siec web

Rada Miasta Gdyni:

Radna Miasta Gdyni z okręgu nr 5 – Wielki Kack, Mały Kack, Karwiny, Dąbrowa – II kadencja

Pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. Rodziny

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni

Przewodnicząca Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia

Członkini Komisji Kultury

Członkini Rady Społecznej przy SPZOZ Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni

Sukcesy:

Pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. Rodziny – Koordynuje program Gdynia Rodzinna w ramach którego wprowadzono dotychczas: Kartę Gdynia Rodzinna i Gdynia Rodzinna Plus, projekty Teatr dla rodzica, Rodzinne kibicowanie, Gdyńskie Kluby Rodzica, Rodzinne Spacery po Gdyni, Samochodowy Rajd Matek po Gdyni, Gdynia na Fali, Urodzinowy Bal Rodzinny, Książeczki Gdynieczki, Spotkania Rodzinne i uruchomiono stronę internetową www.gdyniarodzinna.pl. W 2014 r. Gdynia otrzymała nagrodę specjalną od Anny i Bronisława Komorowskich w konkursie Dobry Klimat dla Rodziny.

Zaangażowana w politykę dot. osób niepełnosprawnych i zagadnienia związane z tematyką wyrównywania szans. Udział w projekcie Gdynia dla wszystkich.

Koordynowała I kadencję Młodzieżowej Rady Miasta.

Współautorka Budżetu Obywatelskiego, zaangażowana w realizację projektów mających na celu zwiększenie kompetencji Rad Dzielnic.

Zabiega o wprowadzanie rozwiązań promujących żeglarstwo – autorka programu Gdynia na fali.

Działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa, budowy placów zabaw i boisk przyszkolnych a także remontu ulic i chodników w dzielnicach oraz stref przyjaznych mieszkańcom.

Współautorka i koordynatorka projektów Psie plaże i Strefy dla psów.

Przedstawicielka Miasta Gdyni w europejskiej sieci Cities for children.

Uczestniczy w spotkaniach Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy (Association of Cities Awarded European Prize).

Kontakt:

Email: beataszadziul@wp.pl,

telefon dostępny w Biurze Rady Miasta pod numerem 58 66 88 770,

www.beataszadziul.pl

Dyżury:

Każdy czwartek w godzinach 15:00 – 17:00 w siedzibie Rady Miasta Gdyni pok. 104

Siedziba Rady Dzielnicy Mały Kack ul. Halicka każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 17:00 – 18:00

Siedziby Rad Dzielnic Karwiny, Dąbrowa i Wielki Kack po uprzednim umówieniu się.

Prywatnie:

  • 39 lat, politolog.
  • II LO im. Adama Mickiewicza w Gdyni
  • Uniwersytet Gdański – magister politologii o specjalizacji socjalno-samorządowej
  • W latach 1983-1995 harcerka 37 GDH ZHR „Biedronki”
  • W latach 2002-2010 wiceprzewodnicząca i radna dzielnicy Mały Kack
  • Od 2007 koordynator projektów w Fundacji Marka Kamińskiego. Najważniejszy projekt „Nadzieja dla serc” wpierający dzieci z wadami serca oraz projekt „Obozy Zdobywców Biegunów” dla dzieci niepełnosprawnych

Dwie córki: Zuzanna (2001) i Pola (2003), żeglarki YKP Gdynia. Mama Maria – nieocenione wsparcie w codziennych obowiązkach, Członkini Związku Sybiraków. Tata Witold – kapitan Żeglugi Wielkiej.
Ambitna, kreatywna i pracowita. Otwarta na ludzi i tolerancyjna. Wspiera idee wolontariatu, lubi taniec, pasjonatka żeglarstwa, kina, a także podróży w towarzystwie najbliższej rodziny.