Małgorzata Sokołowska

 Społeczniczka, składająca z sukcesem projekty do BO (ogrody społeczne, tereny zielone), działająca w Radach Rodziców w szkołach swoich dzieci.

Od 2018 roku jest Członkinią Zarządu Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana. Dzięki jej pomysłom i zaangażowaniu wielu osób został stworzony Otwarty Ogród Społeczny przy SP23, podobnie jak ogród społeczny przy Centrum Pomocowym Caritas im. św. o. Pio, gdzie. Ogrody te powstały we współpracy wielu ludzi, Ochotniczych Hufców Pracy, Ochotniczej Straży Pożarnej, harcerzy oraz środowisk szkolnych.

 Jest dyrektorem Centrum Pomocowego Caritas im. św. o. Pio. Praca ta pozwala jej poznać bliżej potrzeby seniorów.

 W latach 2021-2022 jako koordynatorka projektów w Fundacji RC odpowiadała za dwa Pomorskie Fora Animacji Społecznej tworząc przestrzeń do dyskusji oraz wymiany doświadczeń i zawiązywania współpracy między samorządem, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi działaczami społecznymi i biznesem.

 Jest współautorką przewodnika dla animatorów liderów i społeczników, poparty wieloma przykładami praktyk i metodyk działania pt.: “KomPAS”,  koordynowałam Pomorską Szkołę Animacji Społecznej.