotowany przez Jarosława Kłodzińskiego i Pana Tomasza Bujaka najmłodszy w Polsce schron przeciwlotniczy dla mieszkańców Gdyni. Prace adaptacyjne trwały blisko pół roku i kosztowały prawie 100 tysięcy złotych. Schron posiada 60 miejsc noclegowych, wszystkie systemy podtrzymujące życie. Został stworzony jako Centrum Edukacyjne przetrwania dla gdyńskiej młodzieży. Powierzchnia schronu to 600 metrów kwadratowych, a w nim ponad 20 pomieszczeń.

Pan Jarek regularnie bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Dba o dobrą kondycję szkolnych finansów. Wynajmuje dla podmiotów zewnętrznych wszystkie wolne powierzchnie. W CKZiU 2 swoje miejsce na ziemi znalazły takie firmy: studio fotograficzne, sklep internetowy z ubrankami dla zwierząt ADIDOG, sklep internetowy z modą dziecięcą i damską, automaty vendingowe. We wrześniu 2023 roku na hali sportowej odbyły się Mistrzostwa Kaszub i Pomorza w Baśkę Czerwoną organizowane przez Jarosława i Pucką Ligę Baśki. Przyjechało ponad stu zawodników i zawodniczek. Nagrodami będą medale, puchary, nagrody rzeczowe i finansowe.

Sport i rekreacja. Tak jak napisano wcześniej Jarosław Kłodziński posiada stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej, pośrednio nauk o człowieku i nauk medycznych. Jest instruktorem Nordic Walking, Samoobrony i Strzelectwa Pneumatycznego. To były zawodnik sekcji judo w Wojskowym Klubie Sportowym „FLOTA”. Był wnioskodawcą przyznania temu zasłużonemu w Polsce klubowi sportowemu najwyższego gdyńskiego odznaczenia jakim jest medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Podczas Gali w Teatrze Miejskim wygłosił laudację. Medale otrzymali także medaliści olimpijscy Tadeusz Mytnik
i Jerzy Greszkiewicz
. Podczas kariery zawodniczej zdobywał medale na Mistrzostwach Polski Juniorów i w turniejach zagranicznych. Może nosić czarny pas czyli stopień mistrzowski. Jego pierwszym trenerem judo był Kazimierz Chrabąszcz, na obozach kadry narodowej Marek Rzepkiewicz. Rówieśnikami, którzy nadal walczą na macie Masters są m.in. Jacek Czarkowski, Adam i Jarosław Poździkowie, Jarosław Niewiadomski. Jest organizatorem wielu znacznych imprez sportowych: Międzynarodowy Turniej Bokserski razem z KS „Bombardier”, Ogólnopolski Turniej Siatkówki Dziewcząt, Kaszubska Liga Siatkówki razem z Gdyńska Akademia Siatkówki, Konkurs wiedzy o Kulturze Fizycznej, Konkurs wiedzy o Gdyni, Turniej „Wygraj Manewry Morskie” w którym funduje stypendia sportowe i naukowe, Organizator turniejów piłki nożnej – Futsal, turniejów piłkarskich na trawie, pomysłodawca i organizator Spartakiady 4 Dzielnic (Oksywia, Pogórza, Obłuża i Babich Dołach) w dyscyplinach indywidualnych i drużynowych. Pomysłodawca i organizator pieszych rajdów promujących Kaszuby i Jubileusz Gdyni (Rajd Zimowy, Rajd Kaszubski, Spacer po Kępie Oksywskiej, Rajd śladami Obrońców Kępy Oksywskiej) razem z OPEC Gdynia i Akademia Marynarki Wojennej. Na prośbę jednego z admirałów zabiega o drogę rowerową od Estakady Kwiatkowskiego do AMW i Portu Wojennego Oksywie. Część drogi już wykonano, kolejny odcinek będzie zrobiony przy okazji remontu ul. Unruga. W swoim życiorysie ma epizod zdobycia medalu w zawodach Strong Man, które organizowali Mariusz Pudzianowski i Jarosław Dymek. Wygrał tzw. spacer farmera i utrzymał najdłużej w poziomie ręce z obciążeniem 2 x 2 kg. Współorganizator dwóch Zlotów Motocyklowych Harley Davidson na Kolibkach. Organizator i uczestnik Rajdu Pieszego na dystansie 100 km z Łeby do Gdyni. Organizator i uczestnik Drogi Krzyżowej ze Stegny do Gdyni (77 km
w dwa dni
). Przez 2 lata trenował biegi, przez 2 lata trenował rzut młotem, przez 8 lat trenował judo. Uczestnik biegów ulicznych na 10 km. Organizator spacerów Nordic Walking po plaży i po lasach. Kilkukrotny uczestnik marszów na orientację Harpagan. Aktywny piechur po polskich górach. Zaawansowany badacz obiektów militarnych, bunkrów, twierdz wojskowych i podziemi. Był w podziemnych kompleksach: Czech, Słowacji, Niemiec, Polski (Riese, MRU, Twierdza Gdańsk, Darłówko, Gdynia i wiele innych). Współautor mapy „Fortyfikacje Gdyni i okolic”.

