Bartosz Bartoszewicz

Wiceprezydent Miasta Gdyni ds. jakości życia, absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, Politologii na Uniwersytecie Gdańskim i studiów MBA. W mieście odpowiada za edukację, zdrowie oraz szeroko pojęte działania z obszaru inteligentnego miasta (tzw. smart city).

Aktywność w przestrzeni miejskiej rozpoczynał angażując się jako bardzo młody gdynian w działalność organizacji pozarządowych. Dwukrotnie wybierany przez mieszkańców na radnego Miasta Gdyni, pełnił także funkcję Pełnomocnika Prezydenta ds. organizacji pozarządowych oraz był szefem sztabu organizacyjnego Lotniczych Mistrzostwa Świata. Doświadczenie zawodowe zdobywał realizując projekty w środowisku międzynarodowym z obszaru nowych technologii.

Od 2014 roku odpowiada m.in. za gdyński system oświatowy, który powszechnie uważany jest za jeden z najlepszych w Polsce. Potwierdzają to osiągnięcia i sukcesy uczniów, w tym zdawalność na egzaminach zewnętrznych.

Do jego kompetencji należy także nadzór i koordynacja prac wdrażających rozwiązania z obszaru tzw. Smart Cities. Dzisiejsza Gdynia to miasto niezwykle dynamicznie rozwijające się i oceniane, jako lider wyznaczający standardy najinteligentniejszych miast w Polsce i na świecie.

Na co dzień jest zwolennikiem aktywnej formy spędzania wolnego czasu.