3. Elżbieta Sierżęga

Kandydatka na radną w dzielnicach: Babie Doły, Oksywie, Obłuże, Pogórze

Gdynia to moje miejsce na ziemi. Miejsce wyjątkowe, bliskie mojemu sercu, dlatego od wielu lat angażuję się w działania służące dobru mieszkańców i rozwojowi miasta. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną – mąż Henryk, inżynier mechanik, dumną matką trójki dorosłych dzieci Kasi, Michała i Wojtka – absolwentów Politechniki Gdańskiej oraz  zakochaną babcią trojki wnucząt. Jestem absolwentką Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku, zawodowo związana z branżą budowlaną Biuro Projektów Kolejowych oraz działalność gospodarcza Firma Elsi. Interesuje mnie architektura, ogrodnictwo, podróże oraz teatr.

Preferuje aktywny styl życia, uwielbiam żeglować, jeździć na nartach , nurkować i tańczyć. Wszystkie te pasje dają mi wiele radości i pozytywnej energii, szczególnie, że jest to czas bezcenny , spędzony z rodziną i przyjaciółmi.

PRACA W SAMORZĄDZIE

 • Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
 • Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej
 • Wiceprzewodnicząca Komitetu Rewitalizacji
 • Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa
 • Przewodnicząca Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin
 • Przewodnicząca zespołu ds. kandydatów na ławników
 • Organizatorka konkursu Wiedzy o Gdyni
 • Kapituła nagrody „Czas Gdyni”

Pracując w Radzie Miasta, w ciągu dwóch kadencji przedstawiłam ponad 250 projektów uchwał. Inicjowałam i zabiegałam o realizację ważnych dla mieszkańców dzielnic północnych tematów:

 • rozbudowa ul. Kwiatkowskiego wraz z przebudową skrzyżowania ul. Płk. Dąbka i Kwiatkowskiego
 • budowa ronda u zbiegu ulic Puckiej, Złotej i Unruga
 • budowa ulic: Uranowej, Metalowej, Rogali, Godebskiego, Błękitnej, Granatowej
 • utwardzenie ulic bocznych od ul. Złotej w technologii płyt yomb
 • powstanie domu sąsiedzkiego „ Przystań” na Oksywiu
 • termomodernizacja i remonty obiektów oświatowych SP 6, SP 33, SP 43 , Przedszkola nr 29 i Przedszkola nr 35
 • budowa i modernizacja obiektów sportowych przy szkołach: SP 28, SP 33, SP 39, SP 44
 • rewitalizacja przestrzeni u zbiegu ulic płk. Dąbka, Bosmańskiej i Dickmana
 • zagospodarowanie pasa nadmorskiego w dzielnicy Babie Doły i Oksywie
 • powstanie filii żłobka „Niezapominajka” na Pogórzu
 • budowa i remonty chodników oraz  schodów.

Kolejną ważną sferą mojej aktywności są działania służące integracji mieszkańców, aktywizacji różnych środowisk:

 • autorskie inicjatywy: powstanie Klubu Seniora „Północ” oraz realizacja iluminacji świątecznych „Gdyńskie żagle” w pięciu dzielnicach
 • współorganizacja festynu „Z Pogórza lato rusza”
 • aktywna współpraca i wspieranie działań Rad Dzielnic
 • organizacja i prowadzenie konkursu „Wiedzy o Gdyni”
 • rewitalizacja obszarów zdegradowanych Oksywia i Babich Dołów
 • współpraca ze szkołami i przedszkolami
 • rozwijanie inicjatyw w ramach budżetu obywatelskiego
 • bezpieczeństwo w dzielnicy, współpraca ze służbami miejskimi
 • nowa siedziba dla młodzieżowej drużyny OSP

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie

Dzieje Gdyni ściśle związane są z Kaszubami, dlatego ważne jest budowanie lokalnej tożsamości, dbanie o historie, kulturę i tradycje . Wspieram ZK-P w tych działaniach. Reprezentowałam gdyński oddział na XXII Zjeździe Delegatów Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego.

Rada Dzielnicy Pogórze
Dwie kadencje pracy w Radzie Dzielnicy Pogórze w funkcji przewodniczącej , to bezcenne doświadczenie, które zaowocowało realizacją wielu ważnych dla mieszkańców dzielnicy zadań :

 • remont ul. Porębskiego, wykonanie chodnika wzdłuż ul. Adm. J. Unruga,
 • utworzenie filii Biblioteki przy SP 43
 • budowa placu zabaw przy ul. Złotej
 • organizacja wigilii dla podopiecznych MOPS-u
 • organizacja festynów rodzinnych „Z Pogórza lato rusza

Rada Rodziców w Zespole Szkół Katolickich im. Jana Pawła II
Przez 9 lat udzielałam się w pracy w Radzie Rodziców, w tym 4 lata jako przewodnicząca. Byłam inicjatorką powstania Funduszu RR, który pomagał młodzieży w zaspokajaniu potrzeb i w realizacji marzeń.