Anna Szpajer

PRYWATNIE I ZAWODOWO:

 • czterdziestoczterolatka, od urodzenia gdynianka i rodowita Kaszubka
 • absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i studiów podyplomowych
  w WSAiB w Gdyni
 • mężatka, mama 12 letniego Pawła – ucznia SP nr 20 w Gdyni
 • debiutująca w roli kandydatki do Rady Miasta Gdyni
 • od kilkunastu lat zawodowo związana z PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
 • odpowiedzialna w Biurze Zarządu za kontakty i współpracę z samorządami lokalnymi
  oraz relacje z mediami
 • zaangażowana w promocję projektów unijnych z zakresu ochrony środowiska
  i gospodarki wodnej realizowanych przez PEWIK na terenie Gdyni i gmin ościennych
 • inicjatorka akcji „poidełka w gdyńskich szkołach”
 • realizatorka warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci, młodzieży i seniorów
 • odpowiedzialna również za CSR i pomoc charytatywną, koordynatorka współpracy
  z gdyńskim hospicjum, fundacjami i stowarzyszeniami, klubami sportowymi oraz instytucjami kultury
 • propagatorka ekologicznego stylu życia

WYBRANE INWESTYCJE, O KTÓRE ZABIEGAĆ BĘDZIE KANDYDATKA:

 • realizacja ostatniego etapu przebudowy ul. Górniczej
 • budowa ciągu pieszego pomiędzy osiedlem Fikakowo a kapliczką Źródło Marii na odcinku nieobjętym realizacją zadania przez GDDKiA

DO CZEGO KANDYDATKA NAMAWIAĆ BĘDZIE MIESZKAŃCÓW:

 • wykazania większej troski o środowisko naturalno i propagowania postaw proekologicznych
  wśród Gdynian
 • zachęcania mieszkańców Wielkiego Kacka i sąsiadujących dzielnic do większej aktywności
  przy zgłaszaniu i głosowaniu na projekty Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego

PRZYKŁADOWE SPRAWY, W KTÓRE KANDYDATKA ZANGAŻUJE SIĘ JAKO RADNA:

 • wzmocnienie pozycji rad dzielnic i usprawnienie ich współpracy z wydziałami merytorycznymi Urzędu Miasta, ZDIZ oraz Radnymi Miasta przy planowaniu i realizacji zadań inwestycyjnych
  w dzielnicach
 • poszerzenie oferty kulturalnej i edukacyjnej Centrum Sąsiedzkiego Przystań Lipowa 15
 • uatrakcyjnienie formuły Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego i wzmocnienie jego roli,
  jako ważnego instrumentu finansowania inwestycji miejskich
 • rozpowszechnianie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców ze szczególnym naciskiem na dzieci i młodzież szkolną oraz seniorów

 

 

strona oficjalna: https://www.facebook.com/Szpajer.Ania

profil prywatny: https://www.facebook.com/Ania.Szpajer