Beata Szadziul 

Pełnione funkcje:

 • wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 • przewodnicząca Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia
 • pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. rodziny
 • przewodnicząca Gdyńskiej Społecznej Rady Rodziny i Dziecka
 • przewodnicząca Wojewódzkiej Rady ds. Rodziny
 • członkini Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • członki Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie
 • członkini społecznej Rady Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzaleźnień

GDYNIA RODZINNA

Współautorka programu Gdynia Rodzinna oraz jego społeczna koordynatorka. W ramach projektu:

 • podpisano porozumienie z UNICEF Polska w sprawie wdrożenia projektu „Miasto przyjazne dzieciom” jako pierwszemu miastu w Polsce,
 • wprowadzono karty Gdynia Rodzinna i Gdynia Rodzinna Plus oraz bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży do 20 r.ż.,
 • uruchomiono projekt Gdyńskie Kluby Rodzica – powstało 15 klubów rodzica,
 • wprowadzono gdyński Dzień Rodzeństwa,
 • trwa projekt Rodzinne kibicowanie – podczas wszystkich wydarzeń sportowych tworzone są strefy da dzieci,
 • powstał Rodzinny Przewodnik po Gdyni – przewodnik dla dzieci oraz trzy mapki Rodzinnych Spacerów po Gdyni, 
 • zorganizowano I Festiwal Literatury Dziecięcej „Koci Łapci”
 • rokrocznie odbywa się Samochodowy Rajd Matek po Gdyni
 • rozwinął się projekt Gdynia na Fali promujący żeglarstwo wśród najmłodszych wraz z kampanią Bezpiecznie na wodzie,
 • rokrocznie wydajemy Książeczki Gdynieczki – książki o Gdyni, napisane przez gdynian opowiadające o Gdyni jej najmłodszym mieszkańcom: „Gdynia”, „Legenda o gdyńskich rybkach”, „Co latarnia widziała…”, „Koniki gdyńskie”, „Ja, moja rodzina i Gdynia” oraz „Nasze podwórko”.
 • powstała Broszurka dla mamy i taty przekazywana rodzicom u progu macierzyństwa,
 • prowadzone są warsztaty Dystrybutornia pomysłów dla członków i liderów Klubów Rodzica,
 • odbywają się cykliczne Spotkania rodzinne we współpracy z partnerami karty Gdynia Rodzinna,
 • rozszerzono obchody urodzin miasta o Urodzinowy Bal Rodzinny,
 • powstał logotyp Gdynia – Dziecko na pokładzie oraz opaska „Telefon do Opiekuna”,
 • zrealizowano pierwszą naprawdę gdyńską premierę dla dzieci „Rybki. Historia gdyńskiej miłości”,
 • powstały kampanie społeczne: Brzuchy przodem, Gdybym mógł karmiłbym piersią, Rodzinnie czyli razem, Gdynia oczami dzieci.
 • powstała strona internetowa programu www.gdyniarodzinna.pl.

Jako radna miasta:

Dba o rozwój infrastruktury rekreacyjnej w dzielnicach: place zabaw, boiska i strefy piknikowe. Zabiega o generalne remonty ulic dzielnicowych. Zaangażowana politykę dot. osób niepełnosprawnych oraz w tematy dot. wyrównywania szans – jako wolontariusz dwukrotnie brała udział w projekcie Gdynia dla wszystkich. Koordynowała I kadencję Młodzieżowej Rady Miasta. Współautorka projektu Budżetu Obywatelskiego i zaangażowana w projekty mające na celu zwiększenie kompetencji Rad Dzielnic, z którymi stale współpracuje przy rozwiązywaniu codziennych spraw mieszkańców. Koordynowała tworzenie raportu z realizacji zadań samorządowych przez miasto Gdynia w kontekście budżetu równych szans. Lobbuje wprowadzenie rozwiązań na rzecz promocji rękodzieła w mieście poprzez projekt Centrala Rękodzieła. Angażuje się i wpiera rozwój i promocję działań kulturalnych w Gdyni. Zaangażowana w „psie tematy”: współautorka pomysłu na Psią plażę i Stefę dla psów na Kolibkach.

Międzynarodowo:
Przedstawicielka miasta Gdynia w europejskiej sieci miast Cities for children. Członkini grupy roboczej ds. Partycypacji i dialogu międzypokoleniowego (Participation and generation dialog).
Reprezentuje miasto w spotkaniach Association of Cities Awarded European Prize prezentując dokonania miasta Gdynia.

Życiorys prywatny:
ur. 1975 r., dwie córki: Zuzanna i Pola, rodzice Maria – cudowna mama i Witold – kapitan żeglugi wielkiej.

Życiorys zawodowy:
Absolwentka II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Gdyni, później Uniwersytetu Gdańskiego z tytułem magistra Politologii, specjalizacja socjalno-samorządowa. Ukończyła studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu na kierunku Zarządzanie w oświacie.

Pracowała jako specjalista ds. marketingu w firmie Image Silver, w Referacie Informacji i Analiz Gospodarczych w Wydziale Polityki Gospodarczej UM Gdańska.

Od lutego 2007 do kwietnia 2016 r. była koordynatorem projektów w Fundacji Marka Kamińskiego, gdzie od 2009 pełniła obowiązki Dyrektora Biura Wypraw. Najważniejszym osiągnięciem był trzyletni projekt „Nadzieja dla serc” dotyczący wsparcia dzieci z wadami i chorobami serca, który zakończył się ważną publikacją wspierającą rodziców w opiece nad dziećmi chorymi. Tworzyła z Fundacją jako koordynator projekt Obozy Zdobywców Biegunów – obozy motywacyjne dla dzieci niepełnosprawnych, przewlekle chorych i zagrożonych wykluczeniem.

 

Obecnie pracuje w Gdyńskim Centrum Kultury na stanowisku specjalista ds. organizacji imprez i wydarzeń.

Działalność społeczna:

W latach 1983-1995 harcerka 37 GDH Biedronki. Przez wiele lat prowadziła zastęp zuchów. Od 2002 do 2010 r. w Radzie Dzielnicy Mały Kack – wiceprzewodnicząca przez dwie kadencje Rady.

Zainteresowania, hobby
taniec, a szczególnie rytmy latynoskie, żeglarstwo, kino, a także podróże małe i duże

Strona www: http://beataszadziul.pl/