W latach 2018-2023 skupimy się na kontynuacji rozpoczętych już zadań, a także zainicjujemy kolejne wynikające z potrzeb zgłaszanych nam w minionej kadencji przez mieszkańców. Za najpilniejsze na Witominie, Chwarznie-Wiczlinie, Leszczynkach, Grabówku, Działkach Leśnych uznajemy następujące zadania:

 • Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej – odcinek witomiński
 • Przebudowa ul. Hodowlanej i Promiennej
 • Zwiększenie liczby miejsc dostępnych w ramach samorządowego systemu żłobków – 
rozbudowa żłobka przy ul. Uczniowskiej
 • Rozwój systemu klas sportowych w dzielnicach
 • Droga rowerowa wzdłuż ul. Chwarznieńskiej od granicy lasu do Małokackiej
 • Droga rowerowa wzdłuż ul. Rolniczej i Kieleckiej
 • Stworzenie zielonego terenu rekreacyjnego na II MPS wokół zbiornika retencyjnego, 
który powstanie w ramach rozbudowy ul Chwarznieńskiej
 • Stworzenie ciągu buspasów od Centrum Gdyni do Chwarzna-Wiczlina oraz wzdłuż ul. Morskiej
 • Będziemy współpracować z PKP i Samorządem Województwa by wspólnie 
wybudować Przystanek PKM Mały Kack/Leśniczówka, wraz z dogodnym dojściem od 
strony dzielnicy Witomino-Leśniczówka
 • Poszerzenie ul. Rolniczej
 • Budowa ul. Widok
 • Budowa, w ramach rewitalizacji nowych ulic i ciągów pieszo-jezdnych na Witominie- 
Radiostacji, w tym ul. Nauczycielskiej
 • Remonty znajdujących się w złym stanie chodników wzdłuż ul. Warszawskiej
 • Chodniki na Chwarznie-Wiczlinie, m.in. ul. Filipkowskiego, Okrężna, Zaruskiego
 • Przebudowa wjazdu na Obwodową z ul. Chwarznieńskiej w kierunku Gdańska – 
stworzenie dodatkowego pasa ruchu
 • Modernizacja dojścia do przystanku SKM Gdynia-Leszczynki, w tym zapewnienie 
dostępności dla osób niepełnosprawnych, starszych, wózków
 • Modernizacja/przebudowa dojścia do Dworca Głównego PKP od strony Działek 
Leśnych – dostosowanie ich do potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych
 • Zakończenie rewitalizacji Wzgórza Orlicz-Dreszera
 • Urządzenie zielonych terenów rekreacyjnych na Chwarznie-Wiczlinie, Witominie- 
Radiostacji i Witominie-Leśniczówce oraz w dzielnicy Leszczynki 
(Niemojewskiego/Dantyszka)
 • Plac sportów miejskich przy ul. Wielkokackiej
 • Budowa nowego boiska do koszykówki przy SP nr 17 na Grabówku
 • Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Zespole 
Szkół Specjalnych, ul. Witomińska
 • Budowa skate-parku pod Estakadą Kwiatkowskiego na Leszczynkach
 • Rozbudowa kompleksu sportowego przy SP 35 na Witominie-Radiostacji (boisko ze 
sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną, bieżnia i skocznia w dal),
 • Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną przy ul. Okrzei,
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową w ZSHG przy ul. Morskiej,
 • Budowa placu zabaw na Skwerku Witomińskim
 • Nasadzenia w każdej dzielnicy co najmniej 200 drzew i krzewów, obejmujących już 
istniejące tereny zielone a także tworzenie nowych przestrzeni parkowych w 
dzielnicach
 • Ograniczenie niskiej emisji – likwidacja pieców opalanych węglem, szczególnie na 
Witominie-Leśniczówce, Chwarznie, Leszczynkach i Grabówku
 • Budowa basenu na Chwarznie-Wiczlinie
 • Nowe przedszkole na Chwarznie-Wiczlinie
 • Budowa Liceum Ogólnokształcącego na Chwarznie-Wiczlinie
 • Budowa Szkoły Podstawowej na Chwarznie-Wiczlinie
 • Budowa nowej hali sportowej w II LO, przy ul. Wolności
 • Remont sali gimnastycznej przy SP 12
 • Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Hotelowo-Gastronomicznych przy ul. 
Morskiej
 • Docieplenie i kompleksowy remont elewacji Przedszkola nr 36 przy ul. Okrzei
 • Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 12
 • Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 17
 • Kompleksowa modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 35
 • Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej nr 48
 • Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych
 • Rozbudowa o nowoczesne pracownie i warsztaty, w tym budowa całkowicie nowego 
skrzydła Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych
 • Rozbudowa o nowoczesne pracownie i warsztaty, w tym budowa całkowicie nowego 
pomieszczenia warsztatów przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 
1
 • Realizacja prac remontowych w Szkole Podstawowej nr 8
 • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26
 • Realizacja prac remontowych w Szkole Podstawowej nr 35
 • Uruchomienie domu sąsiedzkiego i nowoczesnej biblioteki (mediateki) na Witominie
 • Uruchomienie domu sąsiedzkiego i nowoczesnej biblioteki (mediateki) w dzielnicy 
Chwarzno-Wiczlino
 • Rozbudowa żłobka (nowe miejsca) na Witominie-Radiostacji
 • Budowa żłobka na Chwarznie-Wiczlinie
 • Modernizacja budynków i elewacji SP 52 (Gimnazjum 4), SP 12 (ZS 7), Zespołu Szkół 
Chłodniczych i Elektronicznych, II LO (ZSO 2)
 • Co najmniej 25 stacji Roweru Metropolitalnego
 • Wsparcie tworzenia i funkcjonowania klubów seniora na Witominie, Chwarznie 
Wiczlinie, Działkach Leśnych, Grabówku i Leszczynkach
 • Uruchomienie świetlicy dla seniorów na Witominie
 • Zwiększenie środków remontowo-inwestycyjnych dla rad dzielnic
 • Zwiększenie środków na Budżet Obywatelski do wykorzystania w dzielnicach