Elżbieta Raczyńska – Kandydatka do Rady Miasta Gdynia
Jestem zaszczycona, że mogę ponownie wystartować jako kandydatka na radną miasta Gdynia. W poprzedniej kadencji otrzymałam zaufanie mieszkańców, co było dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Dzięki temu mandatowi mogłam realizować wiele zapisanych w moim programie działań, przyczyniając się do rozwoju naszego pięknego miasta.

Doświadczenie
Moje zaangażowanie w życie społeczne Gdyni trwa od lat. Działając społecznie przez 12 lat w Radzie Dzielnicy Śródmieście, zdobyłam cenne doświadczenie, które teraz mogę wykorzystać na wyższym szczeblu. Moja praca nie ogranicza się jedynie do siedzenia przy biurku od zawsze lubiłam aktywny tryb życia.W czasie mojej kadencji w Razie Dzielnicy Śródmieście zapoczątkowaliśmy SPACERY PO DZIELNICY  z przewodnikiem. Dziś takie spacery odbywają się w wielu dzielnicach Gdyni. Ponadto w Śródmieściu zapoczątkowaliśmy montowanie ławeczek dla mieszkańców  na chodnikach. Starsi mieszkańcy maja możliwość podczas spaceru odpocząć i spotkać się z sąsiadami.  Od zawsze działałam na rzecz społeczności, moim innowacyjnym programem był Dar Serca, który cieszy się dużą popularnością wśród Gdyńskich szkół. W 1997 roku założyłam Szkołę Tańca El’Dance. Prowadzenie szkoły nauczyło mnie, jak być liderem, jak motywować i jak walczyć o swoje cele. Dziś młode pokolenie prowadzi szkołę z powodzeniem kontynuując moje działania.

Moja misja w polityce jest prosta, chcę służyć mieszkańcom miasta Gdyni. Nie dzielę ludzi na swoich i obcych, dla mnie wszyscy jesteśmy wspólnotą, która razem dąży do lepszego jutra. Nie ma miejsca na podziały czy konflikty , ważne jest, abyśmy szanowali się nawzajem i dążyli do wspólnego celu.

Działania w poprzedniej kadencji
W poprzedniej kadencji zrealizowaliśmy wiele ważnych działań, które miały na celu poprawę życia mieszkańców Gdyni. Poprzez tworzenie nowych terenów rekreacyjnych i zielonych, wiele inicjatyw edukacyjnych dla szkół i przedszkoli, festynów  a także wsparcie dla rodzin, osób z  niepełnosprawnościami oraz seniorów. Jako opiekun Młodzieżowej Rady Miasta mogłam zrealizować wiele wspaniałych projektów, które cieszą się dużym uznaniem. Miałam również okazję do wielu rozmów, wsłuchiwania się  oraz reagowania na bieżące potrzeby mieszkańców. Widzę, że moja rola, jako radnej przyniosła konkretne efekty i jestem dumna z tego, co udało się osiągnąć.

 

Cele na nową kadencję:

Rozwój dzieci i młodzieży:

 • Zapewnienie miejsca w żłobkach i przedszkolach dla każdego chętnego
 • Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży – nowe obiekty sportowe w szkołach
 • Termomodernizacja obiektów szkolnych, co będzie miało wpływ na ekologię i środowisko i wpłynie na świadomość młodych
 • Nowe Place zabaw, dbanie o rozwój motoryczny dzieci
 • Programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci
 • Kontynuacja działań Programu przeciwdziałania depresji wśród dzieci i młodzieży
 • Utworzenie miejsc pomocy psychologicznej oraz psychicznej dzieci i młodzieży
 • Utrzymanie jednych z najlepszych w kraju wyników gdyńskiej edukacji (egzaminy zewnętrzne: 8 klasy i matur)

Wsparcie dla seniorów i osób z niepełnosprawnością:

 • Rozwój opieki domowej dla osób potrzebujących wsparcia. Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami: teleopieka, monitoring zdrowotny.
 • Rozwój mieszkalnictwa wspieranego i innych form samodzielnego życia dla osób z niepełnosprawnością.
 • Promowanie zajęć gimnastycznych dla osób starszych

Wsparcie dla rodzin:

 • Przystanie sąsiedzkie
 • Rozbudowa ofert kulturalnych i rozrywkowych dla całych rodzin
 • Rozwój systemu karty mieszkań
 • Modernizacja placów zabaw

Infrastruktura/inwestycje:

 • Rozwój komunikacji miejskiej, lepsze połączenia z dzielnicami
 • Nowa klimatyczna wystawa w Centrum Nauki Eksperyment.
 •  Rozwijanie oferty i wzrost atrakcyjności Miejskich Hal Targowych.
 • Nowy lepszy, wizerunek Miasta, Placu Konstytucji
 • Przyjazna przestrzeń Placu Górnośląskiego oraz Hal Targowych
 • Doświetlenie przejść dla pieszych
 • Poprawa infrastruktury drogowej
 • Działania na rzecz kontynuowania realizacji Drogi Czerwonej.

„Dziękuję za każdy oddany na mnie głos – razem dla lepszej Gdyni!”