Grzegorz Taraszkiewicz

O MNIE:

 • Mam 30 lat, od urodzenia mieszkam w Gdyni – to moje miejsce na Ziemi
 • W latach 2010 – 2014 Radny Miasta Gdyni
 • Od 2015r. – Radny Dzielnicy Cisowa
 • Uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 31 i Gimnazjum nr 12 w Cisowej oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego w Chyloni.
 • Przez kilkanaście lat należałem do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Będąc instruktorem w stopniu podharcmistrza prowadziłem drużynę harcerzy w Cisowej, Chyloni i Pustkach Cisowskich. To właśnie harcerstwo nauczyło mnie bezinteresownej służby Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi.
 • Zawodowo związany z administracją samorządową, obecnie również kończę studia na Politechnice Gdańskiej na kierunku Analityka Gospodarcza.

PLANY NA NAJBLIŻSZĄ KADENCJĘ

 • Bezkolizyjny przejazd w ciągu ul. Puckiej
 • Uruchomienie przychodni lekarskiej w Cisowej
 • Kompleksowa przebudowa Placu Dworcowego w Chyloni, stworzenie węzła integracyjnego po drugiej stronie torów
 • Doinwestowanie terenów rekreacyjnych i parków w naszych dzielnicach
 • Nasadzenie drzew i krzewów na terenach zielonych w każdej dzielnicy
 • Urządzenie terenu rekreacyjnego i boiska sportowego w dzielnicy Pustki Cisowskie – Demptowo (teren dawnego domu dziecka)
 • Uruchomienie domów sąsiedzkich w Cisowej i Chyloni z bogatą ofertą zajęć dla dzieci i rodziców oraz seniorów.
 • Kontynuacja rewitalizacji terenów Zamenhofa i Opata Hackiego oraz osiedla Meksyk
 • Uruchomienie nowoczesnej biblioteki – Mediateki w Cisowej
 • Modernizacje i remonty w placówkach szkolnych SP31, SP10, SP40 i SP16 oraz XIV LO
 • Budowa nowej Sali gimnastycznej w SP16 na Pustkach Cisowskich
 • Uruchomienie kilkunastu stacji Roweru Miejskiego (Metropolitalnego) w Cisowej, Chyloni i Pustkach Cisowskich
 • Zwiększenie środków na dzielnice w budżecie obywatelskim