Nazywam się Karolina Barylla – Borawska, mam 41 lat, jestem Gdynianką z urodzenia, wyboru i miłości – jestem żoną Grzegorza i mamą Pauliny. Mieszkam w Gdyni Chyloni. Pochodzę z artystycznej rodziny muzyków. Ukończyłam studia licencjackie (Filologia angielska), magisterskie (Pedagogika), oraz szereg studiów podyplomowych (Terapia pedagogiczna, Psychologia dzieci i młodzieży, Nauczanie plastyki, techniki i muzyki oraz Organizacja i zarządzanie oświatą). Uczęszczałam również do szkoły muzycznej, gdzie uczyłam się śpiewu i gry na fortepianie. Od 21 lat pracuję w Szkole Podstawowej nr 31 w Gdyni, gdzie poza byciem nauczycielem i wychowawcą organizuję szkolną codzienność jako opiekun Samorządu Szkolnego, przeprowadzam egzaminy na kartę rowerową dla uczniów klas czwartych i koordynuję różne akcje (np. Rowerowy Maj, Kartka dla Seniora, Góra Grosza, Dni tematyczne, Noce w szkole i inne) – chcę, by Uczniowie chętnie przychodzili do szkoły,  spędzając w niej czas efektywnie i miło. W roku 2022 zajęłam I miejsce w Plebiscycie Edukacyjnym Dziennika Bałtyckiego w kategorii Nauczyciel klas 4-8 w Gdyni. Wspierałam powstanie projektu Uczniowski Budżet Obywatelski, który funkcjonuje z powodzeniem w wielu gdyńskich szkołach. Udzielałam się w zespole tworzącym plac zabaw na boisku szkolnym w ramach Budżetu Obywatelskiego. Współpracuję z rodzicami uczniów obecnych i byłych, wspierając ich w procesie wychowania. Wraz z Samorządem Szkolnym wspieramy akcje charytatywne, uczulamy Uczniów naszej szkoły na troski i krzywdy słabszych. Swoją aktywność i działanie na rzecz innych chciałabym rozwinąć. Lubię, gdy się dużo dzieje, chcę mieć wpływ na otaczający mnie świat.

Będąc Radną, wykorzystam moją energię do spraw związanych z edukacją, będę działać na rzecz międzyszkolnej integracji młodzieży a także współpracy nauczycieli. Zależy mi na stworzeniu sali sensorycznej dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, nadpobudliwych, w spektrum autyzmu, oraz tych z różnymi formami niepełnosprawności, by profesjonalnie  im pomóc w rozwijaniu mocnych stron i wzmacnianiu samych siebie. Jednym z najważniejszych aspektów jest dla mnie dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży, by po trudnych, cyfrowych czasach pandemii mogli wrócić do równowagi. Chciałabym poprawić infrastrukturę rowerową w moim okręgu tak, by młodzi i starsi rowerzyści mogli bezpiecznie poruszać się między dzielnicami. Z myślą o Seniorach chciałabym zwiększyć ilość ławek na ulicach oraz stworzyć zielony zakątek oddechu, by w pogodne dni można było posiedzieć na świeżym powietrzu w zielonym, przyjaznym otoczeniu.

Lubię ludzi. Każdy jest dla mnie ważny. Zależy mi na przyszłości mojego Miasta, Dzielnicy, Mieszkańców. Zachęcam Państwa do oddania na mnie głosu w wyborach samorządowych 7 kwietnia. Proszę, zabierzcie swoich bliskich i w ramach niedzielnego spaceru oddajcie głos, bo tego dnia warto ten głos wykorzystać – karta wyborcza naprawdę ma wielką moc. Zróbmy to dla Gdyni!