o5

O mnie

47 lat, inżynier budownictwa, magister ekonomii. Autor książek oraz krajowych i zagranicznych publikacji dotyczących samorządu, sektora obywatelskiego, ekonomii społecznej. Ekspert w programach rządów Polski, Szwajcarii i USA, Komisji Europejskiej i ONZ. Od 1999 roku wiceprezydent Gdyni. Autor programów społecznych nagradzanych w krajowych i międzynarodowych konkursach. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za wybitne osiągnięcia w budowaniu demokracji lokalnej. Jest członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego i Rady ds. Seniorów w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Honorowy krwiodawca. Żona – Iwona jest położną w przychodni Wielki Kack-Karwiny, syn Maciej jest uczniem gimnazjum, wolontariuszem w działaniach Rady Dzielnicy Dąbrowa. Ich wspólną pasją są podróże i fotografia.

Sukcesy

Jako wiceprezydent ds. innowacji odpowiada za: pozyskiwanie funduszy europejskich, współpracę z sektorem pozarządowym, rady dzielnic, budżet obywatelski, aktywizację i wsparcie seniorów, pomoc społeczną, programy rewitalizacji, administrację architektoniczno-budowlaną, ochronę środowiska, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Centrum Nauki Experyment, szkoły otwarte.
Do najważniejszych sukcesów, zalicza stworzenie systemu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi – nagrodzonego Europejską Nagrodą Administracji Publicznej. Prowadzone przez niego od 10 lat działania na rzecz aktywizacji seniorów obejmują już 10.000 Gdynian – zostały nagrodzone m.in. przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Senat RP. Jest szczególnie dumny że dzięki pozyskiwanym środkom europejskim, udało się zmodernizować tabor i infrastrukturę komunikacji miejskiej, co zostało docenione przez Komisję Europejską nagrodą RegioStars 2014. Zainicjowane przez niego działania dotyczące partycypacji i polityki prorodzinnej otrzymały Nagrody Prezydenta RP i Pary Prezydenckiej.

Plany

Budowa węzła Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na Karwinach, wraz z infrastrukturą dojazdową.
Dokończenie sieci dróg rowerowych w dzielnicach.
Rozszerzanie programu szkół otwartych i oferty zajęć dla mieszkańców w dzielnicach.
Modernizacja i rozwój bazy sportowej, przy szkołach.
Więcej klubów seniora, dających szanse na aktywne spędzanie wolnego czasu – najbardziej potrzebne w południowych dzielnicach Gdyni (Dąbrowa, Wielki Kack, Karwiny).
Rozszerzanie oferty wsparcia dziennego i całodobowego dla osób niepełnosprawnych. Tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.