Kontakt

Przewodniczący Klubu Radnych Samorządność:

Jakub Ubych – 601 975 906 – jakub@ubych.pl