Ewa KRYM kandydatka do Rady Miasta Gdyni z listy Samorządności ( 2 miejsce na liście), okręg 2 

Mieszkanka Gdyni od urodzenia, od 35 lat mieszkanka Chyloni. Wykształcenie wyższe pedagogiczne i studia podyplomowe.

Pracuję jako nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej nr 40 w Chyloni,posiadam 44-letni staż pracy.

Praca z dziećmi to pasja mojego życia.Jestem bezpartyjna, cenię sobie wartości patriotyczne i chrześcijańskie.

Jestem szczęśliwą żoną, matką i babcią trojga wnucząt.

Działam w Zrzeszeniu kaszubsko-Pomorskim.

Jestem członkiem Stowarzyszenia ” św.Mikołaja Biskupa”w parafii św.Mikołaja w Chyloni.

Jestem członkiem NSZZ „Solidarność Oświaty” .

Jestem członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Jestem członkiem Społecznej Rady przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Gdyni.

Współautorka autorskiego projektu oświatowego „Gdyński Szlak edukacyjny”.

Organizatorka wielu festynów rodzinnych.

W latach 2002 -2006 byłam radną Dzielnicy Chylonia.

Od 2006 roku Radna Miasta Gdyni, przewodnicząca Komisji Oświaty, wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i członek Komisji Budżetowej.