2WolekMarcinO mnie

41 lat, dr nauk ekonomicznych, pracuję na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego prowadząc zajęcia i badania naukowe, kieruję projektami europejskimi, opiekuję się kołem naukowym. Jestem autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, książek i ekspertyz w Polsce, Niemczech i Szwecji. W latach 2005-2008 byłem ekspertem do spraw reformy samorządowej na Ukrainie.

W Radzie Miasta od 16 lat, wcześniej byłem radnym Dzielnicy. W bieżącej kadencji przewodniczę pracom Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej, jestem również członkiem trzech innych komisji. Bezpartyjny.

Tata Henia (11 lat), Jasia (7 lat), Wojtka (4 lata) i Roberta (2 lata). Za kilka lat możemy stworzyć drużynę w piłce halowej!

Moje pasje to transport kolejowy i miejski, zagadnienia samorządności, sporty walki, piłka nożna i turystyka piesza.

Sukcesy

 • Poprawa bezpieczeństwa w dzielnicach, m.in. poprzez budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Chylońskiej i Wiejskiej;
 • Poprawa bezpieczeństwa w środkach komunikacji miejskiej – wszystkie trolejbusy i autobusy wyposażone są w monitoring;
 • Stopniowa modernizacja przystanków SKM – po Wzgórzu Św. Maksymiliana i Redłowie przyszedł w końcu czas na przystanek Gdynia Cisowa, którego przebudowa zacznie się niebawem;
 • Wspieranie rozwoju Gdyńskiego Muzeum Motoryzacji na ul. Żwirowej. M.in. dzięki mojemu wsparciu funkcjonuje ono na ul. Żwirowej od 2007 roku stanowiąc ważny element naszej Dzielnicy. W oparciu o prywatną kolekcję, Muzeum prezentuje unikalne motocykle i samochody, które w ruchu można zobaczyć przy okazji Święta Niepodległości,
 • Rozwój infrastruktury sportowej – siłownie na otwartym powietrzu, modernizacja nawierzchni przyszkolnych boisk na ul. ul. Chylońskiej i ul. Gospodarskiej (gotowy projekt, realizacja niebawem!)
 • Jestem inicjatorem powstania Akademii Experyment w Gdyni, która jest „uniwersytetem” dla najmłodszych Gdynian w wieku 6-12 lat.
 • Osobiście, co roku organizuję rowerowy wyjazd młodzieży szkolnej z SP nr 10 i SP 31 do zajezdni trolejbusowej. To impreza, która łączy środowiska komunikacyjne, nauczycielskie i młodzież. Mam dużą satysfakcję, że w ubiegłym miesiącu organizowałem ją po raz szósty.
 • Jestem współautorem projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej;

Plany

 • Powstanie węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją sąsiednich terenów na Placu Dworcowym w Chyloni;
 • Podjęcie działań w kierunku budowy bezkolizyjnego przejazdu przez tory między ulicami Chylońską a Hutniczą;
 • Dalszy rozwój sieci tras rowerowych;
 • Przeobrażenie terenów międzyblokowych by lepiej służyły Mieszkańcom (modernizacja i budowa placów zabaw, miejsc do uprawiania sportu i rekreacji dla osób w różnym wieku);
 • Wspieranie pozytywnych przekształceń na terenach dawnej Stoczni Gdynia – dzięki dotychczasowemu zaangażowaniu Miasta i innych podmiotów ponownie powstają tam statki i konstrukcje dla przemysłu z których możemy być dumni;
 • Dalsze wspieranie Akademii Experymentu;
 • Obsługa trolejbusami Skweru Kościuszki.