Kontakt

Przewodniczący Klubu Radnych Samorządność:

Jakub Ubych – 601 975 906 – jakub@ubych.pl

Adres korespondencyjny stowarzyszenia:

81-304 Gdynia, ul. Śląska 53/B505