Jakub Furkal

Filozofia miasta

Jakub wierzy, że miasto zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb najsłabszych jego mieszkańców będzie wygodne dla wszystkich – osób z wózkami, na wózkach, starszych czy z innymi szczególnymi potrzebami. Takie właśnie przesłanie niesie filozofia 8-80, która stawia sobie za cel takie przekształcanie miast, by jego mieszkańcy mogli wygodniej się przemieszczać pieszo, na rowerach, wózkach, transportem publicznym a zielona przestrzeń dawała okazję do spotkań.

Troskę o przestrzeń wspólną postrzega podobnie jak meblowanie i urządzanie własnego mieszkania. Też ma być wygodnie, przyjemnie i praktycznie a wszelkie usterki muszą być szybko naprawiane. Różnica leży tylko w skali.

Działania dla lokalnej społeczności

Już w latach ’90, w czasie studiów, podejmował pierwsze inicjatywy podnoszące jakość życia w swoim sąsiedztwie. Założył start-up tworząc jedną z pierwszych w Gdyni sieć komputerową ze stałym dostępem do Internetu.

Od 2010 r. mocno zaangażował się w życie samorządowe poprzez działalność w organizacjach pozarządowych. Założył stowarzyszenie, mające na celu poprawę warunków komunikacji rowerowej. Jest również założycielem fundacji popularyzującej sport i zdrowy styl życia.

Lubi robić coś z niczego i dzielić się tym z mieszkańcami. Swoją pasję do tańca irlandzkiego przekuł na wielkie wydarzenie – Mistrzostwa Europy i Azji w Tańcu Irlandzkim, które zorganizował w Gdyni w 2017 r. Regularnie włącza się w pomoc w zakresie artystycznym podczas pikników i festynów dzielnicowych.

Już od pierwszych edycji w 2014 r. zgłasza pomysły do Budżetu Obywatelskiego. Jest autorem wielu zrealizowanych inicjatyw z zakresu zieleni, komunikacji pieszej i rowerowej. Jako przedstawiciel mieszkańców był też członkiem pierwszej kadencji Rady ds. Budżetu Obywatelskiego w latach 2015-2017.

Jest przewodniczącym Wspólnoty Mieszkaniowej „Redłowska Kaskada”.

Zabiega o estetyzację przestrzeni publicznych, wolnych od chaosu reklamowego. Stale współpracuje z Plastykiem Miasta, podejmuje akcje na rzecz wspólnego sprzątania terenów. Doprowadził do usunięcia kilkudziesięciu porzuconych wraków samochodowych z ulic miasta. Na bieżąco reaguje na wszelkie dewastacje dbając o jak najszybsze ich naprawy zgodnie z regułą „zbitej szyby”.

Jest członkiem zespołu ds. jakości powietrza pracującego w celu monitorowania realizacji działań ujętych w Programie Ochrony Powietrza dla aglomeracji trójmiejskiej.

Aktywnie pracował w komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego razem z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej.

Aktywność samorządowa

W latach 2015-2021 był Radnym Dzielnicy Redłowo pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego.

Od 2021 r. sprawuje mandat Radnego Miasta Gdyni. Aktywnie pracuje w Komisjach:

 • Rewizyjnej,
 • Bezpieczeństwa,
 • Gospodarki Komunalnej,
 • Planowania Przestrzennego i Strategii.

Mocno zaangażował się w tworzenie i doprowadzenie do podjęcia przez Radę Miasta Gdyni uchwały krajobrazowej. Dzięki niej jakość ładu przestrzennego stale się poprawia a nasze otoczenie jest pozbawione chaosu reklamowego.

Uczestniczy w licznych spotkaniach z mieszkańcami, wspólnie poszukując dobrych rozwiązań zgłaszanych problemów.

Od roku 2017 doradza prezydentowi miasta w obszarze rozwoju komunikacji rowerowej, początkowo jako jego pełnomocnik, obecnie jako tzw. Oficer Rowerowy Gdyni. Pracował w zespole ds. wdrażania systemu roweru metropolitalnego MEVO na terenie Gdyni.

Pracował w prezydenckim zespole „Klimatyczne Centrum”, który opracował i wdrożył pomysły na bardziej zielone, ekologiczne, przyjazne, bezpieczne i dostępne miasto.

Poważnie traktuje swoje deklaracje z kampanii wyborczych z lat ubiegłych, doprowadzając do ich realizacji. Powstały m.in. nowe parki kieszonkowe, Park Centralny w Śródmieściu, więcej przestrzeni zielonych, uporządkowano parkowanie (powstały nowe parkingi a chodniki zostały uwolnione dla pieszych), wprowadzono lepsze warunki do chodzenia pieszo i jazdy rowerem, uspokojono ruch samochodowy.

Edukacja

Wychował się na Oksywiu, edukację zaczął w Szkole Podstawowej nr 33. W wieku 18 lat przeprowadził się do Redłowa, gdzie mieszka do dzisiaj. Ukończył VI Liceum Ogólnokształcące, naukę kontynuował na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii oraz na podyplomowych studiach na Wydziale Architektury – Urbanistyka, Projektowanie Przestrzeni. Zdobył dyplom MBA na podyplomowych studiach menedżerskich w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Swoje kompetencje w zakresie urbanistycznym i transportowych rozwija biorąc udział w tematycznych konferencjach i warsztatach. Swoim doświadczeniem dzielił się podczas kongresów w Niemczech (Karlsruhe) i w Ukrainie (Kijów). Lubi podglądać ciekawe rozwiązania architektoniczne podczas wizyt studyjnych i prywatnych podróży w miastach europejskich, następnie szukając możliwości ich implementacji w Gdyni.

Zainteresowania

Interesuje się urbanistyką, architekturą, zagospodarowaniem przestrzeni i transportem.

Fascynuje go wprowadzanie drobnych usprawnień w infrastrukturze, które ułatwiają codzienne życie.

Lubi poznawać ludzi i spędzać czas wolny w gronie znajomych.

Jego pasją jest komunikacja rowerowa, taniec irlandzki, tenis ziemny i podróże, które relacjonuje na kanale YouTube w formie vlogów.

Dlaczego Jakub może pomóc w Twoich sprawach?

 • Sprawnie lokuje zgłaszane przez mieszkańców tematy w odpowiednich instytucjach miejskich i pilnuje doprowadzenia spraw do końca.
 • Wykazuje dużą umiejętność słuchania i wspólnie wypracowuje rozwiązania.
 • Jest biegły w procedurach urzędniczych.
 • Ma niezwykłą skuteczność działania wynikającą z umiejętności adresowania spraw do odpowiednich procedur i struktur miejskich.

Jaką ma wizję miasta?

 • Troska o ład przestrzenny. Jakość życia przejawia się w funkcjonalnym i czystym otoczeniu, wolnym od chaosu reklamowego, porzuconych wraków samochodowych na ulicach, z równymi chodnikami, oświetlonymi ulicami i bliskością spokojnych miejsc, zieleni i parków.
 • Miasto 15-minutowe. Czyli taka jego organizacja, aby załatwienie wszelkich potrzeb było możliwe w odległości 15 minut pieszo lub rowerem.
 • Infrastruktura funkcjonalna, sprawna i służąca mieszkańcom.
 • Efektywna, bezpieczna i wygodna komunikacja autobusowa, rowerowa i piesza.