1-Bartoszewicz Bartosz

O mnie

34 lata temu urodziłem się w Gdyni, tu się wychowałem i ukończyłem Szkołę Podstawową nr 27 (obecne Gimnazjum nr 11) oraz gdyńskie VI Liceum Ogólnokształcące. Jestem także absolwentem Politologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów MBA. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuję w realizacji projektów o międzynarodowym charakterze w obszarze edukacji, sportu i kultury z wykorzystaniem nowych technologii. Jestem przedsiębiorcą, który już od niemalże 4 lat z sukcesem prowadzi własną działalność gospodarczą.

Jako osoba zaangażowana w działalność organizacji pozarządowych takich jak Polska YMCA, ZHR oraz Stowarzyszenie RAZEM, na rzecz gdyńskiego samorządu działam nieprzerwanie od 8 roku życia. Od 8 lat – już jako radny miasta, m.in. Przewodniczący Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa, a także Pełnomocnik Prezydenta Wojciecha Szczurka ds. organizacji pozarządowych.

Sukcesy

Moje największe sukcesy zawodowe łączę z gdyńskim samorządem. Przez kilka lat udało mi się wypracować rozwiązania w obszarze III sektora, które zostały wyróżnione nagrodą przez Europejski Instytut Administracji Publicznej EPSA. Okazało się, że gdyński system, którego mogę czuć się współautorem, dalece wyprzedza rozwiązania stosowane w większości miast całej Unii Europejskiej.

Za drugi – spektakularny sukces – mogę uznać realizację – w charakterze szefa sztabu organizacyjnego – wszystkich działań w zakresie Red Bull Air Race Gdynia. Dzięki wielu miesiącom ciężkiej pracy udało się zrealizować w naszym mieście przystanek spektakularnych lotniczych mistrzostw świata, które zostały okrzyknięte wybitnym sukcesem naszego miasta.

Plany

Moje plany na zbliżającą się kadencję dotyczą dynamicznego rozwoju północnych dzielnic Gdyni. Dotyczy to zarówno infrastruktury drogowej, programów inwestycyjnych, jak i działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym stworzeniu systemu, który pozwoliłby skoordynować wszystkie działania w mieście na rzecz nastoletnich mieszkańców naszego miasta. Za wielki problem naszego kraju uważam zwiększającą się każdego roku emigrację. Chciałbym, by gdynianki i gdynianie nie stawali przed koniecznością takiego wyboru, by czuli, że nasze miasto jest dla nich dobrym miejscem na rozwój i realizację swoich marzeń.

Samorząd to liczne wyzwania, z którymi trzeba się mierzyć każdego dnia. To pojawiające się także nowe możliwości, które należy na bieżąco analizować i chwytać szansę na realizację dobrych pomysłów służących Gdyni i jej mieszkańcom. Jestem gotowy, by sprostać tym wyzwaniom, a wiedzą i doświadczeniem działać na rzecz rozwoju naszej lokalnej społeczności.

www.bartoszewicz.pl

https://www.facebook.com/brbartoszewicz

skype: bbartoszewicz

emial: poczta@bartoszewicz.pl

tel. 792 960 853