1. Jakub Ubych

Rocznik 1987. Jestem gdynianinem od 3 pokoleń. Moja rodzina przybyła tutaj jeszcze przed II wojną światową. Ukończyłem Szkołę Podstawową nr 5, Gimnazjum nr 3, VI Liceum Ogólnokształcące, a następnie informatykę na Politechnice Gdańskiej zdobywając tytuł inżyniera. W 2022  roku ukończyłem studia podyplomowe z zarządzania projektami.

W mijającej kadencji piastowałem funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni oraz Przewodniczącego Klubu Radnych.

Mój dom rodzinny od przedwojnia znajduje się w gdyńskim Meksyku, gdzie się wychowałem. W 2012 roku zamieszkałem w Chwarznie-Wiczlinie. Domową drużynę tworzę z żoną Agnieszką, a także Ignacym i Jagną. Ekipę uzupełnia Leon – jamnik!

Zawodowo – jeszcze w czasie studiów założyłem działalność, która obsługuje od strony IT przedsiębiorców. Prowadzę również działalność szkoleniową i wykładową. Jestem wykładowcą na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu specjalizując się w przedmiotach z obszaru IT i matematyki. Od wielu lat jestem zaangażowany w działalność III sektora – w tym w tworzeniu projektów, które uzyskiwały dofinansowanie ze środków europejskich.

 

Chcesz zobaczyć nad czym pracowałem w mijającej kadencji? Odwiedź moją stroną internetową! www.ubych.pl

 

W wolnych chwilach – przemierzam gdyńskie lasy na rowerze, biegam za piłką, a także można mnie spotkać spacerującego po gdyńskich dzielnicach – często schodząc z „głównych” szlaków.

Dzięki Państwa głosom w wyborach w 2018 roku zostałem Radnym Miasta reprezentując okręg Leszczynki, Grabówek, Działki Leśne, Witomino oraz Chwarzno-Wiczlino. Wcześniej byłem Przewodniczącym Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino ogarniając takie projekty, jak Strefa Kibica Gdynia 2018, Przedszkole nr 58, oświetlenie obszarów dzielnicy i wiele innych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.ubych.pl

Kontakt: tel: 601 975 906    mail: jakub@ubych.pl     www.ubych.pl

 

Zmieniany każdą dzielnicę:

 • Leszczynki i Grabówek: odNowa. Przebudowa ul. Mireckiego, Komandorskiej oraz Kalksztajnów wraz z budową oświetlenia zwiększającego bezpieczeństwo na górnym tarasie.
 • Warszawska: odNowa – przebudowa ulicy z wymianą nawierzchni jezdni i chodników, budową oświetlenia, uporządkowaniem przestrzeni.
 • Konwaliowa: odNowa – remont ulicy ze skrzyżowaniem z ul. Narcyzową. Nowa przestrzeń, która będzie służyła każdego dnia.
 • Budowa centrum Chwarzna Wiczlina – zagospodarowanie rejonu ulic Staniszewskiego i Zaruskiego z budową pełnej infrastruktury drogowej.
 • Program oświetlenia Gdyni Zachód – w tym ulica Krauzego oraz lokalne układy drogowe.

Wybrane działania na lata 2024-2029: 

 • Pozyskanie środków zewnętrznych i realizacja Obwodnicy Witomina
 • Działania na rzecz kontynuowania realizacji Drogi Czerwonej.
 • Modernizacja Placu Konstytucji.
 • Zazielenienie ulic i terenów ogólnodostępnych, nasadzenia drzew i krzewów w każdej dzielnicy miasta oraz dotacje dla mieszkańców na sadzenie drzew na własnych posesjach.
 • Atrakcyjne parki i place zabaw w dzielnicach.
 • Ograniczenie w porozumieniu z Lasami Państwowymi wycinek w gdyńskich lasach.
 • Kontynuacja programu rewitalizacji.
 • Kompleksowa termomodernizacja budynków publicznych m.in.: Szkoły Podstawowej nr 26 (Działki Leśne) oraz dofinansowanie dla budynków prywatnych.
 • Mobilni doradcy ekologiczni doradzający w zakresie działań prośrodowiskowych i możliwości dotacji w domach, na zaproszenie mieszkańców.
 • Kapitalny remont szkoły specjalnej na ul. Witomińskiej.
 • Experyment na nowo – nowa klimatyczna wystawa w Centrum Nauki.
 • Modernizacja Teatru Miejskiego.
 • Rozwój systemu karty mieszkańca.

 

Szczegółowy program: Program Gdynia 2024-2029