Działalność charytatywna dla ludzi. Doskonale wie, że trzeba pomóc człowiekowi, który sobie nie radzi w życiu. Pomocy też potrzebują psy i koty, które znalazły się w trudnym położeniu. Inicjator założenia Fundacji Pozytywne Pomorze. Jarosław Kłodziński, gdy prowadził firmę cateringową Party – Service organizował i finansował wigilie dla osób
w dużej potrzebie. Blisko dwie dekady temu stał się dobrym duchem organizacji Wigilii
i Śniadań Wielkanocnych dla samotnych u O.O. Franciszkanów organizowanych przez Prezydenta Gdyni, obecnie odbywają się w VI LO. Przez wiele lat uczestniczyło w poczęstunku po tysiąc osób. Obecnie liczba ta trochę się zmniejszyła. Dwa lata temu ufundował dwie Lodówki Społeczne (małą na zewnątrz budynku i dużą w środku), która stoi przy ul. Dąbka 207. Wsad do lodówki w ilości 20% pochodzi od przypadkowych osób, reszta pochodzi z funduszy Jarosława. Do tej pory wydano w ramach tej lodówki ponad 9 tysięcy porcji jedzenia (zupy, II dania, owoce, konserwy, kanapki, sałatki). Obecnie tygodniowo wydają ponad 100 porcji jedzenia. Z jego doświadczenia korzystają twórcy lodówek społecznych we Wrocławiu, w Kościerzynie i Olsztynie. Gdy było embargo na owoce do Rosji rozwiózł do gdyńskich szkół, przedszkoli i żłobków ponad 100 tysięcy kilogramów jabłek. Z owocowej pomocy skorzystały szkoły podstawowe nr: 6, 10, 12, 16, 18, 28, 31, 33, 35, 43, 44, 45, 47, 48 oraz II LO, VLO, CKZiU 2, ZSHG, CKZiU 1, CKZiU 3,
ZS Ekonomicznych, ZS Plastycznych, ZS Chłodniczo – Elektronicznych, ZS Chemicznych, Ochronka dla dzieci na Oksywiu, żłobki Królestwo Maciusia Moniki Ceplin. Są takie dwa dni w roku, kiedy niesie radość tym najmłodszym. Od kilku lat do Przedszkola nr 11, którego jest absolwentem przychodzi Święty Mikołaj. Tańczy z dziećmi, bawi się z nimi
i przepytuje z wiedzy o przedszkolu i Gdyni. W worku zawsze ma pełno prezentów
i słodycze. Drugi dzień to Bal Noworoczny wówczas gra Biskupa, który zabawia dzieci. Właściwie jest jeszcze trzeci dzień to przedszkolne i szkolne festyny. Tradycyjnie w PS 11
i w PS 35 oraz w SP 33, SP 28 i CKZiU2. Jak ma wolny czas to odwiedza też Przedszkole
nr 35 i żłobki Królestwo Maciusia. Kłodziński był pomysłodawcą i organizatorem festynu oraz turnieju piłkarskiego „Gramy dla dzieci z Hospicjum”. W okresie Święta Zmarłych aktywnie uczestniczy w zbiórce datków do puszki na rzecz Gdyńskiego Hospicjum dla dzieci i dorosłych na Oksywiu. To pomysłodawca i wykonawca Oksywskiej Ścieżki Turystycznej wokół Oksywia a szczególnie ulubionej wśród mieszkańców jej części wzdłuż ulicy Zielonej. Ulubionego miejsca na spacery mieszkańców Oksywia, Obłuża, Pogórza
i Babie Dołów. Kilkukrotnie był wolontariuszem na obozach dla osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną (Stowarzyszenie Wiara i Światło) w Łyśniewie koło Sierakowic. Będąc właścicielem Party Service ufundował tygodniowy pobyt dzieci specjalnej troski
w ośrodku „Cedron” w Wejherowie. Fundator paczek świątecznych dla rodzin z tego stowarzyszenia. Fundator paczek dla seniorów z Gdyni oraz dla polskich rodzin, które przyjęły uchodźców z Ukrainy. Prowadził pomiary somatyczne do doktoratu w: Słupsku, Lęborku, Wejherowie, Szemudzie, Gdyni, Rumi, Wejherowie i Szymbarku. Od wielu lat wolontariusz w sztabach Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, od kilku lat fundator atrakcyjnych voucherów do licytacji: spacery po podziemiach Gdyni czy noclegi w schronie. Jeszcze kilka słów o Budżet Obywatelski 2019 roku. Wycofał wtedy z puli 7 wniosków, które były przeznaczone głównie dla dzieciaków i seniorów. Wówczas zmierzył się z mega hejtem w internecie wywołanym przez radnych z dzielnicy (konkurencyjne wnioski) i ich trolle na FB. Jednak to był najpiękniejszy Budżet Obywatelski w jego życiu. Najpiękniejszy, bo wszystkie projekty dla dzieci i seniorów wygrały, zanim rozpoczęło się głosowanie. Po wycofaniu wniosków zgłosili się dobrzy ludzie, którzy zaproponowali pomoc organizacyjną i finansową.

