Mieszkaniec Karwin od 20 lat. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Były sędzia piłkarski, kierownik kursów sędziowskich, obecnie obserwator w Pomorskim Związku Piłki Nożnej. Pracował jako wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, a także jako nauczyciel wychowania fizycznego w gdyńskich szkołach.  Ratownik, instruktor żeglarstwa i narciarstwa. Zapalony motocyklista i podróżnik. Wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku. Obecnie jest menadżerem w firmie medycznej. Były przewodniczący Rady Dzielnicy Karwiny. Od 2021 r. Radny Miasta Gdyni.  Tworzy szczęśliwą rodzinkę z Krysią, Marianką oraz cudownym pieskiem Beli.

Od samego początku angażował się pracę społeczną oraz realizował wiele swoich autorskich projektów, które znalazły swoje miejsce również w innych dzielnicach.

Jednym z największych jego projektów jest Bieg Przedszkolaka, w którym uczestniczy za każdym razem po kilkaset dzieci i cieszy się wielką popularnością wśród najmłodszych w różnych dzielnicach naszego miasta.

Kolejnym projektem, były kina plenerowe oraz teatry w okresie wakacyjnym, które zapełniały karwiński amfiteatr.

Od samego początku wspierał aktywność sportową jako metodę zdrowego stylu życia dla każdego. Realizował wspólnie z GCS, takie projekty, jak Gdyńskie Poruszenie na dzielnicach.

Dzięki jego dużemu zaangażowaniu oraz umiejętnej współpracy, dzisiaj mieszkańcy  Karwin, mogą korzystać z dwóch nowoczesnych, pięknych kompleksów sportowych.

Jego pasją są motocykle, dlatego włączył się od samego początku w pracę nad projektem dopuszczenia motocykli do jazdy po buspasach.

Jako członek Komisji Bezpieczeństwa, zwracał szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci przy szkołach poprzez tworzenie w tym obszarze wyniesionych i doświetlonych przejść dla pieszych oraz stref tempo 30.

               Adam jest wiecznym optymistą i radosnym człowiekiem, zawsze gotowy do pomocy.