Będziemy podejmowali intensywne starania w kierunku uruchomienia przez Pomorską Kolej Metropolitalną połączenia kolejowego do Oksywia w celu obsługi północnych dzielnic Gdyni. Obecnie dzielnice północne Gdyni wraz z silnym komponentem portowo-przemysłowym uzależnione są w znacznej mierze od Trasy Kwiatkowskiego, której przepustowość trudno będzie zwiększyć.

Naszym zamierzeniem jest utrzymanie wysokiego standardu komunikacji zbiorowej w Gdyni, dlatego w kolejnej kadencji odnowimy tabor komunikacyjny kładąc nacisk na ekologiczne pojazdy, czyli elektryczne autobusy, pojazdy napędzane gazem oraz nowoczesne trolejbusy mogące pokonywać fragmenty tras bez trakcji. Planujemy rozszerzać sieć przystanków z elektronicznymi tablicami, które informują pasażerów o najbliższych odjazdach autobusów. W transporcie publicznym wszystkie pojazdy będą niskopodłogowe i rozwijana będzie infrastruktura przystankowa służąca potrzebom osób o ograniczonej sprawności. Chcemy, by transport zbiorowy był atrakcyjny dla pasażerów, a zatem miał również priorytet nad transportem samochodowym, dlatego stworzymy buspasy na niektórych odcinkach kluczowych komunikacyjnie połączeń. Wprowadzimy darmowe przejazdy rodzin z co najmniej trójką dzieci.

Zakończymy tworzenie szkieletu głównych, połączonych ze sobą dróg rowerowych, pozwalających na dojazd do Śródmieścia z poszczególnych części Gdyni – w szczególności powinno to dotyczyć alei Zwycięstwa, ulic Wielkopolskiej, Małokackiej, Morskiej oraz dojazdu z ulicy Morskiej do centrum miasta. Będziemy promować rower jako codzienny środek transportu dla możliwie szerokiego grona osób, poprzez realizację akcji promujących jazdę rowerem, oraz tworzenie systemu zachęt i ułatwień dla osób korzystających z rowerów (zwiększanie bezpieczeństwa, uspokajanie ruchu, budowa parkingów rowerowych, poprawa infrastruktury). Chcemy zwiększać udział ruchu rowerowego w transporcie, a także wprowadzić nowoczesny system oznakowania dróg rowerowych. Chcemy także opracować koncepcję roweru publicznego przy współpracy z pozostałymi gminami Metropolii, a także aktywnie pozyskiwać środki zewnętrzne na budowę infrastruktury rowerowej.

Będziemy kontynuować remonty głównych arterii miasta.

Jesteśmy przekonani, że OPAT – kontynuacja obwodnicy jest strategiczną inwestycją, która rozwiąże wiele problemów komunikacyjnych w Gdyni oraz w gminach powiatu wejherowskiego i puckiego. Jest to przedsięwzięcie, które będzie służyło mieszkańcom, przedsiębiorcom a także turystom z całej Polski, udającym się na Półwysep Helski. Wraz z samorządami Metropolii będziemy wywierać nacisk na władze centralne, zabiegając o realizację tej inwestycji.