2-BorskimO mnie

Nazywam się Stanisław Borski. Od 62 lat mieszkam w Gdyni, tu się urodziłem, wychowałem, tu zdobyłem wykształcenie, tu mieszkam i prowadzę własną działalność gospodarczą w branży budowlano – instalacyjnej. Jestem żonaty, mam 2 córki i troje wnucząt.
Od dwudziestu lat pracuję społecznie na rzecz mieszkańców naszego Miasta. Dobrze znam więc jego problemy i mam wiele pomysłów na ich rozwiązanie. Wierze że moja wiedza i doświadczenie zdobyte w działalności samorządowej pozwolą mi należycie reprezentować Państwa w kolejnych latach. Nie przerażają mnie trudności. Podjęte przeze mnie zobowiązania stają się podstawą moich działań.
Mam nadzieję, iż Państwo obdarzycie mnie kolejnym kredytem zaufania i dnia 16 listopada 2014 roku w wyborach do Rady Miasta Gdyni oddacie swój głos na mnie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;

Członek Komisji Sportu, Gospodarki Komunalnej oraz Budżetowej.

Sukcesy

 • Remont ulicy Gryfa Pomorskiego
 • Wykonanie nawierzchni ul. Lipowa I ul. Małej
 • Utwardzenie w technologii płyt yomb ul. Starodworcowej, Starochwaszczyńskiej, Źródło Marii oraz Pomianowskiego
 • Wykonanie parkingu przy Przedszkolu Nr 6 w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej
 • Odnowienie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 20 na ulicy Starodworcowej
 • Remont chodnika i ulicy Starodworcowej
 • Budowa siłowni na powietrzu przy Placu Zabaw na ulicy Gryfa Pomorskiego
 • Ustawienie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Górniczej i Chwaszczyńskiej

Plany

W swoich działaniach przede wszystkim chciałbym się skupić na pomocy w rozwiązywaniu problemów mieszkańców swojego okręgu jak również służyć im radą i wsparciem.
Ponadto zamierzam pilotować rozpoczęte już inwestycje w naszym Mieście oraz czuwać nad wdrożeniem wcześniej już zaplanowanych.
Jest kilka zadań , które jako radny chciałbym dokończyć:

 • Stworzenie siłowni na powietrzu przy ulicy Stolemów i Starodworcowej
 • Kolejny etap utwardzenia ulicy Starochwaszczyńskiej
 • Budowa łącznika na ulicy Źródło Marii przy kościele Św. Wawrzyńca
 • Budowa łącznika ulicy Gryfa Pomorskiego z ulicą ks. Siega

Dyżur radnego:

– czwarta środa miesiąca – Biuro Rady Dzielnicy Wielki Kack, ul. Starodworcowa 36 (SP 20);

Tel. kontaktowy: 501 324 327

Adres e-mail: borski@op.pl