Danuta Krygier

Szanowni Państwo, Mieszkańcy północnych dzielnic Gdyni,

nazywam się Danuta Krygier, pochodzę z rodziny Pyszka, która od wielu pokoleń zamieszkuje Oksywie.

W moim życiu, praca społeczna jest obecna od wielu lat. Od 2000 r. byłam członkiem parafialnego zespołu Caritas oraz Akcji Katolickiej na Oksywiu.

Od przeszło dekady zasiadam w Radzie Dzielnicy Oksywie, a w ostatniej kadencji jestem jej wiceprzewodniczącą. W swej działalności jako radna dzielnicy koncentruję się w szczególności na promowaniu projektów związanych z rozwojem, kulturą, sportem oraz estetyką otaczającej nas przestrzeni. W ostatnich latach niewątpliwym sukcesem okazały się inicjowane przeze mnie cykle koncertów i przedstawienia teatralne dla dzieci i dorosłych w Sali Widowiskowej 3. Flotylli Okrętów (dawny „Grom”) oraz auli i gmachu Biblioteki Akademii Marynarki Wojennej. Kolejnymi ciekawymi projektami, których byłam pomysłodawczynią były: „Oksywskie Poruszenie” oraz „Iluminacje świąteczne”.

Dziesiątki przedsięwzięć, które realizuję i współtworzę od blisko dwóch dekad nie byłyby możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy z placówkami edukacyjnymi – Szkołą Podstawową nr 33 na Oksywiu, SzkołąPodstawową nr 43 na Pogórzu Górnym oraz oksywskim V Liceum Ogólnokształcącym. Moi partnerzy w działaniu to także Akademia Marynarki Wojennej, 3 Flotylla Okrętów MW, Kościół Garnizonowy MW, parafia pw. Św. Michała Archanioła, gdyński oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Klub Turystyki Górskiej „Wierchy” Oddział PTTK MW.

Od 2001 r. działam w Gdyńskim Oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, przez wiele lat byłam przewodniczącą Koła ZKP Gdynia-Północ oraz członkiem Zarządu Oddziału. W 2016 r. współtworzyłamKaszubskie Forum Kultury w Gdyni, gdzie pełnię funkcję wiceprezesa.

W latach 1989–2011 pełniłam funkcję ławnika Sądu Rejonowego w Gdyni. W bieżącym roku zostałam powołana do Komitetu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2018-2020.

Kandyduję do Rady Miasta Gdyni ponieważ dzięki mojej pracy, doświadczeniu i wiedzy nabytej przez lata pracy społecznej – razem z mieszkańcami dzielnic północnych Gdyni – chcę wpływać na lepszą jakość życia. Dzielnice nie powinny być tylko sypialniami – to również usługi, handel, tereny rekreacyjne i kultura. Ważnym aspektem jest także bezpieczeństwo – jako mieszkańcy musimy czuć się bezpiecznie. W ramach rewitalizacji pragnę także zmieniać ład i estetykę naszego otoczenia. W kręgu moich zainteresowań będzie również pomoc osobom niepełnosprawnym oraz szeroko pojęta kultura.

Życzę Państwu jak i sobie, aby nasze dzielnice – Oksywie, Obłuże, Pogórze i Babie Doły stawały się z każdym dniem piękniejsze – byśmy byli dumni, że tu mieszkamy, pracujemy, wypoczywamy i realizujemy swoje marzenia.

Danuta Krygier