8-Styk Danuta-newmO mnie

Magister ekonomii, studia podyplomowe Matematyka z Informatyką. Nauczycielka matematyki w Zespole Szkół Nr 7 w Gdyni – Witominie, z 30 – letnim stażem. Zainteresowania – podróże, turystyka górska.

Sukcesy

W pracy zawodowej otrzymywałam nagrody dyrektora, nagrodę prezydenta Miasta Gdyni, medal Edukacji Narodowej. Moi uczniowie z matematyki byli laureatami olimpiad matematycznych w województwie.

W Radzie Dzielnicy Witomino Radiostacja przez jedną kadencję byłam przewodniczącą do spraw sportu, a przez drugą wiceprzewodniczącą Rady Dzielnicy. Byłam pomysłodawczynią w 2000 roku Biegu Chartów dla dzieci i młodzieży, który nadal wspólnie z Radą Dzielnicy oraz nauczycielami i uczniami Zespołu Szkół Nr 7 prowadzimy z dużym powodzeniem.

Plany

  • powstały dodatkowe ośrodki rehabilitacyjne dla osób starszych, by poprawić Ich zdrowie i samodzielność,
  • w mieście przybywało nowych parkingów,
  • na niektórych ulicach były bus-pasy,
  • dodatkowo wzbudzić zainteresowania matematyczne i sportowe wśród młodzieży szkolnej.