Działalność charytatywna dla zwierząt. W ich domu przez 19 lat była śliczna Psotka znaleziona w lesie koło Koleczkowa. Obecnie zdecydowali się na adopcję Franka (teraz ma 4 latka). Przedtem w domu był chomik, królik Eustachy, szczurki, żółwica Skorupka oddana dla dziewczynki z licznymi alergiami. Od 10 lat Jarosław jest organizatorem i fundatorem zbiórek karmy suchej i mokrej oraz kocy, ręczników dla Schroniska dla Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni. Zbiórki organizowane w szkołach, przedszkolach, żłobkach
i uczelniach wyższych, takich jak: Akademia Marynarki Wojennej, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Morski. Ostatnio w gminie Szemud . Jednak dary z tych zbiórek trafiły też
do przytuliska w: Redzie, Bojanie, Sopocie, Dąbrówce k/ Wejherowa i Radys
na Mazurach
. Przejechał w dwie strony prawie 1000 km by zawieźć do Radys dary dedykowane dla wolontariuszy ratujących psy i koty, które przeszły piekło zadane przez ludzi. Była to taczka, worki na śmieci, grube rękawice, opatrunki, witaminy, środki dezynfekujące, karma sucha i mokra, żywność wysokokaloryczna dla ludzi. Co pół roku do „Ciapkowa” trafia blisko pół tony jedzenia, setki kocy i ręczników, smycze, gryzaki, ubranka i zabawki. Jarosław wspiera też Kocie Mamy opiekujące się schorowanymi, starymi kotami. Dostarcza im dobrej jakości karmę, legowiska i zabawki. Gdy zachodzi taka potrzeba „wzywa” weterynarza i czasami koty są kierowane na obserwację. Zimą mogą liczyć na ocieplone budy i regularne wizyty. Aby zapobiec gwałtownemu i niekontrolowanemu rozmnażaniu koty są leczone i sterylizowane. Znajdują się na to fundusze :)?. Niewielu wie, że Jarosław Kłodziński jest rolnikiem i ma nadany numer producenta. Pole uprawiane jest dla zieleniny i wielozboża, które są przeznaczane dla leśnych zwierząt: saren, jeleni i zajęcy. Zimą zwierzaki mogą liczyć na siano, wodę, ziarno i solne lizawki.

