Będziemy kontynuować pozytywne zmiany rozwijające ofertę muzealną miasta tak, by miejsca te – Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Emigracji – prowadzone przez samorząd, stały się powszechnymi i dostępnymi centrami kulturalnymi, które realizują nowatorskie i atrakcyjne projekty. Będziemy też kontynuować współpracę z instytucjami kultury prowadzonymi przez inne podmioty – Muzeum Motoryzacji, Muzeum Marynarki Wojennej

Będziemy dążyć do tego, by oferta kulturalna i edukacyjna w naszym mieście kreowana była przez różne środowiska. Projekty o różnym charakterze zwiększą różnorodność oferty adresowanej tym samym do szerszej publiczności – mieszkańców i turystów. Będziemy wspierać różnorodne projekty, zapewniając szerszy dostęp do dóbr kultury.

Gdynia pozostanie stolicą polskiego filmu, zaś Festiwal Filmów Polskich będzie w dalszym ciągu miejscem promocji kina, filmu polskiego, produkcji niezależnych i offowych. Projekcje konkursowych filmów będą w jeszcze większym niż dotychczas stopniu dostępne dla mieszkańców. Bardzo ważną instytucją stanie się Gdyńskie Centrum Filmowe, które otworzy zupełnie nowe możliwości dla wszystkich zainteresowanych tą dziedziną sztuki.

Będziemy wspierać rozwój Gdyńskiej Szkoły Filmowej, budując jej rangę, by stała się jednym z motorów rozwoju kulturalnego, ale również gospodarczego związanego z przemysłem filmowym.

Będziemy nadal tworzyć unikatową strefę – Śródmieście Strefa Artystów, rozwijając otwartą miejską galerię, przyciągającą zarówno artystów jak i miłośników sztuki.

Oferta gdyńskiej Biblioteki Miejskiej i jej funkcje będą rozwijane i dostosowywane do nowoczesnych standardów. Doprowadzimy też do powstania pierwszej Mediateki.