dr hab. Marcin Wołek

Marcin Tomasz Wołek, ur. w 1973 r. absolwent II LO w Gdyni oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego gdzie pracuje jako profesor. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Radny Miasta od 1998 r., obecnie wiceprzewodniczący Rady Miasta.  W latach 2005-2008 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Transportu Związku Miast Bałtyckich. Jest członkiem Komitetu Rewitalizacji, której wdrażanie uważa za jedno z najważniejszych osiągnięć gdyńskiego samorządu w poprzedniej i obecnej kadencji. W Radzie Miasta zajmuje się przede wszystkim problematyką transportową (np. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni uchwalony w 2016 r.) i rozwojem Miasta.

Ekspert prowadzący działalność doradczą w dziedzinie transportu kolejowego i miejskiego, mobilności miejskiej oraz finansowania inwestycji transportowych ze środków UE. Człowiek Otwartego Rynku Kolejowego w 2009 r. Jest członkiem Rady Naukowej Fundacji ProKolej.  Autor licznych publikacji, referatów oraz analiz i opracowań eksperckich z tej dziedziny. Kierownik wielu projektów badawczych finansowanych ze środków unijnych realizowanych na Uniwersytecie Gdańskim. Współautor koncepcji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.
Żonaty, czterech synów.

Jego pasją jest samorząd terytorialny, transport, geografia i historia gospodarcza. Aktywny turysta pieszy, interesuje się sportami walki i piłką nożną.