Lechosław Dzierżak

Od ponad 20 lat działam na rzecz mieszkańców Gdyni, a obecnie reprezentuję ich w Radzie Miasta. Pełnię funkcję przewodniczącego w komisjach: Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia. Udzielam się również w komisjach: Budżetowej, Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa, Planowania Przestrzennego i Strategii, Skarg, Wniosków i Petycji. Wcześniej przez 8 lat byłem radnym dzielnicy Dąbrowa i przewodniczącym zarządu.

Działania na rzecz mieszkańców

Aktywnie udzielam się w organizacjach pozarządowych. Jestem prezesem Stowarzyszenia KrewAktywni działającego na rzecz promocji krwiodawstwa, krwiolecznictwa, transplantologii oraz organizacji bezpłatnych szkoleń z udzielania pierwszej pomocy. Działam również w Stowarzyszeniu Tanecznym Tańcz’My. Jestem tam przewodniczącym KR, pomagam w przygotowaniu zawodów sportowych oraz organizuję bezpłatne treningi.

Działam w Społecznej Radzie Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, gdzie wspieram wymianę floty ambulansów, zakup nowego sprzętu i lepsze warunki dla kadry. Wszystko to dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta. Z dumą obserwuję, że stacja pogotowia jest aktualnie na najlepszym od lat poziomie, ale równocześnie dostrzegam, że mamy na tym polu jeszcze dużo do zrobienia.

Jestem autorem kilkudziesięciu zwycięskich projektów w Budżecie Obywatelskim. Reprezentuję również mieszkańców w Społecznej Radzie ds. BO. Wspierałem powstanie Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego, a także Jubileuszowego Budżetu Obywatelskiego, w którym to między innymi mieszkańcy zadecydują, jak będziemy obchodzić setne urodziny Gdyni.

Zdrowie jest najważniejsze

Uważam, że niezwykle ważne jest wsparcie najbardziej potrzebujących, pomoc w wychodzeniu z kryzysów, przeciwdziałanie przemocy i walka z uzależnieniami. Przy Gdyńskim Centrum Zdrowia pełnię funkcję wiceprzewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zajmuję się tam m.in. tematami ograniczenia dostępu do alkoholu dla osób nieletnich, czy też pomocy rodzinom w kryzysie.

Jako przewodniczący Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia musiałem szybko reagować podczas wielu kryzysów, które spotkały nas w ostatnich latach. Myślę tu m.in. o pandemii, migracji związanej z wojną w Ukrainie, wysokiej inflacji, przepisach prawa odbierających miastu znaczną część wpływów z podatków. Były one przecież w dużej mierze przeznaczone na pomoc mieszkańcom, wzrost wynagrodzeń czy planowane inwestycje.

O mnie

Moja rodzina jest związana z Gdynią od lat 50., a ja mieszkam tu od urodzenia. Ukończyłem Akademię Morską (obecnie Uniwersytet Morski Gdynia). Od ponad 5 lat jestem nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Prowadzę również warsztaty dla pracowników, którzy pomagają osobom z różnymi niepełnosprawnościami lub innymi utrudnieniami.

Wolny czas spędzam na parkiecie tanecznym, przygotowując się do ogólnopolskich zawodów w tańcu towarzyskim. Uwielbiam też chodzić do gdyńskich teatrów, spędzać czas w muzeach i galeriach sztuki na całym świecie. W czasie urlopu lubię wybierać mało uczęszczane kierunki. Mogę tam w spokoju odpocząć i poznać inne kultury.

W naszym regionie zawsze zabiegałem o ścisłą współpracę dzielnic – Dąbrowy, Karwin, Małego i Wielkiego Kacka. I to właśnie mieszkańców tej części Gdyni chcę reprezentować w Radzie Miasta.

Moimi priorytetami jako radnego są:

 • rozbudowa biblioteki na Dąbrowie,
 • powstanie Przystani Sąsiedzkiej na Dąbrowie,
 • wymiana nawierzchni na boiskach sportowych,
 • remonty i budowa placów zabaw oraz miejsc rekreacji,
 • nasadzenie nowych drzew i krzewów,
 • poprawa dostępu do lasu,
 • wsparcie dla klubów seniora,
 • oświetlenie ciemnych miejsc,
 • remonty dróg osiedlowych i budowa chodników,
 • przystosowanie miasta do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • wsparcie dla służby zdrowia.

www.kochamgdynie.pl

www.dzierzak.eu

www.linkedin.com/in/ldzierzak/

www.facebook.com/lechoslaw.dzierzak

www.instagram.com/ldzierzak/

www.twitter.com/LDzierzak

www.tiktok.com/@lechoslawgdynia