W latach 2018-2023 skupimy się na kontynuacji rozpoczętych już zadań, a także zainicjujemy kolejne wynikające z potrzeb zgłaszanych nam w minionej kadencji przez mieszkańców. Za najpilniejsze w Śródmieściu, na Kamiennej Górze, Wzgórzu Maksymiliana, w Redłowie i Orłowie uznajemy następujące zadania:

 • Modernizacja ulicy Starowiejskiej
 • Remont ul. 10 Lutego
 • Remont znajdującej się w złym stanie nawierzchni Al. Zwycięstwa
 • Realizacja woonerf’u (strefy współdzielonej przez pieszych i ruch kołowy) na części ul. Abrahama
 • Nowa organizacja ruchu i przejścia dla pieszych przy Hali Targowej
 • Droga rowerowa wzdłuż ul. Wielkopolskiej i Al. Zwycięstwa od PPNT do ul. Orłowskiej
 • Droga rowerowa w ul. Waszyngtona
 • Urządzenie ścieżki pieszo – rowerowej w Alei 17-go Grudnia
 • Dalsza modernizacja ulicy Legionów wraz z chodnikami i pasami rowerowymi
 • Uporządkowanie parkowania i przestrzeni wokół Placu Górnośląskiego
 • Budowa parkingów na obrzeżach szeroko rozumianego Śródmieścia
 • Zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych, starszych, wózków stacji SKM Gdynia Redłowo, Gdynia Orłowo, Gdynia Główna Osobowa
 • Będziemy współpracować z PKP i Samorządem Województwa by wspólnie wybudować Przystanek PKM Wzgórze św. Maksymiliana,
 • Modernizacje i remonty ulic i chodników w Orłowie
 • Poprawa estetyki bulwaru nadmorskiego, remont uszkodzonych nawierzchni, wprowadzenie większej liczby ławek, elementów małej architektury i urządzeń rekreacyjnych
 • Budowa ścieżki dla biegaczy wzdłuż bulwaru nadmorskiego
 • Park rekreacyjny na Skwerze Arki-Gdynia
 • Spacerowo – rekreacyjne zagospodarowanie ciągów wzdłuż rzeki Kaczej w Orłowie
 • Budowa Parku Centralnego pomiędzy ul. Świętojańską, Al. Piłsudskiego, ul. Tetmajera
 • Budowa wybiegu dla psów przy ul. Tetmajera
 • Rozwój miejsca piknikowego na Polance Redłowskiej
 • Zagospodarowanie szlaku pieszego pomiędzy Płytą Redłowską a Polanką Redłowską
 • Urządzenie parku na narożniku ul. Abrahama i Kilińskiego
 • Budowa toru dla rolkarzy w Parku Centralnym
 • Budowa placu Parkour przy bulwarze nadmorskim
 • Kreatywny plac zabaw dla młodzieży w Orłowie
 • Modernizacja Mariny
 • Remont kładek spacerowych na Plaży Śródmieście
 • Ogólnodostępny plac zabaw przy ul. Korczaka
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy X LO, ul. Władysława IV
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu w SP 51 przy ul. Słowackiego
 • Budowa kompleksu sportowego w SP 53, przy ul. Hallera (boisko wielofunkcyjne z poliuretanu, bieżnia, skocznia w dal)
 • Docieplenie i kompleksowy remont elewacji Przedszkola nr 7 przy ul. Władysława IV
 • Kompleksowa modernizacja kuchni i elewacji Przedszkola nr 16 przy ul. Jana z Kolna
 • Docieplenie i kompleksowy remont elewacji Przedszkola nr 22 przy ul. Hallera
 • Modernizacja instalacji Centralnego Ogrzewania w Przedszkolu nr 25 przy ul. Necla
 • Kompleksowa modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 52 przy ul. Krasickiego
 • Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11
 • Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 21
 • Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 34
 • Kompleksowa modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 11
 • Rozbudowa i przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Orłowskiej
 • Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych
 • Nasadzenia w każdej dzielnicy co najmniej 200 drzew i krzewów, obejmujących już istniejące tereny zielone a także tworzenie nowych przestrzeni parkowych w dzielnicach
 • Nie pozwolimy by portowe terminale przeładowujące węgiel doprowadzały do zanieczyszczania miałem sąsiadujących terenów mieszkaniowych. Wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska będziemy prowadzili wszechstronne działania mające na celu likwidację pylenia hałd portowych
 • Ograniczenie niskiej emisji – likwidacja pieców opalanych węglem, szczególnie w Redłowie, Wzgórzu św. Maksymiliana i Orłowie
 • Dalsza modernizacja terenów zielonych na Kamiennej Górze
 • Środki na remonty zabytków Śródmieścia i Orłowa
 • Modernizacja IX LO przy Orłowskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni zielonej dla potrzeb mieszkańców dzielnicy i wielofunkcyjnym boiskiem
 • Nowoczesna biblioteka (mediateka) przy ul. Starowiejskiej
 • Modernizacja budynków i elewacji VI LO, Zespołu Sportowych Szkół
  Ogólnokształcących i SP 11 (ZS 6)
 • Co najmniej 30 stacji Roweru Metropolitalnego
 • Wsparcie tworzenia i funkcjonowania klubów seniora w Redłowie, Orłowie, Śródmieściu i na Wzgórzu św. Maksymiliana
 • Prowadzenie placówek/świetlic dla niepełnosprawnych seniorów w dzielnicach
 • Zwiększenie środków remontowo-inwestycyjnych dla rad dzielnic
 • Zwiększenie środków na Budżet Obywatelski do wykorzystania w dzielnicach