2-Zielinska Joannam

O mnie

Od urodzenia mieszkam w Gdyni na Działkach Leśnych. Po ukończeniu II LO w Gdyni kontynuowałam naukę na Uniwersytecie Gdańskim. Przez ponad 30 lat pracowałam jako nauczyciel matematyki w szkole na Witominie, a obecnie w ZS 5. W 1980 roku zakładałam koło Solidarności w SP 10 i do dzisiaj aktywnie działam w tym związku.
Od ponad 15 lat jestem honorowym dawcą krwi, pomagam przyjaciołom w organizacji Wigilii i śniadań wielkanocnych u oo. Franciszkanów, na Działkach Leśnych działam w parafialnym zespole Caritas.
Najlepiej wypoczywam w towarzystwie najbliższej rodziny, na wyprawach w górach i spacerach nad morzem przez cały rok.

Sukcesy

 • Od wielu lat jestem radną Miasta Gdyni, w latach 1998 – 2002 byłam Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za kulturę, sport i mieszkalnictwo.
 • Od 2016 roku jestem Przewodniczącą Rady Miasta, wcześniej od 2002 roku byłam jej wiceprzewodniczącą Rady Miasta. Prezydent Wojciech Szczurek powierzył mi funkcję Pełnomocnika Prezydenta do spraw Sportu, jestem przewodniczącą Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 • Przewodnicząc komisji sportu zabiegałam o budowę ścieżek rowerowych, boisk sportowych, sal gimnastycznych przy szkołach, placów zabaw dla dzieci. Jako nauczycielowi szczególnie bliskie były mi decyzje dotyczące remontów szkół i przedszkoli.
 • Koordynowałam zespołowi organizującemu Zloty Żaglowców w latach 2003, 2009, 2011 i 2014.
 • Będąc członkiem komisji kultury popierałam rozbudowę Teatru Muzycznego i Szkoły Muzycznej, budowę Gdyńskiego Centrum Filmowego, utworzenie Muzeum Emigracji, organizację koncertów – Niedziela Melomana, letnie koncerty na Kamiennej Górze, Festiwali Muzyki Sakralnej.
 • Wielokrotnie postulowałam zwiększenie liczby miejsc dla dzieci w przedszkolach i żłobkach – na Witominie oddano nowy żłobek a w wielu przedszkolach powstały nowe sale dydaktyczne.
 • Dbałam, aby w budżecie miasta zawsze były środki na pomoc społeczną, rozwój ścieżek rowerowych czy budowę dróg (ulica Chwarznieńska, Kalksztajnów) W ostatnich latach wiele dróg otrzymało nową nawierzchnię (np.: Elbląska, Poznańska, Niska, Bydgoska, Słoneczna)
 • Aktywnie działam w Euroregionie Bałtyk, POZKoszu

Plany

W najbliższych latach dla „moich” dzielnic i mojego miasta chciałabym:

 • zrównoważonego rozwoju wszystkich dzielnic;
 • powstania ogólnodostępnego portu lotniczego Gdynia – Kosakowo
 • rozszerzania oferty spędzania wolnego czasu dla seniorów;
 • skutecznego i przyjaznego mieszkańcom systemu pomocy społecznej;
 • poprawy jakości i estetyki w naszych dzielnicach, zadbania o tereny zielone, nowe place zabaw oraz budowy i modernizacji dróg lokalnych, dzielnicowych i osiedlowych.
 • bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych łączących dzielnice Gdyni za śródmieściem i nasze miasto z sąsiednimi.
 • modernizacji kolejnych budynków oświatowych, zwiększenia dostępności przedszkoli i żłobka
 • rozwoju świetlic socjoterapeutycznych zapewniających opiekę i bezpieczeństwo dzieci w godzinach pozalekcyjnych, zwiększenia zajęć pozalekcyjnych i sportowych w ramach „otwartej szkoły”;

Dyżury:

– środa, godz. 14.00-15.00, s. 104 Urzędu Miasta Gdyni RD Leśniczówka w pierwszy wtorek od 17.30 do 18.30.

– w biurach Rad Dzielnic po wcześniejszym umówieniu się (emailowo lub telefoniczniepoprzez Biuro Rady).

Kontakt:

j.zielinska@gdynia.plj-zielinska@tlen.pl