Andrzej Bień

Urodzony w 1972 r. gdynianin, mieszkał wraz z dziadkami, rodzicami i trójką rodzeństwa na Kamiennej Górze. Tu chodził do Przedszkola nr 25, potem do Szkoły Podstawowej nr 18, aby potem podjąć naukę w VI Liceum Ogólnokształcącym na Wzgórzu Św. Maksymiliana. Z wykształcenia mgr inżynier mechanik – ukończył studia na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Mechanicznym oraz na tej samej uczelni na Wydziale Architektury  podyplomowe studia z „Zarządzania rozwojem przestrzennym miast”. Od czasu szkoły podstawowej zaangażowany harcerz, przez wiele lat drużynowy 14 Gdyńskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego, potem hufcowy Gdyńskiego Hufca Harcerzy „Pasieka” i Przewodniczący Obwodu Gdyńskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – do chwili obecnej czynny instruktor harcerski. Poza harcerstwem zaangażowany społecznie na forum samorządu szkolnego, a w okresie studiów również w aktywność w Radzie Dzielnicy Kamienna Góra oraz w innych stowarzyszeniach pozarządowych. Członek Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 21 oraz Rady Parafialnej kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni. Od 1998 roku radny miasta, obecnie Wiceprzewodniczący Rady Miasta. W ramach działalności samorządowej szczególnie zaangażowany w problematykę zrównoważonego rozwoju przestrzennego Gdyni oraz estetyki miasta, sprawy gospodarki komunalnej i mieszkalnictwa, porządek i bezpieczeństwo, a także wsparcie rodziny i pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim. Jest wiceprzewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członkiem Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Bezpieczeństwa. W ramach aktywności samorządowej do 2015 r. przewodniczył Komisji Transportu Związku Miast Bałtyckich, a obecnie jest członkiem Doradczego Komitetu Politycznego programu Civitas. Zawodowo aktualnie związany z branżą nieruchomości, prowadzi własną firmę ABB Nieruchomości. Bezpośrednio po studiach zaangażowany w działalność jezuickiego szkolnictwa, a potem pracował w branży motoryzacyjnej w autoryzowanym serwisie samochodowym. Prywatnie od 15 lat żonaty z Beatą, z którą dochowali się trójki synów. Od niedawna rodzinie towarzyszy czworonożny przyjaciel – pies – czarny nowofundland. Mieszka w Śródmieściu, miłośnik Gdyni, interesuje się literaturą, współczesną historią, motoryzacją, hobbystycznie jeździ na rowerze i wędruje.