Uchwalimy kolejne plany zagospodarowania przestrzennego, tworząc czytelny komunikat dla inwestorów i jasno wskazując, gdzie dozwolone są jakie funkcje biznesowe. Tworząc plany, zapewnimy biznesowi poczucie pewności i zminimalizujemy obawy przed uruchomieniem inwestycji.

Gwarantem gospodarczej pomyślności naszego miasta jest funkcjonowanie przemysłu, a w szczególności przemysłu należącego do branży morskiej. Skupimy się na takim programowaniu rozwoju istniejących oraz całkiem nowych, jak np. powstającej Doliny Logistycznej, obszarów przemysłowych, by w pełni wykorzystać atuty nadmorskiego położenia, które wyróżnia nas na tle innych polskich miast. Ścisła i bliska współpraca z takimi instytucjami jak Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna czy Agencja Rozwoju Pomorza pomoże nam przyciągać do miasta nowych inwestorów i rozwijać już istniejące przedsiębiorstwa.

Uważamy, że w przyszłości Gdyni, a także całemu regionowi, potrzebne będzie lotnisko, świadczące usługi komplementarne do podstawowego portu lotniczego w Gdańsku. Będziemy zatem dalej działać na rzecz realizacji koncepcji Pomorskiego Węzła Lotniczego i podejmiemy wszelkie starania, aby lotnisko Gdynia – Kosakowo rozpoczęło działalność zanim jego brak stanie się palącą przeszkodą dla rozwoju gospodarki. Będziemy też pracować nad wykorzystaniem okolicznych  terenów  pod ciekawe inwestycje związane z przemysłem lotniczym oraz logistyką, w których widzimy dużą szansę na zwiększenie ilości miejsc pracy oraz silny impuls wzrostu gospodarczego. W tych sprawach chcemy doprowadzić do szerokiego porozumienia na forum metropolii i znaleźć taką formułę własności oraz zarządzania, która będzie najbardziej efektywna kosztowo i funkcjonalnie. Nadal będziemy dowodzić w procesie przed Sądem Unii Europejskiej, że decyzja Komisji Europejskiej, która wstrzymała uruchomienie niemal całkowicie gotowej inwestycji – jest niesłuszna i niesprawiedliwa.

Gdynianie słyną z przedsiębiorczości. Miasto będzie aktywnie wspierać zarówno te osoby, które planują założenie, jak i te, które już prowadzą własne przedsiębiorstwo. Zdajemy sobie sprawę, że sukces przedsiębiorców, to sukces miasta i dobrobyt wszystkich jego mieszkańców. Chcemy, by Gdynia była miastem przyjaznym biznesowi, by wspierała go na każdym etapie rozwoju. Doskonale wiemy, że firmę często łatwiej założyć, niż utrzymać. Będziemy oferować różne narzędzia, które wspomogą prowadzenie działalności gospodarczej. Zaproponujemy dostęp do wiedzy i umiejętności, tworząc bazy danych i organizując różnorakie szkolenia i seminaria. Nie zaniedbamy także szeroko zakrojonego poradnictwa, umożliwiając korzystanie z doświadczeń tych, których sukces na rynku jest niewątpliwy.

Utworzymy platformę wymiany doświadczeń, której nadrzędnym celem będzie budowa i rozwój sieci kontaktów między gdyńskimi przedsiębiorcami. Wierzymy, że to właśnie dobre relacje między podmiotami sektora biznesu mogą prowadzić do spektakularnych sukcesów. Stworzymy miejsce, które promować będzie dobre praktyki i wspierać przedsiębiorców w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowania ich pomysłów.

Pomoc we wzrastaniu firm nie ograniczy się tylko do edukacji i wymiany doświadczeń. Będziemy dalej rozwijać kompleksowy system wsparcia, składający się już obecnie z Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Gdyńskiego Biznesplanu, czy tez Strefy Startup w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Naszym celem jest utworzenie systemu, który będzie opierać się na maksymalnym uproszczeniu procedur towarzyszących prowadzeniu biznesu z dużym naciskiem na zminimalizowanie ilości czasu, jaki przedsiębiorca musi poświęcić na obsługę firmy w relacji z administracją samorządową. Rozwiniemy usługi e-urzędu, by czas poświęcany na czynności urzędowe był ograniczony do minimum. Nie mamy wpływu na regulacje szczebla krajowego, czasem wadliwe, lecz będziemy proponować rozwiązania organizacyjne, które ominą ich rafy i uproszczą życie biznesmena.

Chcemy wprowadzenia nowych funkcji do hali targowej, by zwiększyć i uatrakcyjnić ofertę dla klientów. Chcemy stworzyć jej nowy wizerunek jako miejsca atrakcyjnego zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

Stworzymy system aktywizacji zawodowej. Wiemy, że kluczem do sukcesu jest odnalezienie punktu, w którym spotykają się potrzeby pracodawców i osób pozostających bez zatrudnienia. Wiemy, jak stworzyć narzędzie, które go odnajdzie. Chcemy podnieść rolę doradców zawodowych, którzy pomogą przygotować dokumenty aplikacyjne oraz będą mieli pełny zakres informacji o rynku pracy i metodach poszukiwania pracy i budowania indywidualnych ścieżek kariery zawodowej. Planujemy kontynuować i rozwijać usługi w zakresie obsługi rynku pracy poprzez organizację targów pracy i poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań wspierających osoby bezrobotne, by ich kompetencje i wiedza były wartościowe dla przedsiębiorstw działających w mieście. Będziemy proponować nowoczesne usługi kształcenia ustawicznego precyzyjnej diagnozy indywidualnej, która ukierunkuje drogę bezrobotnego do trwałego zatrudnienia.

Ważne jest dla nas także gdyńskie rzemiosło – będziemy konsultować wdrażane rozwiązania i dopasowywać je dla potrzeb gdyńskich rzemieślników. Zamierzamy ułatwiać gdyńskim rzemieślnikom promocję poprzez konkursy, wystawy i udostępnianie nowych przestrzeni do ekspozycji owoców ich pracy.