2-BienAndrzejm

O mnie

Urodziłem się w 1972 r. w Gdyni, przez ponad 30 lat mieszkałem na Kamiennej Górze, obecnie mieszkam w Śródmieściu. Chodziłem do Szkoły Podstawowej nr 18, potem do VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Jestem mgr inżynierem mechanikiem – studiowałem na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. W 2012 r. ukończyłem studia podyplomowe „Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast” na Wydziale Architektury PG.
Mam żonę Beatę i trzech synów – dwóch uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 21, a najmłodszy do Przedszkola nr 7.
Zawodowo zajmuję się obrotem nieruchomościami od 6 lat prowadząc własną firmę.
Jestem instruktorem harcerskim Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Byłem drużynowym 14 Gdyńskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego. Angażowałem się w życie Parafii Najświętszej Marii Panny, a obecnie związany jestem z parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa. Lubię czytać książki, interesuje mnie polityka, historia, motoryzacja i technika, lubię grać w piłkę nożną i jeździć na rowerze.
W 1996 zaangażowałem się w działalność samorządową w Radzie Dzielnicy Kamienna Góra, a w 1998 zostałem radnym miasta. Obecnie jestem wiceprzewodniczącym Rady Miasta Gdyni, zasiadam w Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia. Od wielu lat angażuję się w pomoc osobom uzależnionym. Pełnię też społecznie funkcję Pełnomocnika Prezydenta ds. Bezpieczeństwa. Angażowałem się w działalność organizacji pozarządowych, byłem członkiem zarządu jezuickiej Fundacji Magis.

Sukcesy

Największy mój osobisty sukces to udana wspaniała rodzina. W aktywności społecznej najbardziej sobie cenię rzeczywisty rozwój Gdyni i pozytywne zmiany, które w niej zachodzą. Mamy wiele powodów do dumy i mam poczucie, że mogłem w nie wnieść moją wiedzę i zaangażowanie. Cieszę się, że udało się rozpocząć dyskusję o ożywieniu Śródmieścia, zachodzą poważne zmiany na Hali Targowej, w naszych dzielnicach w wielu miejscach pojawiła się piękna zieleń, poprawił się stan ulic i chodników. Rozwija się sieć ścieżek i tras rowerowych. Udało się także zwiększyć zaangażowanie mieszkańców poprzez nowe możliwości stworzone w radach dzielnic i w budżecie obywatelskim.

Plany

Jako kandydat do rady miasta chcę zajmować się problemami rozwoju Gdyni, w szczególności przestrzenią miasta oraz rozwojem gospodarczym w celu tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu zamożności mieszkańców. Moja aktywność będzie też obejmowała zrównoważony rozwój przyjaznego transportu z uwzględnieniem potrzeb pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych oraz rozwój komunikacji publicznej. Chciałbym zadbać, aby przestrzeń wokół nas, w naszych dzielnicach i najbliższym sąsiedztwie, była coraz piękniejsza i zachęcała do wspólnego spędzania czasu – Gdynia jest pięknym miastem i warto dalej o to dbać. W dalszym ciągu będę się starał o poprawę stanu ulic, chodników i terenów zielonych, aby było nam wszystkim bezpieczniej i wygodniej. Będę zabiegał o modernizację ul. Starowiejskiej i liczę na rozwój nowej części Śródmieścia na terenach po Dalmorze i Naucie – to wielkie wyzwanie i niezwykła szansa na nowe nadmorskie przestrzenie i rozwój naszego miasta.