Elżbieta Raczyńska

 • Od 1997 roku jestem przedsiębiorcą, nauczycielem, właścicielem szkoły Tańca El’dance. Prowadząc działalność jako nauczyciel tańca szczególną uwagę poświęcam wychowaniu dzieci i młodzieży
 • Jestem autorem programu nauczania o wdrażaniu zasad Dobrego Wychowania w nauczaniu początkowym
 • Wychowana przez harcerstwo niepokorne w latach 70-80tych. Jako druhna szczepu KASZEBA otrzymałam mocny patriotyczny fundament. Do dzisiaj głównym motto mojego życia jest : BÓG, Honor, Ojczyzna. Nadal jako starszyzna „Kaszeby” wspomagam działania młodych harcerzy
 • Chęć pomocy i praca społeczna na rzecz środowiska lokalnego towarzyszyły mi od zawsze. W 2001 roku jako pierwsza zainicjowałam i wprowadziłam w szkole podstawowej nr 21 w Gdyni festyn pod hasłem DAR SERCA, który rozprzestrzenił się na inne placówki edukacyjne i trwa do dzisiaj. Celem jest pozyskiwanie środków finansowych i pomoc dla najbardziej ubogich rodzin w środowiskach szkolnych
 • Od lat pracuję społecznie w Radzie Dzielnicy Śródmieście. Jako członek, v-ce przewodnicząca, a w ostatniej kadencji jako Przewodnicząca Zarządu. Przez 12 lat działaności w środowisku poznałam problemy i bolączki mieszkańcó Jako radna na wyższym szczeblu będę mogła bardziej przysłużyć się mieszkańcom i być ich reprezentantem.
 • Współpracuję z Fundacja SAMOPOMOC SĄSIEDZKA, wspomagając seniorów, którzy nie wychodzą na codzień z domów i oczekują kontaktu z drugim człowiekiem.
 • Uczestniczę w zjazdach Sybiraków, podziwiając waleczność i siłę ludzi, którym udało się przeżyć, mimo przeciwności losu.
 • Staram się wspomagać Fundacje PRZEMEK DZIECIOM, którapomaga sfinansować rehabilitację dzieciom z ubogich rodzin, których nie stać na kosztowne leczenie oraz odwiedza dzieci przebywające w szpitalach na terenie Trójmiasta
 • Jestem też od 40 lat kibicem ARKI Gdynia i pomimo trudnych chwil cieszę się każdym sukcesem Naszych drużyn
 • Współdziałam przy organizacji festynów środowiskowych
 • Wspieram działania dot. wiedzy na temat AUTYZMU
 • Wspieram Budżet Obywatelski i będę zabiegała o zwiększenie kwot przeznaczanych na ten cel w dzielnicach Gdyni
 • Zabiegałam i nadal wspieram prowadzenie prelekcji i spacerów w Śródmieściu, dzięki którym nie tylko mieszkańcy ale i goście mogą bardziej pokochać nasze miasto.
 • Chętnie spotykam się z mieszkańcami, którzy przedstawiają swoje problemy i staram się wspierać ich działania na wyższym szczeblu.
 • Zabiegam o modernizację placów zabaw, powstawanie miejsc do odpoczynku