Gdynianka z wyboru, mama dwóch wspaniałych córek, 17 i 22-latki, żona, absolwentka Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie. Jestem aktywna zawodowo, prowadzę własną działalność gospodarczą. Kadencja 2018-2024 jest moją pierwszą kadencją w Radzie Miasta Gdyni, podczas której uczestniczę w pracach dwóch komisji: Komisji Oświaty i Komisji Sportu, a także w licznych wizjach lokalnych na terenie dzielnic. Odpowiadam na zgłaszane problemy mieszkańców i współpracuję z Radami Dzielnic.

Doceniam pracę zespołową, zawsze angażuję się w 100% w projekty społeczne, szczególnie jest mi bliskie środowisko szkolne. Jestem współzałożycielką Gdyńskiego Forum Rad Rodziców. Jest to przestrzeń, gdzie wymieniamy się doświadczeniem, szukamy rozwiązań, a także inspirujemy wzajemnie, niewątpliwie bardzo pomaga doświadczenie jakie zdobyłam będąc wieloletnią Przewodniczącą Rady Rodziców w SP nr 17.

Jako Radna Miasta współpracuję aktywnie z gdyńskimi placówkami oświatowymi, Gdyńskim Ośrodkiem  Doskonalenia Nauczycieli, jednostkami pomocowymi, funkcjonującymi na terenie Gdyni. Jednym z najważniejszych tematów jest zapobieganie kryzysom psychicznym wśród dzieci, młodzieży, skuteczne rozpoznawanie kryzysu siucydalnego, optymalna opieka i wsparcie.

Ogromnie doceniam współpracę z Młodzieżową Radą Miasta Gdyni, która mocno inspiruje, pokazując perspektywę ucznia, tym samym wnosząc bardzo cenny głos do przestrzeni edukacyjnej.

Kolejną wartością dodaną jest dla mnie Budżet Obywatelski, który postrzegam jako realne projektowanie najbliższego sąsiedztwa, w którym mieszkamy. Trzykrotnie przygotowane przeze mnie projekty wygrały przy ogromnym wsparciu i zaangażowaniu wielu osób, dzięki temu zarówno dzieci, jak i mieszkańcy mogą korzystać z nowoczesnej infrastruktury sportowej.

Mijająca kadencja w Radzie Miasta, to czas dużych wyzwań, trudnych doświadczeń takich jak pandemia, wojna na Ukrainie. To czas, który udowodnia jaką wartością jest dobrze funkcjonujący, wspierający się zespół, który tworzymy.

Dziękuję, że mogę być Państwa głosem w ważnych sprawach takich jak bezpieczeństwo dzieci, lokalna polityka społeczna dot. seniorów, a także pomoc osobom z niepełnosprawnościami.