Magdalena Warmowska

Gdynianka od urodzenia. Dzieciństwo spędziła na Oksywiu, gdzie ukończyła SP nr 33 oraz podejmowała pierwsze kroki w aktywności społecznej włączając się w działalność przyparafialnych organizacji: młodzieżowej „Oazy” i Akcji Katolickiej. Absolwentka gdyńskiej „Dwójki”. Z wykształcenia magister pedagogiki, doradca zawodowy, socjoterapeutka.

W latach 1998-2006 pełniąc funkcję Radnej Dzielnicy Oksywie, wspólnie z pozostałymi radnymi, zabiegała o zagospodarowanie terenu przy SP nr 33 w postaci Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji.

Od 2005 r. działa w zarządzie Stowarzyszenia Społecznej Edukacji Non Stop, gdyńskiej organizacji pozarządowej, prowadzącej Placówkę Wsparcia Rodziny i Dziecka „Światłowcy”. Inicjatorka wielu projektów zakładających rozwój zainteresowań mieszkańców Gdyni m.in.: „Parkour”, „Art–pasje”, Klub Inicjatyw Młodzieżowych „KIMkolwiek”, realizowanych pod skrzydłami Stowarzyszenia. Współorganizatorka wydarzeń aktywizujących lokalną społeczność: dni sąsiadów i akcji sprzątania lasu.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami a także z osobami, w tym z niepełnosprawnością, stającymi przed wyborem dalszej drogi edukacji, kształcenia zawodowego, również podejmującymi się zmiany zawodowej, czy poszukiwań zatrudnienia.

Zwolenniczka i praktyk działań partycypacyjnych. Na przełomie lat 2012/2013, współpracowała z Radą Dzielnicy Oksywie w ramach projektu pt.: „Odpowiedzialność i integracja sąsiedzka”, przeprowadzając ankietę wśród Oksywian w celu poznania wymagań dzielnicy pod kątem bezpieczeństwa i poprawy jakości życia. Wyniki ankiety stały się dla niej przyczynkiem do zaangażowania się w gdyński Budżet Obywatelski 2014podejmując współpracę z mieszkańcami w kwestii urządzenia skweru dzielnicowego przy ul. Zielonej. Projekt okazał się zwycięskim. W międzyczasie złożyła do Rady Miasta projekt uchwały obywatelskiej w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Obłuże i Oksywie.

W kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego, w imieniu mieszkańców Obłuża, złożyła wniosek „Przeniesienie przystanku „Turkusowa” w okolice bloku przy ul. Płk. Dąbka 231 w celu doposażenia przystanku w zatoczkę autobusową”. Z wynikiem 595 głosów projekt uzyskał trzecie miejsce. Dziś jest realizowany, dzięki skierowaniu prośby do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. W roku 2016 podjęła dialog ze społecznością Oksywia, w wyniku którego powstał projekt„Połączone Oksywie – adaptacja przestrzeni rekreacyjnych na Oksywiu Górnym i Dolnym”. Współpraca również i tym razem zakończyła się sukcesem.

Cechuje ją wrażliwość, z której wypływa dbałość o potrzeby jednostki, rodziny a także różnych grup społecznych. Niezmiernie ceni sobie kontakt i rozmowy z ludźmi, są one dla niej impulsem do działania. Dzięki nim jest skuteczna i zyskuje aprobatę mieszkańców.

Aktywnie spędza swój wolny czas szczególnie na łonie natury – na rowerze, w kajaku, podczas wędrówek górskich czy w ogródku działkowym. Śpiewa w nowym gdyńskim projekcie chóralnym Razzle Dazzle.

Od ponad 10 lat mieszka na Obłużu wraz ze swym mężem i dwójką synów.