O założeniach i konstruowaniu programu na lata 2014-2018

Program, który proponujemy dziś gdynianom, nie powstał w ciągu dnia ani tygodnia. To efekt prac, które trwały przez lata i miesiące, by wreszcie przybrać ostateczną formę – stworzoną w modelu partycypacyjnym. Ten program ma dwie szczególne cechy, które sprawiają, że nie jest zbiorem „pobożnych życzeń”, lecz realnym planem działania. Po pierwsze - mieści w sobie ewaluację dotychczas zrealizowanych zadań i złożonych przez nas deklaracji. A po drugie – do jego powstania przyczyniły się tysiące rozmów, spotkań i narad z wieloma środowiskami: organizacjami pozarządowymi i radami dzielnic zgłaszającymi swoje postulaty, najważniejsze potrzeby i największe bolączki, przedsiębiorcami wskazującymi istniejące i potencjalne bariery rozwoju, a wreszcie setkami gdynian, przychodzących na dyżury radnych i uwrażliwiających nas każdego dnia na istotne dla nich kwestie. Jako środowisko mieliśmy bieżący, realny kontakt z przedstawicielami różnych pokoleń, różnych środowisk i różnych wrażliwości. To pozwoliło nam, w drodze stałego dialogu, wypracować wstępną wersję programu. Programu – czyli odpowiedzi na Państwa potrzeby.

Następnie, bazując na doświadczeniach samorządowców, precyzyjnych danych dotyczących finansów miasta, znajomości natury, a także stopnia skomplikowania poszczególnych procesów i złożoności inwestycji, nałożyliśmy te postulaty na rzeczywistość budżetową i oś czasu. W ten sposób zdefiniowaliśmy, które z potrzeb i problemów jesteśmy w stanie zaspokoić lub rozwiązać w ciągu najbliższych 4 lat. O nich dziś mówimy. Nie chcemy licytować się na obietnice ze środowiskami, które być może nigdy nie będą mogły i musiały ich realizować – chcemy, tak jak dotąd – odpowiedzialnie i rozsądnie – deklarować, co w naszej ocenie jest możliwe i realne. W naszym myśleniu o programie uwzględniamy przede wszystkim postulat zrównoważonego rozwoju miasta i wszystkich sfer jego działania, różnorodność potrzeb i oczekiwań różnych grup mieszkańców, a także zróżnicowaną specyfikę potrzeb poszczególnych części miasta.

Program był tworzony również z myślą o tym, że wiele podejmowanych dziś decyzji skutkować będzie dopiero w odległej przyszłości i że ich ocena z perspektywy doraźnych, natychmiastowych efektów, byłaby błędem. Doskonale wiemy, że pewne procesy, uruchomione dzięki odważnym decyzjom teraz, przyniosą owoce za lat pięć, dziesięć i więcej. Mamy odwagę myśleć o mieście w ten sposób i jesteśmy przekonani, że myślenie w perspektywie jednej kadencji to cecha administratorów, a nie – osób kreujących rzeczywistość. Tymczasem Gdynia zasługuje na rozmach i odwagę w myśleniu o jej przyszłości. Jest to zatem program ważny dla mieszkańców obecnych, ale pisany także z myślą o przyszłych pokoleniach. Dokument pisany przez ludzi wywodzących się z różnych środowisk, zaangażowanych w lokalne społeczności i zanurzonych w nich aktywistów miejskich. Przedstawiamy dziś mieszkańcom Gdyni program bardzo ambitny, wielowymiarowy, ale zarazem realny, oparty na wiedzy o mieście i rozumieniu złożoności procesów, które dzieją się w nim każdego dnia. Ten program chcemy i potrafimy zrealizować.