Lechosław Dzierżak

Od 8 lat jestem radnym dzielnicy na Dąbrowie. Pełnię funkcję przewodniczącego rady dzielnicy. Reprezentuję mieszkańców w Gdyńskiej Radzie ds. Budżetu Obywatelskiego. Prowadzę organizację pozarządową działającą w dziedzinie pierwszej pomocy, krwiodawstwa i transplantologii. 

W radzie dzielnicy zajmuję się przede wszystkim poprawą infrastruktury. Prowadzę program kompleksowego oświetlenia ciemnych miejsc na dzielnicy. W jego ramach zakończono już 12 inwestycji, a 6 jest na etapie projektowania. Z mojej inicjatywy powstały m.in. dwie siłownie plenerowe, rozbudowany plac zabaw przy ulicy Szafranowej, powiększony i oświetlony skatepark, odnowiona bieżnia do skoku w dal i wymienione kosze do koszykówki. Dosadzono także wiele drzew, krzewów i wieloletnich cebul kwiatowych. Młodzież i dzieci mogą korzystać z nowego boiska i piramidy linowej.

Spośród złożonych do budżetu obywatelskiego projektów większość spodobała się mieszkańcom – w ciągu 5 edycji do realizacji trafiło aż 13 z nich. To rekord w skali naszego miasta.

Zajmuję się organizacją festynów rodzinnych. Przygotowuję biegi przełajowe, wyścigi rowerowe i olimpiadę przedszkolaka. Wszystkich mieszkańców zapraszam na bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy, samoobrony, kurs tańca towarzyskiego i różne zajęcia sportowe.

Zainaugurowałem działanie kół robotyki i teatralnego i warsztatów rękodzieła.  To z mojej inicjatywy na Dąbrowie rozpoczęło działalność pierwsze dzielnicowe kino letnie. Dwa razy w roku organizuję dni z grami planszowymi.

Razem z osobami z niepełnosprawnościami działamy, aby nasze miasto pozbawić wszelkich barier.

Dla bezpieczeństwa mieszkańców zadbałem o instalację ogólnodostępnego defibrylatora AED, dzięki niemu wszyscy jesteśmy bezpieczniejsi. Kolejny, z mojej inicjatywy, pojawi się na Fikakowie.

Każdą z decyzji konsultowałem z mieszkańcami na spotkaniach, dyżurach, wspólnych spacerach i za pośrednictwem portali społecznościowych. Jestem przekonany, że to mieszkańcy najlepiej wiedzą, co jest im najbardziej potrzebne. 

Zawsze zabiegałem o ścisłą współpracę dzielnic w naszym regionie – Dąbrowy, Karwin, Małego i Wielkiego Kacka. W Radzie Miasta chcę reprezentować mieszkańców tej części miasta.

Moimi priorytetami w Radzie Miasta będą:

 • rozbudowa biblioteki na Dąbrowie
 • budowa buspasa wzdłuż Chwaszczyńskiej
 • wymiana nawierzchni na boiskach sportowych
 • budowa nowych placów zabaw
 • nasadzenie nowych drzew i krzewów
 • poprawa dostępu do lasu
 • wsparcie dla klubu seniora
 • oświetlenie kolejnych ciemnych miejsc
 • remonty dróg osiedlowych i budowa chodników
 • zwiększenie liczby miejsc do rekreacji i spotkań integracyjnych
 • stworzenie planów zagospodarowania dla naszych dzielnic
 • przystosowanie miasta do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • wsparcie dla służby zdrowia