Będziemy konsekwentnie kontynuować prace planistyczne, aby świadomie i systemowo obejmować miasto siecią spójnych planów miejscowych, definiując funkcje możliwe i wspierane na danych obszarach – zależy nam, by miasto rozwijało się w sposób zaplanowany i skoordynowany.

Będziemy dążyć, by projekty przestrzeni w Gdyni zachęcały do korzystania z niej przez różne grupy użytkowników, ograniczając konflikty i poprawiając bezpieczeństwo w potencjalnie kolizyjnych punktach. Samorząd Gdyni w ramach programu „Gdynia dla wszystkich” od wielu lat prowadzi politykę dostosowania i dostępności przestrzeni miasta dla wszystkich mieszkańców, zwłaszcza tych ze szczególnymi wymaganiami – seniorów i osób niepełnosprawnych. Wskazywane przez nich utrudnienia będą sukcesywnie zastępowane przyjaznymi rozwiązaniami. Będziemy upowszechniać w Gdyni zasady projektowania uniwersalnego tak, by wszelkie działania organizujące przestrzeń publiczną, uwzględniały potrzeby maksymalnie wielu grup użytkowników. Chcemy tworzyć i dbać o przestrzeń przyjazną również dla osób starszych, często z różnymi niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez konsekwentną likwidację barier architektonicznych oraz tworzenie miejsc, gdzie osoby starsze mogą usiąść, odpocząć, mieć okazję do rozmowy z innymi.

Chcemy tworzyć i urządzać kolejne miejsca spotkań integracyjnych na świeżym powietrzu, dążąc systematycznie, by taka możliwość była w każdej z dzielnic. Będziemy dążyć, by w Gdyni powstawały kolejne strefy piknikowania. Elementy wykorzystujące wodę nie tylko zmieniają pozytywnie przestrzeń miejską, ale także tworzą miejsca przyjazne dla odpoczynku, relaksu i zabawy dla dzieci. Planujemy powstanie w Gdyni takich urządzeń, z których będą korzystać mieszkańcy.

W projektowaniu rozwiązań komunikacyjnych będziemy uwzględniali bezpieczeństwo najsłabiej chronionych użytkowników: pieszych, rolkarzy, rowerzystów. Nawiązując do najlepszych wzorców nowoczesnych miast, będziemy dążyć do tego, by Śródmieście Gdyni było przestrzenią przyjazną i bezpieczną dla wszystkich grup użytkowników. Będziemy dążyć do wprowadzenia stref tempo 30 poza ulicami o znaczeniu tranzytowym. Chcemy wprowadzić również w wyznaczonym obszarze Śródmieścia strefę pieszą.

Podejmiemy walkę z oszpecającymi miasto reklamami. Stworzymy uporządkowaną politykę promocyjną, która doprowadzi do poprawy estetyki centrum miasta oraz dzielnic. Opracujemy kodeks dobrych praktyk w tej dziedzinie, który ujednolici reguły tworzenia reklam i określone zasady ich ekspozycji.

Opracujemy, przyjmiemy i będziemy realizować spójną politykę parkingową, która obejmie zarówno parkingi w centrum miasta, na komunikacyjnych węzłach integracyjnych oraz w dzielnicach, gdzie ilość miejsc parkingowych wokół bloków jest niewystarczająca. Przeanalizujemy warianty lokalizacji i budowy parkingów wielopoziomowych.

Chcemy podjąć intensywne działania w kierunku organizowania spójnej przestrzeni gdyńskich osiedli. Dokonamy analizy stanu istniejących ciągów pieszych, ścieżek rowerowych oraz dróg lokalnych, w wyniku której sukcesywnie wykonamy remonty i modernizacje. Będziemy kontynuowali sprawdzony w ubiegłych latach program „Yomb”.

Będziemy współpracować z właścicielami terenów waterfrontu (który nazywamy Śródmieściem Morskim), aby zaktywizować tę część miasta, stopniowo wprowadzić tam zaplanowane funkcje, a przede wszystkim, by udostępnić tę unikalną, dotąd odciętą szlabanami, przestrzeń mieszkańcom. Rozpoczniemy również zagospodarowanie tych części waterfrontu, którymi zarządza miasto. Jesteśmy przekonani, że budowa Nowej Węglowej przyczyni się do rozwoju nowej Śródmieścia Morskiego, ożywi ruch inwestycyjny na gruntach należących do Dalmoru i Stoczni Nauta oraz pozwoli zmniejszyć ruch w centrum miasta. Będziemy aktywnie szukać sprawnych inwestorów – takich, którzy zapewnią powtórkę z historii i w tempie zwanym gdyńskim wybudują nową, nadmorską, imponującą część miasta.

Zbudujemy kolejkę łączącą Plac Grunwaldzki ze szczytem Kamiennej Góry. Zrealizujemy przebudowę drzewostanu na Kamiennej Górze tak, aby stworzyć nową jakość przestrzeni, otworzyć widoki na panoramę Gdyni i uczynić z całości tego obszaru atrakcyjne miejsce do spacerów.

Odpowiadając na potrzeby gdynian, będziemy kontynuować program „Pies w wielkim mieście”, wprowadzając nowe rozwiązania, tworząc kolejne psie wybiegi, gdzie bezpiecznie można wyprowadzić psy zapewniając im swobodny ruch. Zrealizujemy też kolejny etap inwestycji w gdyńskie schronisko dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo”.