1-Stepa Marekm

O mnie

Żonaty, dwoje dorosłych dzieci – córka mężatka, syn zaręczony. Z zawodu architekt, doktorat nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki na Politechnice Gdańskiej. Od dwudziestu lat działacz samorządowy – 1994 -98 radny i delegat Rady Miasta Gdyni do Sejmiku Wojewódzkiego, od 1998 wiceprezydent Miasta Gdyni. Członek założyciel Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i Stowarzyszenia Ruch dla Gdyni.

Sukcesy

Inwestycje: miejski stadion piłkarski, hala „Arena Gdynia”, Trasa Kwiatkowskiego, Droga Gdyńska (Różowa), baseny i hale sportowe przy szkołach, zajezdnie autobusowa i trolejbusowa, adaptacja starej zajezdni na Park Naukowo Technologiczny. Pokrycie znacznej powierzchni Miasta planami zagospodarowania dzięki utworzeniu Biura Planowania Przestrzennego. Objęcie ochroną konserwatorską zabytkowego – modernistycznego Śródmieścia Gdyni oraz Dworca PKP Gdynia Główna.

Plany

Chcę nadal dbać o harmonijny rozwój Miasta w oparciu o przemyślane plany zagospodarowania przestrzennego; sprawnie realizować inwestycje, w szczególności w zakresie dróg, obiektów oświaty, kultury, sportu i zielonych terenów rekreacyjnych, kontynuować zasadę wyłaniania projektów architektonicznych wszystkich najważniejszych budynków i miejsc w Mieście w oparciu o konkursy architektoniczne tak by przyczyniały się do upiększania wizerunku Miasta; dbać o utrzymanie wysokiego poziomu komunikacji miejskiej.