Ekologia. Uczestnik i prelegent na Pomorskim EKO Forum. Wystąpienie
na Międzynarodowym, Samorządowym Forum Gospodarczym w Mikołajkach. Autor nasadzeń w miejscu pracy: ok. 1000 mb żywopłotu oraz kilkuset drzew liściastych i iglastych. Na terenie CKZiU 2 żyje kilkanaście gatunków ptaków i kilka gatunków zwierząt. Mają budki, domki i karmniki. Na terenie szkoły znajduje się poidełko z zimną i gazowaną wodą (kranówka z Gdyni, ze źródeł głębinowych) Zimową porą dokarmia leśne zwierzęta. Prowadzi zbiórki dla zwierząt w schroniskach, głównie dla „Ciapkowa” w Gdyni. Zapewnia pomoc dla osób zajmujących się kotami z wolnego wybiegu.

Sprawy duchowe. Mentalnie związany z najstarszą parafią na Oksywiu. W latach 80. XX w. animator Ruchu Oazowego Światło Życie założonego przez ks. Franciszka Blachnickiego. Przeszedł pełną formację. To z jego inicjatywy Rada Miasta Gdyni nadała nazwę Plac ks. Franciszka Blachnickiego na Oksywiu u zbiegu ulic Dąbka i Arciszewskich. Wspierał organizację rekolekcji letnich dla dzieci i młodzieży (oazy) na Kaszubach w okolicach Sianowa. Niestety obecnie Ruch Światło Życie to kolebka partyjniactwa i niewiele ma wspólnego z ideałami Ojca założyciela. Pomysłodawca i organizator Morskiej Drogi Krzyżowej ze Stegny do Gdyni (77 km) razem z O.O. Franciszkanami. To Kłodziński stoi za pierwszą w Polsce Drogą Krzyżową brzegiem morza w stanie wojennym (kwiecień 1982). Obecnie pokutnicy wychodzą z parafii św. Michała Archanioła na Oksywiu i podążają na Babie Doły. Był pieszym pielgrzymem z Torunia do Częstochowy, prawdopodobnie pierwszym pątnikiem z Gdyni do Częstochowy z Gdańską pielgrzymką, z Gdyni do Wejherowa i z powrotem, z Gdyni do Swarzewa, z Gdyni do Sianowa. Jest fundatorem przydrożnego krzyża przy ul. Benisławskiego w Gdyni – miejsce ołtarza w trakcie Bożego Ciała, poświeconego przez śp. ks. Marka Wende. Jest to krzyż dziękczynny za wybudzenie. Osoby, które znają termin „życie po życiu” to zrozumieją. Krzyż, który stoi na Osada Rybacka także pochodzi od Jarosława. Był niesiony podczas drogi krzyżowej przez pątników brzegiem morza, w sztormie na Babie Doły pod koniec lat 90. XX wieku.

Związek Miast i Gmin Morskich. W roku 2019 Rada Miasta i Prezydent Gdyni delegowała Jarosława Kłodzińskiego do Związku. Na pierwszym Walnym Zebraniu Delegatów jednogłośnie został wybrany do Zarządu Związku. Od razu przystąpił
do zwiększenia roli Związku w przestrzeni publicznej. Na pierwszy front poszedł periodyk
– wydawnictwo „Czas Morza”. Pisał artykuły na różne tematy. Dał przykład innym delegatom. Obecnie publikowane są teksty z życia gmin, powiatów i miast grodzkich. Jest pomysłodawcą, autorem pytań i zadań praktycznych kilku Krajowych Konkursów Wiedzy
o Morzu
. Pierwszy był skierowany do szkól podstawowych i średnich w Trójmieście. W tym roku zyskał miano 3. Krajowego Konkursu Wiedzy o Morzu dla trzech województw: pomorskiego, zachodnio – pomorskiego i warmińsko – mazurskiego. Pomorska Kurator Oświaty przyznała dla laureatów Konkursu po 3 dodatkowe punkty na świadectwie szkoły podstawowej. Eliminacje odbyły się w szkołach, półfinały w Gdyni i Kołobrzegu a Gala Finałowa w Szczecinie. W roku 2024 półfinały odbędą się w Mielnie i Gdańsku. Gala finałowa – dwudniowa w Gdyni. (Zawody sportowe i turniej wiedzowy) Prowadzącym półfinały i galę finałową będzie dr Jarosław Kłodziński. W przyszłym roku w Krajowym Konkursie wiedzy o Morzu 2024 będą mogły wystartować dzieci i młodzież z Kaszub oraz całego województwa pomorskiego.

