Urodziłam się w Sopocie, moja młodość związana była z Gdańskiem. Jednak to w Gdyni, gdzie mieszkam i pracuję,  zaangażowałam się w życie społeczne i zawodowe. Ukończyłam studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku ekonomiczno–społecznym. Pracę rozpoczęłam w Przedszkolu nr 9 na Wzgórzu Św. Maksymiliana. Następnie przez 26 lat pracowałam w SP nr 12 na Witominie. W latach 2015-2022 byłam  dyrektorem  Szkoły Podstawowej nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej. W zarządzanej przeze mnie placówce wprowadziłam  innowacyjne rozwiązania  w obszarze edukacji. Utworzyłam klasę sportową, klasy dwujęzyczne z językiem francuskim i oddziały przygotowawcze dla uczniów z doświadczeniem migracji. W zakresie edukacji patriotycznej otworzyłam Izbę Pamięci poświęconą Żołnierzom Armii Krajowej, wideotekę wywiadów z żołnierzami AK, mural, którego  elementem jest orzeł wykonany przez jednego z żołnierzy AK Tadeusza Butlera. Byłam inicjatorem gry miejskiej „Szlakiem Armii Krajowej” przeznaczonej dla uczniów klas młodszych. Moja działalność patriotyczna została doceniona przez Światowy Związek  Żołnierzy Armii Krajowej, który odznaczył mnie medalem „Pro Patria”, a od Prezydenta Miasta Gdyni  Wojciecha Szczurka otrzymałam  medal Civitas e Mari, przyznawany dla osób zasłużonych dla miasta Gdyni.

Jestem mężatką, mam zamężną córkę oraz dwoje wspaniałych wnucząt. Od 1981 roku mieszkam na Wzgórzu Św. Maksymiliana.

Mając doświadczenie jako dyrektor, nauczyciel szkoły i przedszkola, mam unikatową perspektywę na wyzwania, jakie stoją przed systemem edukacyjnym. Jako radna będę wykorzystywać tę perspektywę, aby wprowadzić pozytywne zmiany i wpływać na rozwój oświaty w naszym mieście.