Łukasz Wyszyński

Jestem absolwentem i pracownikiem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Jako nauczyciel akademicki zajmuję się badaniem Marynarki Wojennej RP i jej roli w polityce międzynarodowej oraz zmian międzynarodowego systemu bezpieczeństwa. Przez wiele lat działałem na rzecz społeczności akademickiej miasta i kraju organizując debaty, konferencje, szkolenia, wydarzenia kulturalne oraz wpierając samorządność studencką.

Współpracuję z Polską Komisją Akredytacyjną, gdzie jestem ekspertem wspierającym rozwój jakości kształcenia w polskich uczelniach.  Od 5 lat zajmuję się pozyskiwaniem środków na realizację oraz koordynacją krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Pracuję na rzecz współpracy instytucjonalnej i rozwijania potencjału edukacyjnego Akademii, koordynując tworzenie nowych programów kształcenia i dostosowując obecne do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego.

Po studiach z grupą przyjaciół założyłem Fundację PSC, którą mam przyjemność kierować jako prezes. W jej ramach przez ostatnie lata pracowałem nad projektami rozwijającymi potencjał młodych ludzi w formie debat i warsztatów. Ponadto byłem pomysłodawcą i koordynatorem projektów, która promują prawa studentów, upraktycznienie kształcenia, rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomości młodego pokolenia w obszarze projektowania swojej kariery oraz podejmowania świadomych wyborów edukacyjnych.

Od 2013 roku mam zaszczyt być współprzewodniczącym Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego gdzie pracuję nad mechanizmami wsparcia organizacji pozarządowych, systemem przydzielania środków finansowych oraz polityką informacyjną.  Jestem członkiem komitetu sterującego Budżetu Obywatelskiego w Gdyni oraz innych gremiów pracujących na rzecz rozwoju partycypacji społecznej.

Prywatnie jestem szczęśliwym mężem i ojcem. Lubię podróże, dobre jedzenie i piłkę nożną (kibic Manchester United).

Jako Radny dzielnic Oksywie, Obłuże, Pogórze i Babie Doły chcę wykorzystać swoje doświadczenie w pracy i działalności społecznej na rzecz wspierania projektów, zwłaszcza tych najbardziej potrzebnych – infrastrukturalnych, które poprawią komunikację w naszych dzielnicach oraz dojazd do północnej części Gdyni. Jestem przekonany, że mieszkańcy najlepiej decydują o losach swoich małych ojczyzn i są gotowi do brania odpowiedzialności za ich rozwój, dlatego będę pracować na rzecz rozwoju systemu partycypacji społecznej poprzez zwiększenie środków w Budżecie Obywatelskim oraz dla rad dzielnic. Kontynuować będę działania dotyczące systemu wsparcia rozwoju młodych ludzi oraz dbać o morski charakter naszego miasta.

Mam poczucie, że wartości, którymi kieruję się w pracy, działalności społecznej i życiu codziennym  gwarantują otwartość na głos mieszkańców, szukanie kompromisów oraz konsekwentne i odpowiedzialne realizowanie działań na rzecz wspaniałej gdyńskiej społeczności.