Skuteczny i Bezpartyjny Radny dla Gdyni.

Aktywny działacz Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Part Gdynia. Żona Celina przygotowuje dzieci do Konkursu Rodno Mowa w Chmielnie. Jarosław często jest w jury konkursowym szkolnych eliminacji tego konkursu. Publikował artykuły krajoznawcze i historyczne w periodyku kaszubskim Gdinsko Kleka, i gdyńskim Iksie. Organizator Rajdu Kaszubskiego z praktycznymi zadaniami dla drużyn na trasie maratonu czyli ponad 40 kilometrów. Zorganizował przegląd zespołów kaszubskich w Gdyni przy okazji wręczenia Flagi Europy. Na Zjazd Kaszubów w Gdyni ugotował 1000 litrów grochówki, którą całą bezpłatnie rozdał wśród zebranych.

Podczas jednego z Jarmarków Dominikańskich w Gdańsku zorganizował występy zespołów kaszubskich i pokazy walczących wojów średniowiecznych. Organizator ekstremalnej Morskiej Drogi Krzyżowej wiodącej po oksywskiej plaży od kościoła pw. Św. Michała Archanioła, przez parafię na Babich Dołach do kościoła pw. Ducha Świętego. Założyciel młodzieżowych grup oazowych w oksywskiej parafii. Przeszedł całą formację młodzieżową i oazy rodzin. Pomysłodawca i organizator akcji „Podziel się pluszakiem” z dziećmi na Kaszubach. Dostarczył maskotki do Gminy Przodkowo, do Kościerzyny, Garczyna, do Nakli koło Bytowa, Trąbek Wielkich. Po sierpniowej nawałnicy aktywnie włączył się w pomoc poszkodowanym. Zaraz po tragedii zorganizował wyprawę ratunkową do Rytla. Współpracował razem z sołtysem Łukaszem Ossowskim. Wpierw usuwali powalone drzewa z posesji prywatnych. Potem zostali skierowani w okolice Kanału Brdy. Tam dowodził grupą 60 wolontariuszy, mieszkańców Gdyni i okolic Rytla, m.in. z miejscowości Gutowiec razem z ich sołtysem. Sam wyznaczył zadanie dla nich i dla siebie – oczyszczenie z powalonych drzew z terenu pomiędzy kanałem Brdy a drogą do Konigortu. To przy tej zaporze wyciągnęli jako pierwsi wielkie drzewo z nurtu kanału. Najpierw pocięli je stojąc na nim na kawałki i sukcesywnie konary były wyciągane na brzeg. To był ten czas, kiedy operację Rytel wizytował wojewoda pomorski razem z ministrem A.M., a myśmy tam nadal pracowali. W następnych dniach pomagali w usuwaniu drzew i szkód w Gminie Dziemiany i okolicach (Dziemiany, Krojanty, Brusy, Lamk, Orlik, Trzebuń, Lampkowo, Zimny Dwór, Turzonka (tam oczyścili drogę dzieci do szkoły w Kaliszu), Borsztal, Dywan, Wilczewo, Dunajki. Oczyścili z drzew drogę z m. Trzebuń do m. Zimna Kawa. Do tych miejsc dostarczyliśmy ponad 5 ton żywności , środki chemii gospodarczej i ubrania. W Lipuszu i Sulęczynie nasze działania polegały na usuwaniu przewróconych drzew. Do Gminy Dziemiany szybko dotarły z Gdyni agregaty prądotwórcze, a po zdaniu relacji naocznego świadka (Jarosław Kłodziński) prezydent Gdyni podjął decyzję o przyznaniu wsparcia dla Gminy Dziemiany w wysokości 500 tysięcy złotych. Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie przyznało Ochotniczej Straży Pożarnej z Sulęczyna nagrodę Srebrna Tabakiera im. Antoniego Abrahama. Laudacje na cześć Strażaków wygłosił dr Jarosław Kłodziński. W prezencie od laudatora OSP Sulęczyno otrzymało piłę łańcuchową wraz z oprzyrządowaniem. W roku szkolnym po nawałnicy Jarosław Kłodziński razem z dyrekcją V LO w Gdyni (Dorota Dunst) zorganizowali autokarowy wyjazd młodzieży z klasy policyjnej do Nadleśnictwa Lipuszby pomagać leśnikom po nawałnicy. Kłodziński buduje małe siedlisko w Gminie Szemud. Z uwagi na brak funduszy sam wykańcza domek w środku i na zewnątrz. Był murarzem, stolarzem, ocieplał dom od środka i na zewnątrz na rusztowaniu. Jarosław uczestniczył w dożynkach w Szemudzie oraz składał kwiaty na mogile Partyzantów Gryfa Pomorskiego w Kielnie razem z Dominiką Kalkowską (podchorąży Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni). Kwiaty były składane w imieniu Prezydenta Gdyni i Rady Miasta. Zabawy sylwestrowe (1999-2002) w Warznie koło Kielna przy siarczystym mrozie organizowane przez Party – Service Jarosław Kłodziński zapisały się w kanonie gastronomicznych imprez ekstremalnych, gdzie losowane wśród gości były wierne kopie obrazów Rembrandta. Tam też była organizowana obsługa zagranicznych gości ze statków wycieczkowych cumujących w Gdyni. Gospoda pod Koziołkiem w Nowym Dworze Wejherowskim to nowy obiekt gastronomiczny stworzony i wypromowany przez Party – Service Jarosław Kłodziński Wielu okolicznych mieszkańców zarabiało na organizowanych zabawach i weselach. Kilkukrotnie zaprosił dzieci z Kaszub na wycieczkę po Gdyni podczas których był przewodnikiem po mieście. Dzieci miały także możliwość obejrzenia meczów Koszykówki w Gdynia Arena.

