DCF 1.0O mnie

Gdynia i samorząd to jego pasje. Mieszka w Orłowie. Jest przewodniczącym Rady Miasta Gdyni, radnym od 1990 roku. Absolwent Politechniki Gdańskiej, doktorat w 1975 roku. Do 1983 roku był adiunktem PG. W latach 2002-2004 był przewodniczącym Platformy Obywatelskiej RP w Gdyni.
W 1990 roku, w pierwszych demokratycznych wyborach samorządowych został wybrany radnym Miasta Gdyni. Od 1998 roku jest przedstawicielem miasta w Związku Miast Polskich i członkiem zarządu ZMP. Od 2008 roku jest członkiem Komitetu Regionów w Brukseli. Tam zapadają decyzje o programach, które w konsekwencji przesądzają o unijnych środkach na nasze inwestycje. Uwielbia słuchać dobrej muzyki klasycznej oraz jazzu. Czyta Miłosza, Davisa, Kołakowskiego, Parnickiego, Tischnera. Interesują go sprawy styku kultur, kontakty międzykulturowe, etnografia, turystyka. Jest żonaty, ma córkę i wnuka.

Sukcesy

Cenne doświadczenie: w latach 1979 – 1985 wykładał na Uniwersytecie Politechnicznym w Oranie (Algieria).
Jest autorem lub współautorem szeregu prac naukowych z dziedziny chemii, a także kilku publikacji o tematyce samorządowej.
Autor polskiego przekładu filozoficznej pracy Jean Marc Varaut z dziedziny etyki „Możliwe, lecz zakazane” (PWN).
W Komitecie Regionów Unii Europejskiej był autorem opinii o Europejskim Kodeksie Partnerstwa. Dokument ten, po przyjęciu przez Radę Europejską stał się podstawą realizacji programów unijnych w okresie programowania 2014 – 2020.

Plany

 • W kadencji 2010-2014 wiele uliczek w Gdyni zostało zmodernizowanych (w Orłowie Przebendowskich, Armatorów, Szturmanów).
  To zadanie chcę kontynuować. Kolejne Gdyńskie uliczki uzyskają nowe nawierzchnie.
 • Chcę zachęcić gdynian aby docenili wygodę gdyńskiej komunikacji miejskiej, która ostatnio otrzymała nowoczesny
  system informacji dla pasażerów oczekujących na przystankach. Pozostawienie choćby od czasu do czasu samochodu
  przy domu to korzyść dla środowiska, dla nas wszystkich.
 • Musimy rozwijać system ścieżek rowerowych, które umocnią pozycję roweru jako środka codziennej komunikacji.
 • Park Naukowo – Technologiczny, Inkubator Przedsiębiorczości, Bałtycki Port Nowych Technologii
  to nowoczesne instytucje rozwoju przedsiębiorczości. Wykorzystamy je dla zatrudnienia absolwentów.