W latach 2018-2023 skupimy się na kontynuacji rozpoczętych już zadań, a także zainicjujemy kolejne, wynikające z potrzeb zgłaszanych nam w mijającej kadencji przez mieszkańców. Za najpilniejsze na Oksywiu, Obłużu, Pogórzu i Babich Dołach uznajemy następujące zadania:

 

 • Współpraca z PKP i Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie uruchomienia połączenia kolejowego do północnych dzielnic miasta;
 • Rozszerzenie węzła integracyjnego przy przystanku SKM Chylonia na drugą stronę torów, w celu obsługi Park&Ride dla mieszkańców dzielnic północnych;
 • Działania we współpracy z Rządem RP i Zarządem Morskiego Portu Gdynia w zakresie budowy tzw. Drogi Czerwonej czyli przedłużenia Obwodnicy Trójmiasta do Portu. Budowa tej drogi to zwiększenie potencjału rozwojowego portu, ale również odciążenie układu drogowego miasta (w tym Estakady Kwiatkowskiego) od TIRów wyjeżdżających z terminali portowych oraz bezkolizyjne połączenie pomiędzy dwoma częściami miasta, rozdzielonymi obecnie torami kolejowymi;
 • Budowa bezkolizyjnego przejazdu w ciągu ul. Puckiej;
 • Rozbudowa (poszerzenie wraz z buspasami) ul. Kwiatkowskiego na odcinku pomiędzy ulicami Unruga i płk Dąbka;
 • Rozbudowa (poszerzenie) ul. Unruga na odcinku od zjazdu z Estakady Kwiatkowskiego do ulic Bosmańskiej/Śmidowicza;
 • Przebudowa skrzyżowania (rondo) ulic Unruga, Puckiej i Złotej;
 • Budowa buspasów pozwalających na szybkie dotarcie autobusem do dzielnic północnych;
 • Modernizacja (utwardzenie) ulic Uranowej, Metalowej, Rogali oraz bocznych od ul. Złotej;
 • Remont ul. Płk Dąbka;
 • Remont ul. Godebskiego;
 • Budowa chodników zapewniających bezpieczne przejście piesze między Oksywiem Dolnym i Górnym wzdłuż ulic Arciszewskich i Makowskiego oraz między Żeglarzy a Bosmańską (przez park leśny);
 • Remont chodnika i drogi rowerowej wzdłuż ul. Zielonej;
 • Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Kwiatkowskiego;
 • Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Płk Dąbka;
 • Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Unruga;
 • Instalacja co najmniej 14 stacji Roweru Metropolitalnego;
 • Kontynuacja zagospodarowania pasa nadmorskiego na Babich Dołach i Oksywiu;
 • Kontynuacja zagospodarowania bulwaru na Oksywiu w celu stworzenia atrakcyjnego miejsca do spędzania czasu wolnego przez mieszkańców dzielnic północnych;
 • Urządzenie zielonych terenów rekreacyjnych na ul. Rybaków, ul. Osada Rybacka, między ulicami Żeglarzy a Bosmańską, między ulicami Żelazną, Szpunara i Steyera, w lasku przy ul. Podgórskiej oraz między ulicami Błękitną i Podchorążych;
 • Budowa placu zabaw przy ul. Błękitnej;
 • Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Unruga;
 • Budowa siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Dickmana;
 • Modernizacja skateparku przy ul. Płk Dąbka (przy stawku);
 • Budowa kompleksu obiektów sportowych (sala gimnastyczna, boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, bieżnia, siłownia zewnętrzna) w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Godebskiego;
 • Budowa kompleksu obiektów sportowych (boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, boisko wielofunkcyjne poliuretanowe, bieżnia, skocznia w dal, siłownia zewnętrzna) w Szkole Podstawowej nr 44 przy ul. Sucharskiego;
 • Budowa kompleksu obiektów sportowych (boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, bieżnia) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 przy ul. Płk Dąbka na Obłużu;
 • Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią w Szkole Podstawowej nr 39 przy ul. Unruga;
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego poliuretanowego między ulicami Krawiecką i Stolarską;
 • Modernizacja boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią w Szkole Podstawowej nr 43 przy ul. Porębskiego;
 • Modernizacja boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią oraz boiska wielofunkcyjnego poliuretanowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Dickmana;
 • Modernizacja sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 przy ul. Płk Dąbka;
 • Modernizacja budynków i elewacji Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Godebskiego i Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Porębskiego;
 • Docieplenie i kompleksowy remont elewacji Przedszkola nr 29 przy ul. Unruga i Przedszkola nr 35 przy ul. Płk Dąbka;
 • Kompleksowa modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 11 przy ul. Bosmańskiej i Szkole Podstawowej nr 43 przy ul. Porębskiego;
 • Prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Godebskiego;
 • Uruchomienie w pełnym zakresie Domu Sąsiedzkiego na ul. Śmidowicza – remonty i adaptacje budynków, modernizacja ich otoczenia, organizacja aktywności sportowych, zajęć artystycznych, edukacyjnych i wychowawczych, pracowni hobbystycznych;
 • Utworzenie nowych oraz wsparcie istniejących placówek/klubów/świetlic dla seniorów, w tym klubu funkcjonującego w pełnym wymiarze – 6 dni w tygodniu;
 • Rewitalizacja przestrzeni w rejonie zbiegu ulic Bosmańskiej, Płk Dąbka i Dickmana;
 • Rewitalizacja okolic ul. Rybaków – poprawa warunków życia mieszkańców poprzez inwestycje w infrastrukturę, remonty budynków, tworzenie warunków do rozwoju funkcji rekreacyjnych. uporządkowanie kwestii własnościowych, infrastrukturalnych i przestrzennych;
 • Nasadzenia w każdej dzielnicy co najmniej 200 drzew i krzewów na istniejących terenach zielonych, a także tworzenie nowych przestrzeni parkowych;
 • Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację pieców opalanych węglem, szczególnie na Pogórzu Dolnym;
 • Zwiększenie środków remontowo-inwestycyjnych dla rad dzielnic;
 • Zwiększenie środków Budżetu Obywatelskiego.