Tomasz Bobryk

Od urodzenia gdynianin. Jestem dumnym absolwentem m.in. Szkoły Podstawowej nr 10 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni Chyloni. Swoje wszystkie lata dzieciństwa i młodości spędziłem w tej właśnie dzielnicy.

Od 2000 roku zarządzam pionem młodzieżowym piłkarskiej sekcji ARKI Gdynia, której od 2005 roku w Stowarzyszeniu Inicjatywa ARKA jestem dyrektorem.

Jestem pomysłodawcą i głównym organizatorem Międzynarodowego Projektu Edukacyjno Sportowego ARKA GDYNIA CUP, któremu od 2002 roku patronuje Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. W 19-letniej historii projektu uczestniczyło w nim dotychczas 16000 młodych zawodników, trenerów i wykładowców z 219 klubów piłkarskich z 13 krajów świata.

Ze współpracownikami Stowarzyszenia Inicjatywa ARKA, w latach 2004 – 2018 wprowadziłem sekcję piłki nożnej dzieci i młodzieży na wysoki poziom organizacyjny i szkoleniowy, skutkujący wychowaniem wielu zdolnych piłkarzy, występujących w 1. zespole Arki Gdynia oraz młodzieżowych reprezentacjach Polski.

Od 10 lat wraz ze Stowarzyszeniem Nowoczesny Senior Gdynia, jestem współautorem oraz organizatorem wydarzenia międzypokoleniowego pn. PIKNIK POKOLEŃ – WESOŁA PIŁKA, podczas którego środowiska senioralne z całej Gdyni integrują się z najmłodszym pokoleniem gdyńskich sportowców – amatorów.

Dzięki m.in. mojemu zaangażowaniu w promocję głosowania na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego, powstanie lub już istnieje na terenie Gdyni kilka nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Od 2014 r. jestem Sekretarzem i członkiem Gdyńskiej Rady Sportu, od 2016 r. członkiem Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego a od 2017 r. członkiem Gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji, pracując w każdym z tych organów nieodpłatnie.
Od zawsze zakochany w Gdyni, sporcie i Teatrze Muzycznym im. D. Baduszkowej.

Jestem przekonany, że Gdynia jest i nadal będzie miejscem przyjaznym nie tylko dla biznesu oraz ludzi młodych i otwartych na świat ale także środowiskiem, w którym osoby w wieku podeszłym zawsze będą dumne z tego, iż mogą nazywać się gdynianami.
Jako radny Gdyni będę o ten poziom komfortu każdego z mieszkańców zabiegał, jak również o rozwój infrastruktury drogowej i sportowej, edukacji i międzypokoleniowej integracji.