Z zaproszenia skorzystały wówczas dzieci ze szkoły w Strzebielinie, Starogardu Gdańskiego, Chojnic, Bobowa koło Skórcza i Rytla. Zaproszenie nadal jest aktualne dla kaszubskich dzieci po uprzednim uzgodnieniu terminu. Jego żona Celina prowadzi zajęcia marynistyczne dla uczniów w Akwarium Morskim w Gdyni używając języka kaszubskiego. Dzieci mają możliwość poznania podwodnego świata ryb i roślin.

Pikniki rybne. Mieszkańcy Gminy Choczewo, Krokowa, Gniewino i Przodkowo!! Pamiętacie imprezę z wielkim garnkiem i zupą rybną o pojemności 1000 litrów? A setki potraw z ryb w małych, plastikowych pojemnikach: sałatka śledziowa, śledź w oleju, śledź w śmietanie, łosoś w galarecie, pstrąg w galarecie, dorsz w sosie greckim, których mogliście najeść się za darmo a wiele porcji jeszcze zabrać do domu? To była wielka, rybna uczta przygotowana przez kuchmistrza Jarosława Kłodzińskiego z Unijnych Funduszy. Do „ryby” śpiewał m.in. śp. Zbigniew Wodecki. Tak w telegraficznym skrócie żywot jednego człowieka. Ostatnio pojawiły się nowe moce przerobowe, trochę wolnego czasu, wzrasta odpowiedzialność za przyszłość polskich dzieci i wnuków. Wielu z Was widzi dramat Polski
i jego mieszkańców. Są pewne przemyślenia, aby temu zaradzić. Czas na podjęcie trudnych decyzji. Życzę Wam wielu oznak zdrowia i wielu przyjemności.

 Jak widać dr Jarosław Kłodziński posiada olbrzymie doświadczenie samorządowe, zawodowe i społeczne. Jego wiedza, umiejętności i konsekwencja w działaniu pozwala działać na wielu frontach. W oczach wielu społeczników Radny zasługujący na wielkie uznanie. Jak sam twierdzi, zawsze znajdzie się w pracy społecznej czas dla obecnego miejsca pracy – CKZiU 2, przedszkolaków, uczniów, młodzieży, studentów i ich Rodziców a także dla seniorów oraz osób, które wybrały rolę singla. Nie jest tajemnicą, że Radny Gdyni może bardzo dużo i jeżeli się chce można uczynić wiele dobra dla ludzi i zwierząt.

Radny Miasta Gdyni z okręgu I : Obłuże, Pogórze, Oksywie i Babie Doły. W ostatnich wyborach do Rady Miasta Gdyni wygrał okręg wyborczy ze wszystkimi kandydatami, dzięki głosom wyborców za które bardzo dziękuję.

Kontakt